Yazdır

T.C. LÜLEBURGAZ 1. İCRA DAİRESİ

2019/44 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe, 464 Ada, 20 Parsel, YENİ Mahalle/Köy, FATİH CAD. Mevki, Blok/kat-Giriş.B BNo:-/ÜÇÜNCÜ/-12 Nolu Bağımsız Bölüm parsel, ara parsel olup; Lüleburgaz İlçesi, Yeni Mahalle sınırlarındadır. Şehir merkezine yakın olması sebebiyle birçok önemli merkezlere yakın konumdadır. Konumu itibariyle çok merkezi bir konumdadır. Bu durum taşınmazın kıymetine olumlu yönde etki eden faktörlerdendir ve objektif değer artışında dikkate alınmıştır. Lüleburgaz şehir merkezinde olması sebebiyle ulaşım yürüyerek sağlanmaktadır. Ancak araç ile ulaşım açısından oldukça dar sokaklar ve otopark olmaması sebebiyle olumsuzluk teşkil etmektedir. Taşınmazın çevresinde genellikle 5 katlı konut ve iş yeri yapılaşmaları yer almaktadır. Dava konusu taşınmazın bulunduğu alan merkezi konumda olmasına rağmen bitişik yapılaşmanın olması sokak genişliğinin dar olması bu otopark ihtiyacının karşılanamıyor olması çevresi itibariyle kıymetini olumsuz yönde etkilemektedir. Dava konusu taşınmazın kısıtlayıcı herhangi bir durumu ( sit alanı, heyelan vs.) bulunmamaktadır. Parselin Ekin Sokağa olan cephesinin genişliği yaklaşık olarak 23 m derinliği ise yaklaşık olarak 15 m dir. Düz bir topoğrafik yapıya ve kırıklı bir geometriye sahiptir. Kırıklı bir geometriye sahip olması yapılaşma açısından olumsuzluk teşkil ettiğinden arsa payı değerlenirken bu durum değerine olumsuz etki yapmaktadır.Taşınmaz üzerinde yapımına 1995 yılında başlanılan alt kısmı birleşik halde üst kısmı iki blok şekilde yapılmış III. Sınıf B gurubu yapı bulunmaktadır. Dış cephesi mantolamalı ve çatısı Marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Değerlemeye konu bağımsız bölüm arka kısımda kalan blokta yer almaktadır. Dairenin dış kapısı çeliktendir. Isınma sistemi doğal gazdır. Mahallerin zemin kaplamaları odalarda laminant ıslak hacimlerde seramiktir. Duvarlar saten alçılı ve boyalıdır. Salon ve mutfak bir arada kullanımdadır. Dairenin yüz ölçümü 140,00 m2 dir.
Adresi : Yeni Mahalle, Ekin Sokak, Ömer Turan Apartmanı, No: 4, Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Yüz ölçümü : 716 m2
Arsa Payı : 47/716
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı bitişik nizam 5 kat iş merkezi bölgesi
Kıymeti : 193.156,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydında olduğu gibi
1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 02/04/2020 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri : LÜLEBURGAZ ADALET SARAYI 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/44 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.