Yazdır
KIZILTEPE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mardin Kızıltepe'de 3+1 daire icradan satılıktır (çoklu satış)

KIZILTEPE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978736
Şehir : Mardin / Kızıltepe
Semt-Mahalle : TEPEBAŞI MAH. / KIZILTEPE
Oda Sayısı : 3+1
: 140
Yayınlandığı Gazeteler

YURT HABER 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/700 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
121,006 TL
Birinci Satış Günü
:
14.05.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
18.06.2019 10:00
Satış Yeri
:
İcra Müdürlüğü Kalemi Önü - Adliye Sarayı KIZILTEPE / MARDİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KIZILTEPE
İCRA DAİRESİ
2018/700 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mardin İl, Kızıltepe İlçe, 115 Ada, 58 Parsel, TEPEBAŞ Mahalle/Köy, 10 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz vasfınıntapu kaydında arsa olarak geçtiği, 58 nolu parselin tapu alanı ise 1302,05m2 olduğu, 10 nolu B Bölümün mesken olarakayrıldığı, 130/7409 arsa paylı hissesine karşılık gelen taşınmazın tapu alanı 22,85m2dirTaşınmazın imar durumu, konumu, yeri ve mevkii: 115 ada 58 nolu parsel şehir imar planında bitişik nizam 7 katlı konut alanında kalmaktadır. binanın yapı tarzı betonarmedir. her kat için yükseklik maksimum 3,20m2dir. 58 parsel 10 nolu B.Bölüm Tepebaşı mahKilisecaddese, bina inşaat halindeolup Eski hastane caddesine, Belediyeye, Özgürlük meydanına , bankalara, okullara ve marketlere yürüme mesafesinde olduğu tespit edilmiştir. taşınmaz bina girişine göre ön çephede kalmaktadır yakınında ticari işletmeler ve eğitim kurumları bulunmatadır bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir 10 nolu B Bölünün net kullanım alanı 140 m2dir taşınmaz 1 Salon, 3 oda,mutfak, hol, banyo+Wc bölümü ile 2 adet balkon ve killer den oluşmaktadır
Adresi :Tepebaşı mah Kilise cad Piramit 2. Apt Kızıltepe
Yüzölçümü : 1.302,05 m2
Arsa Payı : 130/7409
İmar Durumu : İmarlı
Kıymeti : 121.006,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 14/05/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 18/06/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : İcra Müdürlüğü Kalemi Önü - Adliye Sarayı KIZILTEPE / MARDİN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mardin İl, Kızıltepe İlçe, 115 Ada, 58 Parsel, TEPEBAŞ Mahalle/Köy, 17 Nolu Bağımsız Bölüm Mardin ili ikızıltepe ilçesi Tepebaşı mah 115 ada 58 nolu parseltapu kaydının vasfının arsa olarak geçtiği 58 nolu parselin tapu alanı ise1302,05m2 olarak geçtiği 17 nolu B.Bölüm vasfı ise mesken olarak ayrıldığı 130/7409 arsa paylı hissisine karşılık gelen taşınmazın tapu alanı 22,85m2dir. Taşınmazın imar durumu konumu, yeri ve mevkii: 115 ada 58 parselşehir imar planında bitişik nizam 7 katlı konut alanında kalmaktadır. binan yapı tarzı betonarmedir. Her kat yükseklik maksimum 3,20m2dir. Taşınmazın net kullanım alanı 140m2dir Tepebaş mah. kilise cad.bina inşaat halinde olup, Eski Hastane caddesine,belediyeye, özgürlük meydanına, bankalara, okullarave marketlere yürüme mesafesinde olduğu tespit edilmiştir. Kilise cad. Piramid 2 Apartmanı 3 kat 17nolu mesken yer aldığı, satışa konu taşınmaz1 salon,3 oda,mutfak, hol,banyo+Wc biölü ile 2 adet balkon ve killerden oluşmaktadır.
Adresi : Tepebaşı mah Kilise cad Piramit 2. Apt Kızıltepe
Yüzölçümü : 1.302,05 m2 Arsa Payı : 130/7409İmar Durumu : imarlı
Kıymeti : 121.006,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 14/05/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 18/06/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : İcra Müdürlüğü Kalemi Önü - Adliye Sarayı KIZILTEPE / MARDİN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mardin İl, Kızıltepe İlçe, 115 Ada, 58 Parsel, TEPEBAŞ Mahalle/Köy, 3 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmaz vasfınıntapu kaydında arsa olarak geçtiği, 58 nolu parselin tapu alanı ise 1302,05m2 olduğu, 3 nolu B Bölümün mesken olarak ayrıldığı130/7409 arsa paylı hissesine karşılık gelen taşınmazın tapu alanı22,85m2dirTaşınmazın imar durumu, konumu, yerni ve mevkii: 115 ada 58 nolu parsel şehir imar planında bitişik nizam7 katlı konut alanında kalmaktadır. binanın yapı tarzı betonarmedir. her kat için yükseklik maksimum 3,20m2dir. 58 parsel 3nolu B.Bölüm Tepebaşı mahKilisecaddesi bina inşaat halindeolup Eski hastane caddesine, Belediyeye, Özgürlük meydanına , bankalara, okullara ve marketlere yürüme mesafesinde olduğu tespit edilmiştir. taşınmaz bina girişine göre ön çephede kalmaktadıryakınında ticari işletmeler ve eğitim kurumları bulunmatadır bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir 3 nolu B Bölünün net kullanım alanı 140 m2dir taşınmaz 1 Salon, 3 oda,mutfak, hol, banyo+Wc bölümü ile 2 adet balkonve killer den oluşmaktadır
Adresi : Tepebaşı mah Kilise cad Piramit 2. Apt Kızıltepe
Yüzölçümü : 1.302,05 m2 Arsa Payı : 130/7409İmar Durumu : imarlı
Kıymeti : 121.006,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 14/05/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 18/06/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : İcra Müdürlüğü Kalemi Önü - Adliye Sarayı KIZILTEPE / MARDİN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/700 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.