Yazdır

T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. İCRA DAİRESİ

2018/15086 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Kartal İlçe, YUKARI Mahalle, 11143 Ada, 568 Parsel, 247 cilt, 24448 sayfada kayıtlı 757,79 m² yüzölçümlü arsa üzerine yapılan taşınmaz mahallen Karlıktepe Mahallesi, İtfaiye Sokağına cepheli ve bu sokaktan 4-6 kapı numarası alan yerde bulunan, betonarme karkas sistemde yapılmış, bodrum+zemin+dokuz normal katlı Huzur Apartmanının 6. katında bulunan 14 nolu dairesi olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın bodrum katında su deposu, hidrofor, elektrik odası sığınak çöp odası gibi müştemilat alanları, zemin katında bina genel girişi, iki adet dükkân, binanın normal katlarında her katta iki daire bulunduğu toplamda yirmi adet bağımsız bölüm bulunduğu tespit edilmiştir. Toplam inşaat alanının 2150m2 olduğu tespit edilmiştir. Dairenin girişte, hol, hole açılan balkonlu salon, mutfak ile bir koridorla biri üç yatak odası, banyo ve tuvalet mahallerinden ibaret olduğu tespit edilmiştir. Döşemeler ıslak zeminlerde, hol ve mutfakta karo seramik kaplamadır. Salon ve tüm odalarda parke kaplamadır. Mutfakta tezgâh altı üstü dolapları mevcut olup, banyoda, klozet, lavabo ve duşakabin vardır. Daire 74 m2 yüzölçümlüdür. Bina vasatın üzerinde malzeme ve işçilikte inşa edilmiş olup,binada su, elektrik kalorifer ve asansör tesisatları vardır. Isınma sistemi doğalgaz kombidir. Bina her türlü belediye hizmetlerinden istifade eder konumda olup ulaşımı kolaydır.
Adresi : Karlıktepe Mah. İtfaiye Sk. No:4-6 6. Kat D:14 Kartal/istanbul
Yüzölçümü : 74,00 m2
Arsa Payı : 12000/199764
İmar Durumu : Kartal Belediye Başkalığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.09.2018 tarih ve E:21093 sayılı imar durumu yazısında Kartal ilçesi, Yukarı Mahallesi, 53 pafta 11143 (E:2274) ada 568(Eski:147-148) parsel-lerin 1/1000 ölçekli 19.04.2013 tt’li Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar planı kapsamında 5/BL-5/3; 0,4/2 (Plan notlarının B.2.2. Maddesine istinaden, kat adedi verilen Konut+Ticaret blok yapılanmalarında kat adeti iptal edilerek taks değeri 0,2-0,4 arasında serbest bırakılmıştır.) yapılanma şartlarında “Konut+ Ticaret” alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 480.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibi
1. Satış Günü : 26/11/2019 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, 7179 Ada, 318 Parsel, BATI Mahalle/Köy, 137 cilt, 13652 sayfa, 344,20 m² yüzölçümlü arsa üzerine yapılan taşınmaz mahallen Yeni Mahallesi Şen Sokağına cepheli ve bu sokaktan 17 kapı numarası alan, bodrum+zemin+dört normal katlı Yıldız Sıkı Apartmanının 4. katında bulunan çatı piyesi olan 5 nolu dubleks dairesidir.Ana taşınmazın bodrum katında binaya ait depo, su deposu, sayaç odası ve toplantı salonu gibi müştemilat alanları bulunmaktadır. Bina girişi zemin katta sağlanmakta olup bir adet daire bulunmaktadır. Zemin kat ve üzerinde her katta bir daire toplamda 5 daire bulunmaktadır. Normal katta daireye girişte bir hol, hole açılan balkonlu salon, kapalı mutfak ile biri ebeveyn banyolu iki yatak odası tuvalet ve banyo mahalleri bulunmaktadır. (onaylı projede kat bahçesi yerinde oda haline getirilmiştir.) Üst kata çıkışın salonda bulunan merdiven aracılığı ile çıkıldığı üst katta onaylı projede bir oda, teras mahallerinin şeklinde olup hâlihazırda ise iki oda kapalı şömineli kış bahçesi geniş açık teras banyo+wc+mutfak nişi yer almakta olduğu tespit edilmiştir.Döşemeler ıslak zeminlerde, hol ve mutfakta seramik kaplamadır. Salon ve odalar parke kaplamadır. Mutfakta tezgâh altı üstü dolapları mevcut olup dekoratiftir. Banyoda, klozet, lavabo ve duşakabin vardır. Daire onaylı projede normal katında 77m2, çatı katında 33m2 yüzölçümlü olup toplamda net 81 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın çatı katı hâlihazırda ise 50m2 yüzölçümlüdür.Söz konusu daire hâlihazırda toplamda net 127 m2 yüzölçümlüdür.
Bina vasatın üzerinde malzeme ve işçilikte inşa edilmiş olup,binada su, elektrik kalorifer ve asansör tesisatları vardır. Isınma sistemi doğalgaz kombidir. Bina her türlü belediye hizmetlerinden istifade eder konumda olup ulaşımı kolaydır.
Adresi : Yeni mah. Şen sk. No:17 4.kat, D:5 PENDİK/İSTANBUL
Yüzölçümü : 127,00 m2
Arsa Payı : 16/60
İmar Durumu : Pendik Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 27.09.2018 tarih 85453698-115-E:56867 sayılı imar durumu yazısında Pendik İlçesi, Batı Mahallesi, G22A15B4A pafta 7179 ada, 318 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli 16.05.2008 T.T.'li Pendik Merkez Uygulama İmar Planında; Taks:0,35; Kaks:1,25; Hmaks:24,50m yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.
Kıymeti : 770.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 26/11/2019 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 15:10 - 15:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/15086 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.