Yazdır

T.C.
KONYA 10. İCRA DAİRESİ
2018/11747 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Konya İl, Selçuklu İlçe, 134 Ada, 1 Parsel, ÇANDIR Mahalle/Köy, Taşınmaz Selçuklu ilçesi Çandır köyünün köy içi mevkinde bulunmaktadır. Taşınmaz 134 ada 2 nolu parsel ile birlikte kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan yapıların kısmen köy boşluğuna kısmen komşu aynı ada 2 nolu parsele bina tecavüzleri vardır. Taşınmaz üzerinde 420.86 M2 , 52.42 M2 alanlı ahır ve 230.51 M2 yüzölçümlü çoban evi ve samanlık bulunmaktadır. Parsel çevresi kısmen açık durumda kısmen betonarme perde duvar ile çevrilmiştir. Yapılar tek katlı yığma yapılardır. Ahır kiremit çatılı, kısa kenarlarından parsel içine ve dışına açılan demir kaplı, uzun kenarlarında ahşap pencereli, toprak zeminli tek bölmeli yapıdır. Kıymet takdirine konu taşınmazın mevcut parsel durumu itibarı ile arsa durumundadır. Topoğrafik olarak % 0-2 eğilimlidir. Parsel herhangi bir uygulama görmemiş olup, kadastro parselidir. Taşınmazın ait bölgenin alp yapı hizmetleri henüz tam değildir. Belediye hizmetlerinden mevcut olanlarından yararlanılmaktadır. Taşınmazın ulaşım durumu otobüs ile sağlanmaktadır.
Adresi : Çandır Mahallesi 25801 sokak Selçuklu/KONYA
Yüzölçümü : 1.556,37 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yazı işleri Müdürlüğünün 01/11/2018 tarih E 50655 sayılı yazıları eki imar durumu belgelerine göre;Taşınmaz 1/25000 ölçekli nazım imar planında mevcut konut alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 215.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 13/02/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 19/03/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : CEMİL ÇİCEK CADDESİ ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT MEZAT SALONU KARATAY/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/11747 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.