Yazdır
SOMA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa/Soma'da 2+1 daire icradan satılıktır (çoklu satış)

SOMA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01096066
Şehir : Manisa / Soma
Semt-Mahalle : NAMAZGAH MAH. / SOMA
Oda Sayısı : 2+1
: 82
Bulunduğu Kat : 2
Isıtma : Soba
Yayınlandığı Gazeteler

SOMA KURTULUŞ 06.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/39 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
128,300 TL
Birinci Satış Günü
:
28.01.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
28.02.2020 11:00
Satış Yeri
:
Belediye Düğün ve Nikah Salonu - Kurtuluş Mah. Fatih Cad. No:30 SOMA / MANİSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
SOMA
İCRA DAİRESİ
2019/39 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Manisa İli, Soma İlçesi, Namazgah Mah. Balkan mevkii 309 ada 18 parsel 226,00 m2 arsa üzerindeki binada bulunan 2. kat 6 nolu bağımsız bölüm 25/150 arsa paylı mesken niteliğindeki (eklenti 6 nolu kömürlük) taşınmaz. 6 nolu mesken yaklaşık brüt 82,00 m2 yüzölçümündedir. 2 oda 1 salon mutfak banyo tuvalet antre ve balkondan oluşmaktadır. Duvarlar sıvalı ve badanalı, oda tabanları marley, mutfak ve antre tabanları seramik, banyo ve tuvalet taban ve duvarları seramik kaplıdır. İç kapı doğramaları ahşap, dış kapı ve pencere doğramaları PVC'dir. Mutfak tezgah ve dolapları mevcuttur. Meskende ısınma soba ile sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Meskenin bulunduğu bina elektrik su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanmaktadır.Binanın avlusu çevresinde duvar bulunmakta olup, binanın önündeki yol parke taş döşenmiştir.Binanın çevresinde yoğun bir konut yapılaşması vardır.
Adresi : Atatürk Mah. Balkan Sok. No:20 Soma/Manisa
Yüzölçümü : 82,00 m2
Arsa Payı : 25/150
İmar Durumu : Bitişik nizam 3 katlı konut alanındadır.
Kıymeti : 128.300,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/01/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 28/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Belediye Düğün ve Nikah Salonu - Kurtuluş Mah. Fatih Cad. No:30 SOMA / MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İli, Soma İlçesi, Küçük Işıklar Mah. Köycıvarı mevkii 103 ada 1 parsel 17.556,00 m2 yüzölçümlü zeytinli tarla vasfındaki taşınmaz Haluk AY adına kayıtlıdır. Tarlanın toprak yapısı killi-tınlı olup, eğim yer yer değişmekle %1 ile %10 arasındadır. Sulama imkanı yoktur. Ulaşım imkanı vardır. Tarlanın bir kısmında 10 yaşında 115 adet zeytin ağacı vardır. Tarlanın bir kısmının eğimi çok yüksektir. Bazı bölümlerinde tarımsal faaliyet yapılamayacak kadar bozulmuş durumdadır. Zeytin ağaçlarının bakımları iyi ve verimleri ortadır. Tarlanın geri kalan kısmında ekili ve dikili başka bir şey yoktur.
Adresi :Küçük Işıklar Mah.103 ada 1 parsel Soma/MANİSA
Yüzölçümü : 17.556,00 m2
Arsa Payı :Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 105.030,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/01/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 28/02/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : Belediye Düğün ve Nikah Salonu - Kurtuluş Mah. Fatih Cad. No:30 SOMA / MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İli, Soma İlçesi, Cuma Mah. Tuna Caddesi mevkii 186 ada 11 parsel 100,26 m2 arsa üzerindeki binada bulunan 2. kat 3 nolu bağımsız bölüm 60/270 arsa paylı mesken niteliğindeki taşınmaz imar planında bitişik nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır. 3 nolu mesken yaklaşık 118,80 m2 yüzölçümündedir. 2 oda salon mutfak banyo-tuvalet antre ve balkondan oluşmaktadır. Duvarlar sıvalı ve badanalı, oda tabanları laminant parke, mutfak ve antre tabanları seramik, banyo-tuvalet taban ve duvarları seramik kaplıdır. İç kapı doğramaları ahşap pres kapı,dış kapı ve pencere doğramaları PVC, mesken giriş kapısı çelik kapıdır. Mutfak tezgah ve dolapları mevcuttur. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Bina elektrik su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanmaktadır. Binanın önündeki yol asfalt kaplamadır. Binanın çevresinde yoğun bir konut yapılaşması vardır.
Adresi : Yıldırım Beyazıt Cad. 186 ada 11 parsel Soma/Manisa
Yüzölçümü : 118,80 m2
Arsa Payı : 60/270
İmar Durumu : Bitişik nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 201.451,15 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/01/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 28/02/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Belediye Düğün ve Nikah Salonu - Kurtuluş Mah. Fatih Cad. No:30 SOMA / MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/39 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.