Yazdır

T.C.GEBZE 4. İCRA DAİRESİ
2019/40735 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mah. 2157 ada 10 parsel 3.900,00 m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde 4600/390000 pay B blok 1. Kat. 7 nolu daire vasıflı bağımsız bölüm taşınmaz Cansoy Tük. Mal. Dağ. Gıd. İnş. Tic. ve san. Ltd. Şti. adına kayıtlıdır. Bilirkişi Raporuna Göre: B blok'un 1.katında merdiven çıkışında sola dönüldüğünde sağda kalan, doğalgazı bağlı olmayan, çelik kapılı 7 nolu meskendir. Dairede oturan yoktur. Kat irtifakı projesinde daire 2+1 şeklinde antre, salon, mutfak , bir oda, bir depo, banyo ve bir adet balkondan ibaret, nek kullanım alanı 78,25 m² Brüt alanının 101,25 m² 'dir.
Yüzölçümü : 3.900,00 m2
Arsa Payı : 4600/390000
Kıymeti : 260.512,50 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler-Beyan : İskan ilişiği kesilmiştir. (Uluçınar Vergi Dairesi)- 10/05/2019 - 3911 yev.
1. Satış Günü : 12/05/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 10/06/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Gebze Adliyesi Mezat Salonu Gebze / Kocaeli
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mah. 2157 ada 10 parsel 3.900,00 m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde 5000/390000 pay C Blok zemin kat 2. nolu daire vasıflı taşınmaz Cansoy Tük. Mal. Dağ. Gıd. İnş. Tic. ve san. Ltd. Şti. adına kayıtlıdır. Bilirkişi Raporuna Göre: C Blok'un zemin katında merdiven çıkışının solunda, doğalgazı bağlı olmayan çelik kapılı 2 nolu meskendir. Dairede kimse oturmamaktadır. Kat irtifakı projesi icenelendiğinde daire 2+1 şeklinde antre, salon, mutfak , bir oda, ber depo, banyo , v.c. ve iki adet balkondan ibaret net kullanım alanı: 80,55 m² brüt alanının 123,32 m²'dir.
Yüzölçümü : 3.900,00 m2
Arsa Payı : 5000/390000
Kıymeti : 299.217,20 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler-Beyan : İskan ilişiği kesilmiştir. (Uluçınar Vergi Dairesi)- 10/05/2019 - 3911 yev.
1. Satış Günü : 12/05/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 10/06/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Gebze Adliyesi Mezat Salonu Gebze / Kocaeli
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mah. 2157 ada 10 parsel 3.900,00 m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde 6550/390000 pay D blok 3. kat. 14 nolu Çatı arası piyesli daire vasıflı taşınmaz Cansoy Tük. Mal. Dağ. Gıad. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. adına kayıtlıdır. Bilirkişi Raporuna Göre: D Blok'un 3. katında merdiven çıkışının sağında doğalgazı bağlı olmayan çatı arası piyesi ile birlikte kullanılan çelik kapılı 14 nolu meskendir. Dairenin kapısı kapalı ve içerisinde oturulmayan boş dairedir. Daire giriş katında antre, salon, mutfakbir depo, banyo bir adet balkondan çatı arası piyesinin antre, iki oda , banyo ve terastan ibaret, net kullanım alanı: 117,21 m² brüt kullanım alanı 158,40 m² 'dir.
Yüzölçümü : 3.900,00 m2
Arsa Payı : 6550/390000
Kıymeti : 388.164,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler -Beyan : İskan ilişiği kesilmiştir. (Uluçınar Vergi Dairesi)- 10/05/2019 - 3911 yev.
1. Satış Günü : 12/05/2020 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 10/06/2020 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : Gebze Adliyesi Mezat Salonu Gebze / Kocaeli
TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ:
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/100 ölçekli imar planına göre, konut alanında kalmak olup ayrık nizam 4 kat yoldan çekme 5,00 m yan bahçe mes: 30,00 Taks 0,35 - kaks 1,40 m'dir.
Özellikler : Taşınmazlar 530 Sokak 403 sokak, 402 sok. İle 519 sokağa cepheli etrafı duvar ile çevrili, girişinde güvenlik noktası olan, A, B, c ve D isimli dört adet, apartman şeklinde binalardan ibaret bir site içerisinde B,C ve D blok isimli binalarda yer almaktadır. Taşınmazların yer aldığı site kapalı ve açık otoarklı, sosyla tesisli, basket salonu ve özel güvenliklidir. Taşınmazların bulunduğu binalar yeni yapıdır. Binalar 3.Sınıf B yapı grubundadır. Taşınmazların bulunduğu mevkide apartman şeklinde binalardan meydana gelen siteler bulunmaktadır. Kıymet takdiri yapılan taşınmazlar , belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmakta ulaşım imkanları çok iyidir.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/40735 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. *** İş bu satış gazete ilanı tebliğ yapılamayan tüm ilgililere ve taraflara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.