Yazdır
KONYA 10. İCRA DAİRESİ

Konya/Çayırbağı Mahallesi'nde dubleks mesken icradan satılıktır (çoklu satış)

KONYA 10. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01041728
Şehir : Konya / Meram
Semt-Mahalle : ÇAYIRBAĞI MAH. / LALEBAHÇE
: 22540
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 23.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2012/12945 Esas
Muhammen Bedeli
:
200,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.10.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
28.11.2019 14:00
Satış Yeri
:
CEMİL ÇİÇEK CD ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT B BLOK MEZAT SALONU KARATAY/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KONYA 10. İCRA DAİRESİ
2012/12945 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Taşınmaz Konya İli Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, 1 cilt, 40 sayfa, 261 ada 26 parsel, 22.540,30 m² yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmaz üzerinde tesis edilen kat irtifakına göre, I blok, zemin kat, 2 bağımsız bölüm numaralı, 1/30 arsa paylı, Mesken Dubleks vasıflı taşınmazdır.. Taşınmaz Kat irtifaklıdır. Meram İlçesi Çayırbağı Mahallesi 261 ada 26 parsel nolu ana taşınmaz, konum olarak Antalya Çevre yolu caddesine cepheli konumdadır. Taşınmaz üzerinde 14 adet blok halinde dubleks mesken veiş yeri olarak kullanılan yapılar vardır. Taşınmaz halk arasında Korukent vilları olarak bilinir, güvenlikli, çevre düzenlemesi yapılmış, yüzme havuzu ve sosyal alanları bulunmaktadır. Girişte Restoran ve market vardır, taşınmaz I Blok’ta zemin katta olup Kuzey- Doğu -Güney cepheli konumludur. Taşınmazın bulunduğu bölgede planlı yapılaşmalar başlamış henüz başlamamıştır. Taşınmazın yakın çevresi tarım arazileri ile çevrilidir. Taşınmaz yerleşim yerlerine, Çayırbağı mahallesine alışveriş ve iş merkezlerine, resmi kurumlara, eğitim kurumlarına, sosyal donatı alanlarına, sağlık merkezlerine, büyük organize sanayi bölgelerine, Havalimanına, kampus alanlarına, Büyük Organize Sanayi Bölgelerine ve oto gara ve Konya şehir merkezine uzak konumdadır.
Bölge sosyal ve kültürel yönden gelişimi düşüktür. Normal geliri olan kişiler tarafından tercih edilen bir bölge değildir. Genel olarak burada ekonomik durumu iyi olan insanların tercih ettiği bir yerdir. Ulaşım durumu toplu taşıma araçları otobüs ve özel araçlarla yapılmaktadır.
Kuzey-doğu-güney cepheli, Zemin kat, 2 B.B numaralı( Kapı numarası 352) dubleks mesken normal katı teras dahil yaklaşık net 121,58 m² + dubleks katı 43,50 m² toplam 165,08 ² net alanlıdır.
Onaylı mimari projesine göre; Mesken normal katında, giriş holü, salon, 1 oda, mutfak, banyo ve teras, dubleks katında, hol, 2 oda ve banyodan oluşmaktadır. Kuru alanlar parke,ıslak alanlar seramik kaplıdır. Odaların duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Teras mermer kaplama ve demir doğrama korkuluklu ve ve bir dölümü pvc doğrama ile kapatılıştır. Giriş kapısı ve diğer iç kapılar ahşap üzeri boyalı ve pencereler ahşap doğramadır. Mutfakta tezgâhın altı ve üstünde dolapları vardır. Banyo duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Isıtma sobalıdır. Elektrik, su tesisatları vardır.
Tapunun 261 ada, 26 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkul üzerine 20.06.2006 tarih ve 6/46 sayılı ruhsat ile müsaade edilen inşaatın, ana taşınmazın dış cephesi fayans kaplıdır. Taşınmazın çevre düzenlemesi yapılıdır. Yatay ve düşey yağmur olukları olup, çatısı ahşap üzeri kiremit kaplıdır.Kuzey- doğu-Güney cepheli konumludur.
