Yazdır
MERSİN 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin/Mezitli'de 3+1 daire icradan satılıktır

MERSİN 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039795
Şehir : Mersin / Mezitli
Oda Sayısı : 3+1
: 147
Bulunduğu Kat : 5
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 20.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/236 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
250,000 TL
Birinci Satış Günü
:
26.09.2019 11:15
İkinci Satış Günü
:
31.10.2019 11:15
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.MERSİN 2. İCRA DAİRESİ

2017/236 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Mezitli İlçe, 568 Ada, 5 Parsel, MEZİTLİ Mahalle/Köy, 10 Nolu Bağımsız Bölüm TAPU KAYDI:Mersin ili Mezitli ilçesi Mezitli Mahallesi Kuyununözü mevkii 568 ada, 5 parsel, 759,33 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakında 5.kat 10 bağımsız bölüm nolu 12/282 arsa paylı mesken nitelikli taşınmaz.ADRESİ:Merkez Mahallesi GMK Bulvarı-Fındıkpınarı Caddesi 52003 sokak köşesi 5.kat D 10 Mezitli MERSİN
İMAR DURUMU:Mezitli Belediye Başkanlığının 15.09.2017 TARİH, 2992-9354 SAYILI yazısı ve eki imar planı örneğinde; Taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, bitişik ayrık nizam 8 katlı(BA-8) ticari alan olarak işaretli olduğu belirtilmektedir.
GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ: Taşınmazın bulunduğu apartman 3.sınıf B yapı grubunda, Betonarme karkas türde, asansörlü, bodrum ve zemin kat(asma katlı) dahil toplam 10 kattan ibaret olup, normal katları mesken ve bürolardan, zemin katı dükkanlardan ibaret apartmanın 5.katında Güney-Kuzey-Batı cepheli, kat irtifak projesinde brüt 162,00m2, net 147,00m2 büyüklüğünde, salon, 3 oda, mutfak, banyo,wc, antre, hol ve balkonlardan(projesinde u şeklinde balkon olup, yerinde batı cephesindeki kısmı, oda, mutfak, banyo ve salona dahil edilerek 2 balkon şeklinde inşa edilmiş) ibaret apartman dairesidir.Taşınmazın girişi panjurlu çelik panel kapı, pencereleri ve balkon camekan/kapılarıpvc doğrama, iç kapıları amerikan panel kapı, duvarları ve kartonpiyerli tavanları alçılı plastik boya ile boyalı, zeminleri ve ıslak hacim duvarları seramik kaplama, mutfak tezgahları, tezgah altı ve tezgah üstü dolapları, sabit vestiyeri, banyo dolapları, elektrik-su tesisatı ve teferruatları mevcut olup ve kullanılır durumdadır. Taşınmazın bulunduğu apartmanın üstü çatısız gezilebilen dam teras şeklinde olup, bina dış cephesi akrilik dış cephe boyası ile boyalı, giriş kapısı demir doğrama, kısmen seramik kaplı duvarları ve tavanları plastik boya ile boyalı, zeminleri ve demir korkuluklu merdiven basamakları mermer kaplıdır. taşınmazda % 10 yıpranma bulunmaktadır.Taşınmazın bulunduğu bölgenin tamamı belediye hizmetlerinden yararlanmakta, GMK bulvarından geçen toplu taşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca Hipermarketlere, alışveriş merkezlerine, sağlık ocağına, semt pazarına, bulunduğu bölgenin ilk ve orta öğretim yapılarına, parklara/dinlenme mekanlarına, toplu taşım araçları duraklara yaya yürüyüş mesafesindedir. Mersin 2.İcra Hukuk Mahkemesinin 14.04.2018 tarih, 2017/724 Esas, 2018/244 Karar sayılı ilamı ile taşınmazın değerinin 250.000,00-TL: olduğunun kesin Mahkeme ilamı ile belirlenmiştir.
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 26/09/2019 günü 11:15 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 31/10/2019 günü 11:15 - 11:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/236 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.