Yazdır
KONYA 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya\Selçuklu'da 479 m² dubleks mesken icradan satılıktır

KONYA 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062002
Şehir : Konya / Selçuklu
Semt-Mahalle : HOCACİHAN MAH. / MİMARSİNAN
Oda Sayısı : 3+2
: 428
Yayınlandığı Gazeteler

HAKİMİYET 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/11509 Esas
Muhammen Bedeli
:
332,000 TL
Birinci Satış Günü
:
26.11.2019 16:15
İkinci Satış Günü
:
24.12.2019 16:15
Satış Yeri
:
KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KONYA 5. İCRA DAİRESİ
2018/11509 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 18510 Ada, 6 Parsel, HOCACİHAN Mahalle/Köy, 428,00m2 yüzölçümlü ARSA, Söz konusu binanın bulunduğu Selçuklu İlçesi, Erenköy Mahallesi'nde genelde meskenler bulunmakta olup, ara ara da binaların zemin katlarında ve bireysel işyerleri de bulunmaktadır. Bölgede alt yapı çalışmaları tamamlanmamış fakat gelişmekte bir bölgededir. Binanın bulunduğu bölge sosyal doku olarak gelişmekte ve tercih edilen bir bölgedir. Bina şehir merkezinden biraz uzakta olup, alışveriş merkezlerine ve toplu taşıma araçları (otobüs, dolmuş) duraklarına yakın konumda bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel Sahabet Sokak ve Karlıbel Caddesi'ne cepheli bulunmaktadır. Binaların 400 m batısında Semavi Caddesi, 500 m güney batısında Erenköy Caddesi, 200 m doğusunda da S. Farisi Albaşoğlu Camii bulunmaktadır. Dosyada bulunan Selçuklu Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.01.2019 tarih ve 4145 sayılı İmar Durum Belgesine göre parsel; "2 Kat Ayrık Mesken Sahası"na isabet etmekte olup, TAKS:0.25, KAKS:0.50, ve ön bahçeden 5 m, yan bahçelerden 3 m çekme mesafelerine sahiptir. Etrafında aynı özelliklere sahip,2 ve 3katlı meskenler bulunmaktadır. Binaların Selçuklu Belediyesi'nden 2015 yılı, 1315/558 sayılı İnşaat Ruhsatı bulunmakta fakat henüz kat irtifakı kurulmamış ve tapuda arsa vaziyetindedir. 428,00 m2 parsel üzerinde bulunan bina yaklaşık 4 yıllık olup, bir adet B+Z+1.kat ve çatı arası kapıcı dairesinden oluşmaktadır. Kıymet takdiri yapılacak olan parsel üzerinde bulunan binanın girişi Karlıbel Caddesi tarafında bulunmaktadır. Binanın dış giriş kapısı ferforje doğramadan yapılmıştır. Binanın giriş kısımlarının zemini ile dış merdivenleri mermer kaplama, bahçe bölümlerinin tretuvar bölümleri beton kaplama yapılıdır. Binanın dış cephesi ise; mantolamalı harç sıva üzeri boyalı, pencere kenarları ve bina köşelerine söve yapılmıştır. Bina yeni olduğundan bakım ve onarım masrafı bulunmamaktadır. Ana gayrimenkulün etrafı henüz bahçe duvarı ile çevrilmemiş olup, binalar çekme mesafelerine uygun olarak inşa edilmiş, bahçesinde çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma yapılmamış, parselde yapılaşma tamamlanmıştır. Satışa konu arsa ve üzerinde bulunan bina Sahabet Sokak ve Karlıbel Caddesi köşesinde bulunmakta olup, binanın tüm katlarının toplam alanı; B+Z+Dblks (130+130+130+89) toplam yüzölçümü yaklaşık brüt 479.00 m2'dir. Zemin katın brüt alanı; 130 m2, net alanı ise; yaklaşık 114 m2, 1. katın brüt alanı 130 m2, net alanı ise; 114 m2',Yine çatı arası kapıcı dairesinin brüt alanı 89,4m2 dir.Meskenin bodrum katında 5 adet depo bulunmakta, zeminler beton, duvarlar sıvalı ve badanalı olup, kapıları takılı değildir. Betonarme ve üzeri mermer kaplama ve korkuluksuz olan merdivenle çıkılan zemin katında ise; 3 oda, salon, mutfak, antre, lavabo-wc ile 2 adet balkonu bulunduğu, aynı şekilde merdivenle çıkılan birinci katında ise; normal katında yine 3 adet oda, salon, banyo, lavabo-wc, antre ve 2 adet balkonun bulunduğu, yine çatı katında 3 adet oda, banyo, antre+mutfak nişi ve terasın bulunduğu tespit edilmiştir. Dairelerin giriş kapıları; çelik kapı, iç kapıları amerikan panel kapı, pencereleri ise; pvc doğrama olup, pencereler çift camlıdır. Binadaki tüm odaların, antrelerin ve mutfakların tabanları laminant kaplamalıdır. Yalnızca, balkonlar ve ıslak hacimlerin zeminleri ise; seramik kaplama yapılmıştır. Salon, oturma odası, mutfak ve antrelerin duvarları alçı sıva üstü plastik boya, mutfağın bir kısmı ile banyo ve lavabo-wc'nin duvarları tavana kadar fayans kaplamadır. Mutfaklarda; mutfak dolapları ve mermer tezgahı ile antrede vestiyer, banyoda klozet, tüm katlardaki lavabolarda ayaklı lavabo yapılmıştır. Çatı çıkış kısmının tavanı pvc lambri yapılıdır. Isınma şekli henüz sobalıdır. Dört cepheli olan bina; ½ hisselidir.
Adresi : Erenköy Mahallesi Sahabet Sokak No:2(No:4 doğusu) Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 428,00 m2
Arsa Payı : Yok.
İmar Durumu : Dosyada bulunan Selçuklu Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.01.2019 tarih ve 4145 sayılı İmar Durum Belgesine göre parsel; "2 Kat Ayrık Mesken Sahası"na isabet etmekte olup, TAKS:0.25, KAKS:0.50, ve ön bahçeden 5 m, yan bahçelerden 3 m çekme mesafelerine sahiptir. Etrafında aynı özelliklere sahip,2 ve 3 katlı meskenler bulunmaktadır. Binaların Selçuklu Belediyesi'nden 2015 yılı, 1315/558 sayılı İnşaat Ruhsatı bulunmakta fakat henüz kat irtifakı kurulmamış ve tapuda arsa vaziyetindedir.
Kıymeti : 332.000,00 TL
KDV Oranı : %18 (Cumhurbaşkanı kararnamesi gereğince belirlenmiş olup, kesinleşme & teslim tarihindeki cari oran uygulanacaktır.)
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında.
1. Satış Günü : 26/11/2019 günü 16:15 - 16:20 arası
2. Satış Günü : 24/12/2019 günü 16:15 - 16:20 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV(Cumhurbaşkanı kararnamesi gereğince belirlenmiş olup, kesinleşme & teslim tarihindeki cari oran uygulanacaktır.) ,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/11509 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.