Adresi :Çayırbağı Mahallesi Antalya Çevre YoluCaddesi No:352 MERAM /Konya adresindedir.
Yüzölçümü : 22.540,30 m2
Arsa Payı : 1/30
İmar Durumu : Meramilçesi Çayırbağı Mahallesi 261 ada 26 nolu parsel 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama planında mesken sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz uygulama görmemiş Kadastro parselidir. DOP kesintisi yapılmamıştır. Taşınmazın yakın çevresinde uygulama imar planı yoktur.
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/10/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 28/11/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : CEMİL ÇİÇEK CD ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT B BLOK MEZAT SALONU KARATAY/KONYA

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Taşınmaz Konya İli Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, 1 cilt, 39 sayfa, 261 ada 26 parsel, 22.540,30 m² yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmaz üzerinde tesis edilen kat irtifakına göre, I blok, zemin kat, 1 bağımsız bölüm numaralı, 1/30 arsa paylı, Mesken Dubleks vasıflı taşınmazdır. Kat irtifaklıdır. Meram İlçesi Çayırbağı Mahallesi 261 ada 26 parsel nolu ana taşınmaz, konum olarak Antalya Çevre yolu caddesine cepheli konumdadır. Taşınmaz üzerinde 14 adet blok halinde dubleks mesken ve iş yeri olarak kullanılan yapılar vardır. Taşınmaz halk arasında Korukent vilları olarak bilinir, güvenlikli, çevre düzenlemesi yapılmış, yüzme havuzu ve sosyal alanları bulunmaktadır. Girişte Restoran ve market vardır, taşınmaz I Blok’ta zemin katta olup Kuzey- batı -Güney cepheli konumludur, bulunduğu bölgede planlı yapılaşmalar başlamış henüz başlamamıştır,yakın çevresi tarım arazileri ile çevrilidir,yerleşim yerlerine, Çayırbağı mahallesine alışveriş ve iş merkezlerine, resmi kurumlara, eğitim kurumlarına, sosyal donatı alanlarına, sağlık merkezlerine, büyük organize sanayi bölgelerine, Havalimanına, kampus alanlarına, Büyük Organize Sanayi Bölgelerine ve oto gara ve Konya şehir merkezine uzak konumdadır.
Bölge sosyal ve kültürel yönden gelişimi düşüktür. Normal geliri olan kişiler tarafından tercih edilen bir bölge değildir. Genel olarak burada ekonomik durumu iyi olan insanların tercih ettiği bir yerdir. Ulaşım durumu toplu taşıma araçları otobüs ve özel araçlarla yapılmaktadır.
Kuzey-batı-güney cepheli, Zemin kat, 1 B.B numaralı( Kapı numarası 354) dubleks mesken normal katı teras dahil yaklaşık net 121,58 m² + dubleks katı 43,50 m² toplam 165,08 ² net alanlıdır.
Onaylı mimari projesine göre; Mesken normal katında, giriş holü, salon, 1 oda, mutfak, banyo ve teras, dubleks katında, hol, 2 oda ve banyodan oluşmaktadır. Kuru alanlar parke,ıslak alanlar seramik kaplıdır. Odaların duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Teras mermer kaplama ve demir doğrama korkuluklu ve ve bir dölümü pvc doğrama ile kapatılıştır. Giriş kapısı ve diğer iç kapılar ahşap üzeri boyalı ve pencereler ahşap doğramadır. Mutfakta tezgâhın altı ve üstünde dolapları vardır. Banyo duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Isıtma sobalıdır. Elektrik, su tesisatları vardır.
Tapunun 261 ada, 26 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkul üzerine 20.06.2006 tarih ve 6/46 sayılı ruhsat ile müsaade edilen inşaatın, ana taşınmazın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Taşınmazın çevre düzenlemesi yapılıdır. Yatay ve düşey yağmur olukları olup, çatısı ahşap üzeri kiremit kaplıdır.,Kuzey- batı -Güney cepheli konumludur.
TAŞINMAZIN ADRES BİLGİSİ :
Çayırbağı Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi No:352 MERAM /Konya adresindedir.
