Yazdır

T.C.

KIRKLARELİ İCRA DAİRESİ

2018/770 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Özellikleri: Taşınmaz adresi Kırklareli ili Merkez İlçesi Karakaş Mah. Eski Kavaklı Yolu (Burhan Öcal Caddesi) No: 14 Maya Apt. Normal 4. kat 10 Nolu- Çatı arası piyesli konuttur. Taşınmaz tapu kayıtlarında Kırklareli İli Merkez İlçe Karakaş Mah. Gazhane Civarı Mevkii 686 ada 10 parsel (250,00 m2) 5/40 arsa paylı 4.kat 10 no'lu bağımsız bölüm arsa vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz şehir imar planı içerisinde konut alanında kalmaktadır. Bitişik nizam 5 katlı inşaat adası içindedir.686 ada 10 parsel üzerinde 5 katlı betonarme karkas bir bina (Maya Apt.) mevcuttur. Kırklareli Tapu Müdürlüğünce gönderilen 01/04/2015 tasdik tarihli kat irtifakına esas mimarı projeye göre, Bekir Ogun Ceylan'a ait normal 4. kat 10 no'lu çatı arası piyesli konutun normal 4. katında 3 oda, salon, mutfak, hol, banyo ve balkon (3 adet) ile çatı piyesinde 2 oda, hol, banyo ve teras bölümleri mevcuttur. İç zeminler laminat parke ve seramik ile döşelidir. Tavan ve duvarları alçı sıva+boyalıdır. Banyoların duvarları tabana kadar fayans ile kaplıdır. Giriş kapısı çelik dış penceler plastik doğramadır. Çatı katındaki terasın dış cephesi camlı bölme ile kapatılmış vaziyettedir. Isınma şekli doğalgazlıdır. (kombili) Elektirik ve suyu mevcuttur. Bina da asansör mevcuttur. Konutun alanı 180,46 m2'dir.Şehrin çarşı merkezi ile vilayet meydanına yakın bir mevkiide bulunan taşınmaz tüm belediye hizmetlerinden faydalanabilen bir konumda olup, üzerinde inşai faaliyet tamamlanmış, yakın çevresi konutlar + işyerleri +cami + park + Stadyum + Benzin istasyonları + İstasyon mesire alanı olarak inkişaf etmiştir.
Yüzölçümü: 250,00 m2
Arsa Payı : Tam
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü: 04/02/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 02/03/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri: İstanbul Yolu 1.km Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu - MERKEZ/KIRKLARELİ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş bu satış ilanı İİK. 127. Maddesi gereğince tebliğ yapılamayan ilgililere tebliğ hükmündedir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/770 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.