Yazdır
LÜLEBURGAZ 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kırklareli Lüleburgaz'da kerpiç ev ve arsası icradan satılıktır (çoklu satış)

LÜLEBURGAZ 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115008
Şehir : Kırklareli / Lüleburgaz
Semt-Mahalle : TATARKÖY KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 2530
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/146 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
450,926 TL
Birinci Satış Günü
:
10.03.2020 09:30
İkinci Satış Günü
:
09.04.2020 09:30
Satış Yeri
:
LÜLEBURGAZ ADALET SARAYI 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.

LÜLEBURGAZ 1. İCRA DAİRESİ

2018/146 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe, -- Ada, 3175 Parsel, TATARKÖY Mahalle/Köy, KÖY İÇİ Mevki, İKİ KERPİÇ EV SAMANLIK AHIR VE ARSASI Nolu Bağımsız Bölüm Parsel Köy yerleşik alanı içinde kalmaktadır. Köyde bulunan tüm alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Topografik yapısı düzdür. Köyün doğu tarafında yer almaktadır. Yakın çevresinde ilkokul bulunmaktadır.Taşınmazın cephe aldığı yoldan bakıldığında, parselin ön tarafında üç katlı betonarme karkas niteliğinde, zemin kat+2 normal katlı yapı yer almaktadır. Yapının taban alanı 96 m2 birinci ve ikinci normal katları, kapalı çıkmalarından dolayı 126(şar m2 olmak üzere 348 m2 toplam inşaat alanına sahiptir. Zemin kat depo ve 2 odadan oluşmaktadır. Ayrıca zemin katta portik denilen parsel içine giriş alanı diye tabir edilen boşluk yer almaktadır. Birinci normal katta salon, 3 oda, mutfak, banyo, tuvalet, hol ve balkondan oluşmaktadır. Salonun ve odaların taban alanı laminant parke ile kaplı, banyo ve tuvalet yerleri seramik, duvarları fayans kaplıdır. Mutfak tezgahı ve dolapları yoktur. Pencereler pvc, kapılar ahşaptır. Isınma sistemi sobalıdır. ikinci normal kattaki mesken inşaat halindedir. Kaba inşaatı tamamlanmış, duvarları örülü, sıvalıdır.İnşaat aşamasındadır. Taşınmazın yoldan bakıldığında sağ tarafında, üç katlı yapıya bitişik konumda tek katlı, yığma biriket niteliğinde, 120 m2 taban alanında, çatısı trepeziodal sac kaplı, sıvasız ve boyasız, ahır-samanlık olarak kullanılan, tabanı toprak olan kapıları ahşap bulunan yapı yer almaktadır. Parselin cephe aldığı yoldan bakıldığında taşınmazın sol tarafında, tek katlı, yığma kagir niteliğinde, çok eski yıllarda inşa edildiği belirlenen mesken olarak kullanılan 30 m2 taban alanında, çatılı, sıvalı, kireç boyalı pencere ve kapıları ahşap yapı yer almaktadır.Parselin cephe aldığı yoldan bakıldığında taşınmazın sol arka tarafında, tek katlı, yığma kagir niteliğinde, çok eski yıllarda inşa edildiği belirlenen mesken olarak kullanılan 60 m2 taban alanında, çatılı, sıvalı, kireç boyalı pencere ve kapıları ahşap yapı yer almaktadır.Parselin cephe aldığı yoldan bakıldığında taşınmazın sağ arka tarafında, tek katlı, yığma kagir niteliğinde, süt dolum atölyesi olarak kullanılan 40 m2 taban alanında, çatılı, iç duvarları fayans ile kaplı zemini seramik olan yapı bulunmaktadır. Tapuda A Harfi ile gösterilen yer zeminde yıkılmıştır.
Adresi : Tatar Köyü Köy içi Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Yüz ölçümü : 2.530 m2

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışında
Kıymeti : 450.926,00 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : A HARFİ İLE GÖSTERİLEN EV AHMET KIZI FELİHAN YAVUZA AİTTİR
1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 09/04/2020 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : LÜLEBURGAZ ADALET SARAYI 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe, --- Ada, 481 Parsel, TATARKÖY Mahalle/Köy, KÖY ÜSTÜ Mevkii, Parsel köy yerleşik alanı içindedir. Köyde bulunan tüm alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Topoğrafik yapısı düzdür. Yakın çevresinde ilkokul bulunmaktadır. Taşınmazın arka tarafında, taşıyıcı sistem olarak çelik kontstrüksiyon kullanılarak inşa edilmiş, takribi 7m yüksekliğinde, arka cephesi 2m yüksekliğinde duvar örülü, geri kalan kısmı trapeziodal saç kaplı, çatısı da trapeziodal sac kaplama, tabanı beton, içinde demir doğramadan imal edilmiş bölmeler bulunan ağıl olarak kullanılan 220 m2 taban alanında yapı yer almaktadır. Taşınmazın ön tarafında, taşıyıcı sistem olarak çelik kontstrüksiyon kullanılarak inşa edilmiş, takribi 7m yüksekliğinde, arka cephesi 2m yüksekliğinde duvar örülü, geri kalan kısmı trapeziodal saç kaplı, çatısı da trapeziodal sac kaplama, tabanı beton, içinde demir doğramadan imal edilmiş bölmeler bulunan ağıl olarak kullanılan 480 m2 taban alanında yapı yer almaktadır. Parsele 3175 numaralı parselden bakıldığında taşınmazın sağ tarafında, parsel sınırı boyunca, takribi 4m yüksekliğinde, arka cephesi 2 m yüksekliğinde duvar örülü, geri kalan kısmı trapeziodal saç kaplı, çatısı da trapeziodal sac kaplama, tabanı beton, samanlık ve garaj olarak kullanılan 280 m2 taban alanında yapı yer almaktadır.
Adresi : Tatarköyü Köyüstü Mevki Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Yüz ölçümü : 2.250 m2