Taşınmaz Konya İli Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, 1 cilt, 40 sayfa, 261 ada 26 parsel, 22.540,30 m² yüzölçümlü, Arsa vasıflı ana taşınmaz üzerinde tesis edilen kat irtifakına göre, I blok, zemin kat, 2 bağımsız bölüm numaralı, 1/30 arsa paylı, Mesken Dubleks vasıflı taşınmazdır, Kat irtifaklıdır.
Meram İlçesi Çayırbağı Mahallesi 261 ada 26 parsel nolu ana taşınmaz, konum olarak Antalya Çevre yolu caddesine cepheli konumdadır, üzerinde 14 adet blok halinde dubleks mesken ve iş yeri olarak kullanılan yapılar vardır. Taşınmaz halk arasında Korukent vilları olarak bilinir, güvenlikli, çevre düzenlemesi yapılmış, yüzme havuzu ve sosyal alanları bulunmaktadır. Girişte Restoran ve market vardır. taşınmaz I Blok’ta zemin kattaolup Kuzey- Doğu -Güney cepheli konumludur, bulunduğu bölgede planlı yapılaşmalar başlamış henüz başlamamıştır, yakın çevresi tarım arazileri ile çevrilidir, yerleşim yerlerine, Çayırbağı mahallesine alışveriş ve iş merkezlerine, resmi kurumlara, eğitim kurumlarına, sosyal donatı alanlarına, sağlık merkezlerine, büyük organize sanayi bölgelerine, Havalimanına, kampus alanlarına, Büyük Organize Sanayi Bölgelerine ve oto gara ve Konya şehir merkezine uzak konumdadır.
Bölge sosyal ve kültürel yönden gelişimi düşüktür. Normal geliri olan kişiler tarafından tercih edilen bir bölge değildir. Genel olarak burada ekonomik durumu iyi olan insanların tercih ettiği bir yerdir. Ulaşım durumu toplu taşıma araçları otobüs ve özel araçlarla yapılmaktadır.
Kuzey-doğu-güney cepheli, Zemin kat, 2 B.B numaralı( Kapı numarası 352) dubleks mesken normal katı teras dahil yaklaşık net 121,58 m² + dubleks katı 43,50 m² toplam 165,08 ² net alanlıdır.
Onaylı mimari projesine göre; Mesken normal katında, giriş holü, salon, 1 oda, mutfak, banyo ve teras, dubleks katında, hol, 2 oda ve banyodan oluşmaktadır. Kuru alanlar parke,ıslak alanlar seramik kaplıdır. Odaların duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Teras mermer kaplama ve demir doğrama korkuluklu ve ve bir dölümü pvc doğrama ile kapatılıştır. Giriş kapısı ve diğer iç kapılar ahşap üzeri boyalı ve pencereler ahşap doğramadır. Mutfakta tezgâhın altı ve üstünde dolapları vardır. Banyo duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Isıtma sobalıdır. Elektrik, su tesisatları vardır.
Tapunun 261 ada, 26 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkul üzerine 20.06.2006 tarih ve 6/46 sayılı ruhsat ile müsaade edilen inşaatın, ana taşınmazın dış cephesi fayans kaplıdır. Taşınmazın çevre düzenlemesi yapılıdır. Yatay ve düşey yağmur olukları olup, çatısı ahşap üzeri kiremit kaplıdır.Kuzey- doğu-Güney cepheli konumludur.
Adresi : Çayırbağı Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi No:354 MERAM /Konya adresindedir.
Yüzölçümü : 22.540,30 m2
Arsa Payı : 1/30
İmar Durumu Meram ilçesi Çayırbağı Mahallesi 261 ada 26 nolu parsel 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama planında mesken sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz uygulama görmemiş Kadastro parselidir. DOP kesintisi yapılmamıştır. Taşınmazın yakın çevresinde uygulama imar planı yoktur.
Kıymeti : 220.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/10/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 28/11/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : cEMİL ÇİÇEK CD. B BLOK ZEMİN KAT MEZAT SOLONU KARATAY/KONYA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/12945 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.