Yazdır
MENEMEN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Menemen Ulucak Mahallesi'nde 2+1 daire icradan satılıktır

MENEMEN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036864
Şehir : İzmir / Menemen
Oda Sayısı : 2+1
: 97
Banyo Sayısı : 1
Bina Yaşı : 16-20 Arası
Bulunduğu Kat : 3
Binadaki Kat Sayısı : 6
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/137 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
220,000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.09.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
23.10.2019 10:30
Satış Yeri
:
Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda - Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda MENEMEN / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
MENEMEN
İCRA DAİRESİ
2019/137 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Menemen İlçe, 60322 Ada, 1 Parsel, ULUCAK Mahalle/Köy, 3 kat b blok d:7 Mevkii, B-Blok 3.Kat 7 nolu B.B Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz tapu kayıtlarına göre, İzmir İli, Menemen İlçesi, Ulucak Mahallesinde, 8.071,00 m2 yüz ölçümüne sahip, 'Bahçeli, 5 bloklu, 6 şar katlı, toplam 90 daireli betonarme apartman olarak kayıtlı 60322 ada 1 parsel üzerinde yer alır.Tapu-kadastro sistemine göre parselin numarası 14759319'dur.tapu kaydına göre B Blok 3.katta yer alan 7 bağımsız bölüm numaralı , 2/180 arsa paylı meskendir. Borçlu adına tam hisse olarak kayıtlıdır.Taşınmaz Egekent 2 pazar yerinin ve Egekent 2 camisinin güneyindeki Yakınkent Sitesinde yer alır. Taşınmaza izban dolmuş ve ulaşım mümkündür.Meskenin yer aldığı ana gayrimenkulde kat mülkiyeti kuruludur.Parselde 5 blok mevcut olup çok sayıda bağımsız bölüm yer almaktadır. Konu meskenin yer aldığı BBlok(vaziyet planı ve numarataja göre 4.blok olarak geçmektedir.)parselin güneybatı köşesindeki bloktur.Blok zemin+6 kattan müteşekkildir.Binada zemin katta kapıcı dairesi, normal katlarda 3'er adet mesken olmak üzere toplam 18 adet bağımsız bölüm mevcuttur.Binaya giriş zemin kattandır. Binada asansör ve doğalgaz tesisatı mevcuttur.Bina giriş kapısı camlı demir kapıdır, bina giriş zemini, kat holleri ve merdivenler mozaik kaplıdır.Sitede havuz, güvenlik vs. donatılar mevcut değildir, peyzajı vasattır.Mesken bina girişini karşımıza alıp binaya baktığımızda, 3.katta(ara katta) sağdaki meskendir. Konu mesken 2+1 olup dosyada yer alan, Menemen Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07/02/2019 tarih, 1726 sayılı yazısı ekinde yapı kullanma izin belgesine göre brüt(duvarlar dahil) 112 m2 alana sahiptir.(net 97m2 alana tekabül etmektedir.Mesken projesine göre salon,mutfak,biri içeriden banyolu ebeveyn odası olmak üzere 2 oda, banyo-wc,wc, kömürlük, sandık odası,kiler,antre ve 2 balkondan oluşmaktadır.Kullanıcısına ulaşılamadığından meskene girilememiş olup, dışarıdan yapılan incelemeye göre meskenin dış kapısının çelik kapı, pencerelerin pvc doğrama olduğu görülmüştür.Mesken 3 cephelidir, çevresi açıktır.Konu bağımsız bölüm borçlu tarafından mesken olarak kullanıldığı öğrenilmiştir. Menemen Belediyesi İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 07/02/2019 tarih, 1726 sayılı yazısı ekinde yapı kullanma izin belgesine göre taşınmazın 16/03/1994 tarihinde ilk yapı ruhsatı, 08/06/2000 tarihinde yapı kullanma izni aldığı saptandığından konumuz mesken 19 yaşında kabul edilmiştir. Alık kira değeri 950,00TL'dir. Konu meskenin mevkisi, çevre yapılaşması ve çevredeki donatılar, ana arterlere ve ulaşım araçlarına mesafesi, içinde bulunduğu sitenin ve yapının özellikleri, yaşı, yapım tarzı ve malzeme kalitesi, meskenin yönü, manzarası, önü açıklığı, ara katta olması gibi olumlu ve olumsuz tüm faktörler göz önüne alındığında, günümüz ekonomik koşulları itibariyle belediye nezdinde sorunu bulunmadığı varsayılarak mevcut durumda satı değeri 220.000,00TL olarak belirtilmiştir.
Adresi : 30 Ağustos Mahallesi , 3. Cadde, Yakınkent Sitesi, B Blok(4.Blok), Eftalya Apartmanı, No:20/D K:3 D:7 Menemen / İZMİR
Yüzölçümü : 97 m2
Arsa Payı : 2/180
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde kalmaktadır.Ayrık nizam 1.20, hmax:21.80 mt.konut imarlıdır.
Kıymeti : 220.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Kat irtifaklı olup, kat mülkiyeti tesis edilmemiştir.
1. Satış Günü : 27/09/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 23/10/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda - Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda MENEMEN / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satış ilanı İİK 127. Maddesine göre : taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğe çıkartılmış olup, ilgililerin adreslerinin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adreslerinin tebligat adresleri olarak kabul edileceği, bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmayacağı, elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebligat yerine geçeceği ilan olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/137 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.