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı İMAR PLANI DIŞINDA
Kıymeti : 291.096,00 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : tapu kaydında olduğu gibi
1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 09:45 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 09/04/2020 günü 09:45 - 09:50 arası
Satış Yeri : LÜLEBURGAZ ADALET SARAYI 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe, - Ada, 77 Parsel, TATARKÖY Mahalle/Köy, KÖY ARKASI Mevki, Parsel toprak yapısı itibariyle killi-tınlı yapıda yüksek verim kabiliyetine sahip düz,düze yakın, derin toprak profilli kuru tarım arazisidir.
Adresi : Tatarköyün Batısında Hamitabat Termik Santralinin Arkasındadır. Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Yüz ölçümü : 13.250 m2

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışında
Kıymeti : 98.212,05 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Türkiye iletişim AŞ adına 2081,73 m2 irtifak hakkı tesisi vardır.
1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 09/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : LÜLEBURGAZ ADALET SARAYI 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe, - Ada, 464 Parsel, TATARKÖY Mahalle/Köy, KÖY ÜSTÜ Mevki, Parsel toprak yapısı itibariyle killi-tınlı yapıda yüksek verim kabiliyetine sahip düz,düze yakın, derin toprak profilli kuru tarım arazisidir.
Adresi : Tatarköyün Kuzeyinde Celaliye Köyü Sınırında Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Yüz ölçümü : 1.900 m2

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışında
Kıymeti : 14.897,20 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydında olduğu gibi
1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 09/04/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : LÜLEBURGAZ ADALET SARAYI 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe, --- Ada, 1546 Parsel, TATARKÖY Mahalle/Köy, KIRBOYU KIRBAYIRI Mevki, Parsel toprak yapısı itibariyle killi-tınlı yapıda yüksek verim kabiliyetine sahip düz,düze yakın, derin toprak profilli kuru tarım arazisidir.
Adresi : Tatarköyün Güney Doğusunda Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Yüz ölçümü : 3.600 m2

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı İmar planı dışında
Kıymeti : 28.226,27 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydında olduğu gibi
1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 09/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : LÜLEBURGAZ ADALET SARAYI 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe, --- Ada, 2326 Parsel, TATARKÖY Mahalle/Köy, BAĞLIK ALTI Mevki, Parsel toprak yapısı itibariyle killi-tınlı yapıda yüksek verim kabiliyetine sahip düz,düze yakın, derin toprak profilli kuru tarım arazisidir.
Adresi : Tatarköyün Güneyinde Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Yüz ölçümü : 6.900 m2

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı İmar planı dışında
Kıymeti : 54.100,35 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydında olduğu gibi
1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 09/04/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : LÜLEBURGAZ ADALET SARAYI 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe, --- Ada, 1458 Parsel, TATARKÖY Mahalle/Köy, KIRBOYU Mevki, Parsel toprak yapısı itibariyle killi-tınlı yapıda yüksek verim kabiliyetine sahip düz,düze yakın, derin toprak profilli kuru tarım arazisidir.
Adresi : Tatarköyün Güneyinde Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Yüz ölçümü : 8.100 m2

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı İmar planı dışında
Kıymeti : 63.509,10 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydında olduğu gibi
1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 09/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : LÜLEBURGAZ ADALET SARAYI 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe, --- Ada, 1469 Parsel, TATARKÖY Mahalle/Köy, KIRBOYU Mevki, Parsel toprak yapısı itibariyle killi-tınlı yapıda yüksek verim kabiliyetine sahip düz,düze yakın, derin toprak profilli kuru tarım arazisidir.
Adresi : Tatarköyün Güneyinde Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Yüz ölçümü : 4.500 m2

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı İmar planı dışında
Kıymeti : 35.282,84 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydında olduğu gibi
1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 09/04/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : LÜLEBURGAZ ADALET SARAYI 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe, --- Ada, 2371 Parsel, TATARKÖY Mahalle/Köy, BAĞLIK ALTI Mevki, Parsel toprak yapısı itibariyle killi-tınlı yapıda yüksek verim kabiliyetine sahip düz,düze yakın, derin toprak profilli kuru tarım arazisidir.
Adresi : Tatarköyün Güneyinde Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Yüz ölçümü : 4.800 m2

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı İmar planı dışında
Kıymeti : 37.635,02 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydında olduğu gibi
1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 09/04/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : LÜLEBURGAZ ADALET SARAYI 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Lüleburgaz İlçe, --- Ada, 2452 Parsel, TATARKÖY Mahalle/Köy, ESKİBAĞLIK Mevki, Parsel toprak yapısı itibariyle killi-tınlı yapıda yüksek verim kabiliyetine sahip düz,düze yakın, derin toprak profilli kuru tarım arazisidir.
Adresi : Tatarköyün Güneyinde Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Yüz ölçümü : 800 m2

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı İmar planı dışında
Kıymeti : 6.272,50 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydında olduğu gibi
1. Satış Günü : 10/03/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 09/04/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri : LÜLEBURGAZ ADALET SARAYI 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/146 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.