Yazdır

T.C.
SEYDİŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Seydişehir İlçesi Ortakaraören mahallesi 903 Parsel,Seydişehir Belediye Başkanlığının 14.3.2019 tarihli yazısına göre bitişik nizam, iki kata imarlıdır. Taşınmaz üzerindeki yapı imar planına uygun değildir. Taşınmaz üzerinde bir bölüm tek katlı, bir bölümü iki katlı muhtelif yapılar bulunmaktadır. Yapının üzerinden ahşap çatı bulunmaktadır. 3 oda 1 salon 1 mutfak ve 1 girişi bölümü tuvalet ve banyo bölümü mesken olarak zemin kat ise depo olarak kullanılmaktadır.Tek katlı diğer bölümü ise ahır ve samanlık olarak yapılmıştır.Tek katlı bölümler oldukça eski durumdadır. Ekonomik değeri yoktur.Mesken olarak iki katlı yapının zemin katının tabanları beton, duvarları topraktır. Mesken bölümünde pencereler pvc doğramalıdır. Kapıları ahşaptır. Bina oldukça eski ve yıpranmış durumdadır. 30 40 yıllık binadır. Mesken bölümünün yaklaşık 100 m2 alanı vardır.
Adresi : Konya ili Seydişehir ilçesi Ortakaraören mahallesi
Yüzölçümü : 430 m2
İmar Durumu : Seydişehir Belediye Başkanlığının 14.3.2019 tarihli yazısana göre bitişik nizam, iki kata imarlıdır.
Kıymeti : 45.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 15/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : KONYA SEYDİŞEHİR ADLİYE 4. KAT TOPLANTI SALONU - SEYDİŞEHİR KONYA

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Seydişehir İlçesi Ortakaraören mahalesi, 381 Ada, 18 Parsel,Meyli itibari ile düz kumlu tın toprak özelliği gösteren toprak derinliğine sahip verimli organik madde yönünden 1. sınıf tarım arazisidir. Sulu şartlarda hububat yem ve sanayi ve çapa bitkileri ziraatine uygundur.Taşınmazın ulaşım yollarına yakın mesafede olup, hali hazır durumda taşınmaz üzerinden herhangi bir yapı veya zirai değere haiz enval bulunmamaktadır.
Adresi : Konya ili Seydişehir ilçesi Ortakaraören mahalllesi
Yüzölçümü : 4.686 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 35.145,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 15/10/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : KONYA SEYDİŞEHİR ADLİYE 4. KAT TOPLANTI SALONU SEYDİŞEHİR KONYA

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Seydişehir İlçesi Ortakaraören mahallesi, 4675 Parsel, Taşınmazın kısmen doğu kısmında taş duvar ile çevrilidir.Düz meyilli killi tın toprak kuru şartlarda hububat yem bitkileri ziraatine uygundur. Taşınmaz Seydişehir Ortakarören imar sınırları içerisinde yer almaktadır. Her ne kadar bağ vasfında olsada taşınmazın fiziksel alt yapı hizmetlerinden yararlanma olanağı değerine etki etmektedir. Hali hazırda zirai haiz enval bulunmaktadır.
Adresi : Konya ili Seydişehir ilçesi Ortakaraören mahallesi
Yüzölçümü : 528 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 4.560,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 17/09/2019 günü 10:35 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 15/10/2019 günü 10:35 - 10:40 arası
Satış Yeri : KONYA SEYDİŞEHİR ADLİYE 4. KAT TOPLANTI SALONU -SEYDİŞEHİR KONYA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.