Yazdır
KONYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya/Feritpaşa Mahallesi'nde 135 m² 3+1 daire icradan satılıktır

KONYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00939095
Şehir : Konya / Selçuklu
Semt-Mahalle : FERİTPAŞA MAH. / FATİH
Oda Sayısı : 3+1
: 135
Yayınlandığı Gazeteler

MERHABA 05.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/7807 Esas
Muhammen Bedeli
:
200,000 TL
Birinci Satış Günü
:
15.03.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
12.04.2019 14:30
Satış Yeri
:
Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Cad. Adliye Binası B Blok Zemin Kat Mezat Salonu Karatay/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. KONYA 9. İCRA DAİRESİ

2018/7807 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : Konya İl, Selçuklu İlçe, 17834 Ada, 4 Parsel, FERİTPAŞA Mahalle/Köy, Blok/Kat/Giriş-B.B.No:-/2/- (Bağ.Böl.No:20) Nolu Bağımsız Bölüm Dava konusu taşınmaz; 1.833,00 m2 yüzölçümlü arsanın içerisinde ;bodrum +zemin + 9katlı , betonarme karkas, 2 bloklu binanın , A giriş 2. katında bulunmaktadır. Zemin katta ticari dükkanlardan oluşmaktadır. Çevre düzenlemesi tamamlanmış, bahçe düzenlemiş olmayan, 17-18 yıllık yapıdır. Ana bina dış cephesi sıva üzeri yalıtımlı ve akrilik boyalıdır. Ana giriş kapısı ve merdiven korkulukları alüminyum profil doğrama,giriş ve merdiven basamakları mermer kaplama ve merdiven sahanlığı duvarlarının sıva üzeri plastik boyalıdır. Bloklarda tek adet asansör mevcut olup , asansör etrafı mermer kaplamadır. Blok her katta 2 daire, toplamda 18 daireden oluşmaktadır. Site etrafında yapılaşma tamamlanmıştır.Kıymet takdiri yapılan Feritpaşa Mahallesi Gökhan Sokak Selay Apartmanı A-Blok 1. Giriş No:2 Selçuklu adresinde bulunan 2.katta bulunmaktadır. Daire giriş kapısı ahşap kapıdır. Ahşap doğrama, l , pencereleri ısıcamlı pvc doğramalıdır. Giriş antre, mutfak, banyo, lavabo- wc, hol ve 3 oda 1 salonlu , 2 adet balkonlu, kuzeydoğu ve kuzeybatı cephelidir.Mutfak , antre, gece holü , balkon ve ıslak hacimlerin zeminleri seramik; salon ve odaların kuru zeminleri taban tahtası kaplıdır.Dairedeki salon , oturma odası, antre, oda ve gece holü duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır.Girişte kapaklı vestiyer bulunmaktadır.Lavaboda alaturka wc ve lavabo mevcuttur. Mutfakta alt ve üst mutfak dolabı, mermer tezgahı bulunmakta olup dolap alnı seramik kaplama, duvarları sıva üzeri boyalıdır. Dairenin tavanları normal tavanlı, boyalıdır. Elektrik, su ve kanalizasyon tesisatları döşeli ve aktiftir. Mesken merkezi sistem kaloriferli ,doğal gazlı ve panel radyatörlüdür.. Banyo ve wc duvarları ve zeminleri seramik fayans döşeli, klozetli,lavaboludur. Dairenin yaklaşık brüt kullanım alanı 135 m2, net ise 120 m2olan 17-18 yıllık binadır. Keşif sırasında daire borçlunun annesi ve babasının yaşadığı tespit edilmiştir.
Taşınmaz binanın sınıfını 15.12.1982 gün ve 17899 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel esas alınarak,
Taşınmaz binanın yıpranma payları 02.12.1982 gün ve 17886 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yıpranma Paylarına İlişkin Oranları Gösterir Cetvel esas alınarak,
Birim maliyetler, 16.07.1985 tarih ve 85/9707 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Şartnamesi'nin hizmet bedellerinde kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre değerlendirilmiştir.
Dava konusu binada kullanılan malzeme, yapılan işçilik, binanın taşıyıcı elamanları v.s durumları göz önüne alındığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yayınladığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliğine göre III sınıf (B) grup yapılara girdiği tespit edilmiştir. Taşınmazın 2018 yılı rayiçlerine göre birim değeri 966,00 TL/m2 olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz betonarme iskelet sistemine sahip olup yeni bir yapı olduğu , yapı bedeli, binanın nevi ve yaşı itibariyle yıpranma payı düşürülerek hesaplanmıştır.Borçlu hissesi TAM'dır.

Adresi : Feritpaşa Mahallesi Gökhan SokakDış Kapı No:2 Selçuklu / KONYA
Özellikleri : 1.833,00 m²
İmar Durumu : Dosya içerisinde mevcut Selçuklu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 20/07/2018 tarih 2633 sayılı İmar Durum Belgesi incelendi. Kesifi yapılan ana taşınmazın imar planında 10 kat blok ticaret isabet ettiği tespit edilmiştir. Taşınmaza 15/07/2001 tarihli ve 1130 sayılı yapı yenileme ruhsatı; 03/11/2003 tarih ve 6/48*1995-449 sayılı yapı kullanma izin belgesi alındığı belirlenmiştir.
Kıymeti : 200.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır.
1. Satış Günü : 15/03/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 12/04/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Cad. Adliye Binası B Blok Zemin Kat Mezat Salonu Karatay/KONYA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/7807 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.