Yazdır

T.C.

KAYSERİ 6. İCRA DAİRESİ
2017/3636 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Konaklar Mahallesi, 2500 Ada,5 Parsel,2.951,40 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki 12 normal kattan oluşan apartman ve arsası nitelikli ana taşınmaz üzerindeki apartmanın 8. Katında 15 bağımsız bölüm nolu mesken olup, arsa payı 1/24 hissedir. Taşınmaz arsası Sadiye Daloğlu Anadolu Lisesine 150 metre, Sivas Bulvarına 400 metre, Konaklar Caddesine 450 metre, Halil İlik Teknik Anadolu Lisesine 450 metre, Kayseri Cumhuriyet Meydanına 5,5 km uzaklıktadır. Bu arsa üzerinde bulunan Kasr-ı Arifan apartmanı ise, bodrum+zemin+12 normal kattan oluşan betorname karkas taşıyıcı sistemli, kaloriferle ısıtılan, doğalgaz tesisatlı, asansörlü, 4C yapı sınıflı, %20 yıpranma oranlı bir binadır. Bu apartmanın 8. Katında yer alan 15 bağımsız bölüm nolu mesken ise, 160 m2 brüt,115 m2 net alanlı, 3 oda, 1 salon, banyo, mutfak, WC, duş, 3 balkon ve antre mahallerinden oluşan, normal mekan zeminleri laminant parke kaplamalı, normal mekan duvarları alçı sıva üzeri badanalı, ıslak mekan zemin ve duvarları fayans kaplamalı, iç kapıları ahşap doğramalı, çelik ana giriş kapılı, PVC pencere doğramalı, güney, batı ve doğu cepheli olup, bu yönlerden doğal ışık almaktadır. Taşınmazın belediye, kamu ve özel sektör hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Daha fazla ayrıntılı bilgi için dosyamız bilirkişi raporu mevcuttur.
Adresi :Germir Mah. 425. Sok. Kasr-ı Arifan Apt. No:49/15 Melikgazi/ Kayseri
Yüzölçümü : 2.951,40 m2 Brüt : 160 m2 Net : 115 m2
Arsa Payı : 1/24 KDV Oranı : %1Kıymeti : 280.000,00 TL
İmar Durumu : Melikgazi Belediyesi İmar Planı sınırları içerisinde, her türlü belediye alt ve üst yapı imkanlarından yararlanır durumda, % 0-2 eğimlidir. Yapılan araştırmada 1/1000 ölçekli imar planı gereğince 1,00 yoğunluklu konut alanı olarak planlı olduğu anlaşılmıştır.
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 23/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 17/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Kocasinan Belediyesi) - Plevne Mah. Serin Sok. No:10/F (Kayseri Adalet Sarayı Arkası) KOCASİNAN / KAYSERİ
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Borçlu ve alacaklı dışındaki haciz alacaklıları ve mevcutsa hissedarlar ile sair ilgililere satış ilanının bila tebliğ dönmesi halinde yapılacak ilanın tüm ilgililere iik 127. Maddesi gereği ilanen tebliğ edilmiş sayılacaktır.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3636 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.