Yazdır

T.C.
KÖYCEĞİZ
İCRA DAİRESİ

2013/88 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz, Köyceğiz İlçesi, Ulucami Mahallesi, 199 ada, 209 Parsel, Zemin Kat, 1 Nolu Bağ. Bölüm ( Arsa Payı 52/512 ) de kayıtlı olup, Tapuda 611,12m² dir. Taşınmaz Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölümde 55 m² kullanım alanına sahip bir oda bir salon, açık Mutfak ve bonyo tuvaletten ibarettir, Binanın duvarları düz sıva üzeri plastik boya, oda tabanları seramik kaplama, pencereleri plastik doğramadır. Taşınmazın değeri 100.000 TL dir.
Adresi : Köyceğiz İlçesi, Ulucami Mahallesi, 199 ada, 209 Parsel, Zemin Kat, 1 Nolu Bağ. Bölüm
Yüzölçümü : 611,12 m2
Arsa Payı : 52/512
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde kalmaktadır. Meskun Konut alanı ayrık nizam TAKS:025 KAKS:050 İnşaat şartlı iki kat inşaat müsaadeli olan yerlerdendir.
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu şeklindedir.
1. Satış Günü : 23/10/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 19/11/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Köyceğiz Adliyesi İcra Müdürlüğü Önü
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/88 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.