Yazdır
KONYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya/Akifpaşa Mahallesi'nde 86 m² 4+1 daire icradan satılıktır

KONYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036904
Şehir : Konya / Karatay
Semt-Mahalle : AKİFPAŞA MAH. / ERENLER
Oda Sayısı : 4+1
: 86
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/980 Talimat
Muhammen Bedeli
:
120,000 TL
Birinci Satış Günü
:
16.09.2019 13:45
İkinci Satış Günü
:
15.10.2019 13:45
Satış Yeri
:
ADALET SARAYI B BLK Z 18Z19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU KARATAY - KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ
2019/980 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, Akifpaşa mahallesi 5691 Ada, 473 Parsel, Zemin kat 1 bağmısız bölüm sayılı taşınmazın satışı yapılacaktır. Konya İli Karatay İlçesi Akifpaşa Mahallesinde bulunan 5691 Ada 473 parselde 280,18 m² yüzölçümlü 5 Katlı 4 Daireli Kargir Apartmannitelikli ana taşınmaz içinde bulunan Zemin Kattaki 1/4 arsa paylı 1 nolu bağımsız bölüm Mesken nitelikli taşınmazın yeri belirlenerek; Akifpaşa Mahallesi Akınpınar Sokak Türkmenoğlu Apartmanı Bina No: 17 Zemin Kat Daire no: 1 (1 nolu bağımsız bölüm) 'DEKİ BİNANIN kargir taşıyıcı sisteme sahiptir. Parselde tek kütle, dört adet bağımsız bölüm olup taşınmazın bulunduğu bina asansörsüz olup; bodrum, zemin, 3 normal kattan ibarettir. 1 nolu bağımsız bölüm (1 kapı numaratajlı daire) projesine göre 4 oda, 1 salon, mutfak, giriş, antre, Wc-Lavabo mahali, banyo, 1 balkondan ibarettir. Dairenin tüm odalarının ve salonunun zemini taban tahtası döşeli olup duvarları ise plastik boyalıdır. Dış kapısı çelik olan dairenin tüm iç kapıları ahşap doğramadır. Dairenin tüm pencereleri PVC doğrama olup camları ısıcamlıdır. Pencerelerde demir doğrama korkuluk bulunmaktadır. Mutfağında alt üst dolapları ve mermer tezgahı bulunmakta olup; ısınması sobalıdır. Banyosunda lavabo ve duş yeri bulunmaktadır. Islak zeminin zeminleri mozaik kaplama olup duvarlar fayans döşelidir. Dairenin girişinde vestiyer bulunmaktadır. Daire toplamda yaklaşık olarak brüt 102 m2, net 86,7 m2 kapalı alana sahiptir. Binanın belediye hizmetlerinden faydalanma durumu tamdır. Elektriği ve içme suyu mevcut olup kanalizasyona bağlantısı yapılmıştır. Parselin bahçesi yoktur. Direkt olarak Akifpaşa Sokak?a giriş çıkışlıdır. Binanın dış giriş kapısı demir doğramadan mamüldür.
Adresi : Akifpaşa Mahallesi Akınpınar Sok Türkmenoğlu Apartmanı Bina No: 17 Zemin Kat Daire No: 1 KaratayKonya
Yüzölçümü : 86,70 m2
Arsa Payı : 1/4
İmar Durumu : 21.03.1986 TARİH VE 4/22 NOLU BELGE İLE RUHSAT ALINMIŞTIR
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : ipotekve haciz şerhi mevcuttur. İpotek dosyasından satış yapılacaktır.
1. Satış Günü : 16/09/2019 günü 13:45 - 13:50 arası
2. Satış Günü : 15/10/2019 günü 13:45 - 13:50 arası
Satış Yeri : ADALET SARAYI B BLK Z 18Z19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU KARATAY - KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- artname, ilan tarihinden itibaren her kesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkattılıp bila tebilğ ilgililerin ve bila tebliğ dönen ilgilililerin ve İİK 127 maddesine göre satış ilanının tebilğadresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlılara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı elektronik ortamda yapılan ilan " elektronik ortamda ilan yapılmlıştır"tebliğ yerine geçir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/980 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.