Yazdır

T.C.KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2019/253 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli,Derince,Sırrıpaşa mah., 1918 Ada, 1 Parsel, A blok, 6 kat, 3.Giriş , 7 nolu bağımsız bölüm Mesken vasıflı taşınmaz;
Taşınmaz Anadolu Otoyoluna yakın, meskun alandadır, taşınmazın bulunduğu site kooperatif sitesi olarak inşa edilmiş, sosyal konutlardan oluşan 30 yıllık bir sitedir, güvenlik, havuzv.s. donanımlara sahip değildir. Bulunduğu binada ısı izolasyonu için mantolama yapılmış, dış cephe yenilenmiştir. Sitedeki her bloka ayrı bir çiçek ismi verildiği, A/6 Blok isminin Kardelen Apt. Olduğu, bodrum + 4 katlı olduğu, Menekşe Apt.isimli blok altında bakkal olduğu, otopark sorunu olmadığı, alt yapı ve ulaşım sorunu olmadığı, her türlü belediye hizmetinden yararlanıldığı görülmüş, binanın son katında bulunan konu dairenin içi gezilememiş, komşu daire gezilmiş, 2+1 olduğu, 90 m² net alanında olduğu anlaşılmış, konu dairenin içinin bakımlı ve iyileştirme yapılmış olduğu, doğalgaz kat kaloriferli olduğu,ifade edilmiştir.Eklenti olarak : 7 nolu kömürlüğü mevcuttur.
Adresi: İbni Sina Mahallesi, FatihCaddesi, Özgür Sitesi, A/6 Blok, Daire 7 Derince / KOCAELİ
Yüzölçümü : 4.081 m2 Arsa Payı : 1/56
İmar Durumu : Derince Belediyesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık nizam, %40 taban alanında 3 katyapılaşma koşullarında"Konut Alanında" kalmaktadır. Konu taşınmazın bulunduğu site 17 Ağ.1999 depreminden önce inşa edildiği, depremden sonra bölgede imar planları değişerek kat indirimine gidildiği için yapıldığı dönemdeki planlara uygun yapılmış olmakla birlikte halihazırdaki planlara uygun değildir. Ekonomik ömrünü tamamlayarak yıkılması durumunda yeni imar planlarına göre yapılması gerekmektedir.
Kıymeti : 160.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 17/02/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 13/03/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir“sartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir.
Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca,ilgililerintapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlıgı halinde isbu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan busatış ilanı tebligat yerine geçer.
6 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/253 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları , ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.