Yazdır

T.C. AKHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/57 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa ili, Gölmarmara ilçesi ismetpaşa mahallesi sofular mevkiinde kain tapu sicilinin 399 ada 6 parselinde kayıtlı tapuda ARSA vasfına haiz taşınmaz üzerinde 2 ayrı adet ev ve bu evlere ait 4 adet yapı bulunmaktadır.Birinci eve ait ve yol cephesinde 2 katlı yığma ev bulunmaktadır.2 odası, antresi, mutfağı, banyosu ve tuvaleti bulunan evin oturma alanı 55 M2tir toplam 110 M2 olan evin çatışı ahşap ve üzeri marsilya kiremidi ile kaplıdır. Bu evin arkasında tek katlı, yığma tuğladan yapılma ve kiler olarak kullanılan basit bir yapı vardır. Alanı 20 M2 Üzeri ahşap çatı ve alaturka kiremitle kaplıdır, İkinci evin ön kısmında tek katlı yığma yapı ve tek katlı bir oda vardır.Bunların toplam alanı 70 M2 dir, Arka tarafında 35 M2 lik tek katlı müştemilatı vardır.Bu evin yanında 42 M2 alana sahip dükkan olarak kullanılan tek katlı bir yapı vardır.Bu yapıların tamamı 35-40 yıllık yapılardır.Parselin evler dışında kalan kısmı bahçe duvarı ile çevrilidir. Belediye hizmet binasına ve pazar yerine yakın bir mevkidedir
Adresi : Gölmarmara ismetpaşa mahallesi Levent caddesi no:28 ve 30 kapı nolu
Yüzölçümü : 916,23 m2
Arsa Payı : yok
İmar Durumu : Gölmarmara Belediyesi imarsınırları içinde olup Ayrık nizam3katlı imar
alanında kalmakta olup, azda olsa yola terki vardır
Kıymeti : 316.130,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde bulunan " HÜSEYİN HİSSESİNE ŞAMİL6785S.Y.Kanun 11
maddesi gereğince MUVAKKAT İNŞAAT ŞERHİ "şerhi ile satılacaktır
1. Satış Günü : 26/02/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 23/03/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Akhisar Adalet Sarayı 2.nci kat 43 nolu Yazı İşleri Müdür odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/57 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.