Yazdır
KÖRFEZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Körfez/Yarımca'da 90 m2 daire icradan satılıktır

KÖRFEZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078498
Şehir : Kocaeli / Körfez
Oda Sayısı : 2+1
: 90
Banyo Sayısı : 1
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/355 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
200,000 TL
Birinci Satış Günü
:
08.01.2020 13:45
İkinci Satış Günü
:
05.02.2020 13:45
Satış Yeri
:
Güney mah. Adnan Kahveci cad. No.6 Tütünçiftlik Kültür Merkezi Evlendirme Memurluğu Odası yanı 18 nolu Salon Körfez - Kocaeli

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.KÖRFEZ İCRA DAİRESİ
2019/355 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
İstanbul 10.İcra Müdürlüğü'nün 18/10/2019 tarih ve 2019/2195 Esas sayılı talimatı gereği satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Kocaeli ili Körfez ilçesi, Yarımca Şuyulandırma mah. Ada: 1916, Parsel:1, Arsa Pay/Payda: 98/101898, B7 Blok 1.Kat, 8 Nolu bağımsız bölüm Mesken
Hali Hazır Durumu ve Özellikleri : Körfez Belediye sınırları içerisinde olup arsa imar parselidir, Belediye hizmetlerinin tümünden faydalanmaktadır, etrafında yoğun konut türü yapılaşma mevcuttur, Alım satım kabiliyeti iyidir, ulaşım imkânı iyidir, binanın yaklaşık 200m.güneyinden TEM Otoyolu geçmektedir, Parsel üzerinde TOKİ tarafından yapılan konutlar bulunmaktadır. Konutlar bodrum +10 Normal katlı betonarme tünel kalıp şeklinde yapılmıştır. Parsel zemini düz ve jeolojik açıdaninşaata elverişli alandadır. Parsel üzerinde bulunan binalar için Kat Mülkiyeti tesis edilmiş olup, B7 Blok 1.Kat 8nolu B. Bölüm olan meskenin yapılmıştır. Parsel üzerinde, yaklaşık 10 yıl önce inşa edilen, A tipi 13 adet, B tipi 8 ad. Bloktan oluşan Bodrum kat üzeri 10 normal kattan ibaret toplam 11 er katlı Betonarme apt. binası ile T tipi 2 ad.birer katlı Betonarme bina bulunmaktadır. Binalar içten ve dıştan tamamen bitmiş vaziyette, dış cephe sıvalı ve boyalıdır, dış doğramaları PVC ısıcamlı ve çatısı yapılmıştır, Blokların bodrum katında ortak alanlar, zemin ve normal katları konut olarak kullanılmaktadır, her katında dört adet bağımsız konut bulunan Blokta toplam 40 adet konut bulunmaktadır ve tamamı iskan edilmektedir, Blokta bulunan konutların alanı yaklaşık 90 m2dir, B7 Blok parselin kuzey-batı köşesinde bulunmaktadır. 1. Kat 8 nolu konut Blokun Güney-Doğu köşesindedir, konutun kuzey ve batı cepheleri komşu dairelere bitişik ve kör cepheli, doğu ve güney cepheleri açıktır. Blokta iki adet normal merdiven, bir adet yangın merdiveni ve iki adet asansör bulunmaktadır. Kıymet takdiri istenen B7 Blok, 1.Kat, 8 nolu meskenin alanı yaklaşık 90m2 dir, 2 oda, 1 salon,mutfak,hol,banyo,antre,wc ve bir adet balkon mekanlarından müteşekkil konut olarak iskan edilmektedir, konutun zemini laminat parke döşeme, iç doğramaları ahşap, dış doğramalar PVC ve ısıcamlı, duvarları saten alçı badanalı ve kartonpiyerlidir, konut doğalgaz kombili ısınma türündendir, Bina inşaatında normal standart yapı malzemeleri kullanılmıştır, Konut bu haliyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Yapı Yaklaşık Maliyetleri 3. sınıf B grubu Yapılar sınıfına girmektedir.
İmar Durumu : Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.04.2019 tarih ve 2288 sayılıimar durumu belgesinde, 1916 n0lu ada, 1 Nolu parselin. İmar Planında konut alanında kaldığı, E (Emsal) = 1.50, Hmax = 30.50 ve Ayrık yapı nizamında olduğu belirtilmektedir.
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : Körfez Belediyesine 2019 yılı emlak m2 birim değerinin sorulması için müzekkere yazılmış olup bu gelecek cevaba göre KDV oranı satış anında bildirilecektir.
Kaydındaki Şerhler : Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir.
1. Satış Günü : 08/01/2020 günü 13:45 - 13:50 arası
2. Satış Günü : 05/02/2020 günü 13:45 - 13:50 arası
Satış Yeri : Güney mah. Adnan Kahveci cad. No.6 Tütünçiftlik Kültür Merkezi Evlendirme Memurluğu Odası yanı 18 nolu Salon Körfez - Kocaeli
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/355 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.