Yazdır

T.C.
KARŞIYAKA
3. İCRA DAİRESİ
2018/20 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : İzmir İl, Karşıyaka İlçe, Dedebaşı Mahallesi, 25716 ada, 3 parsel,578,00m2 üzerinde 5 katlı betonarme apartmanda 163/2400 arsa paylı 2.kat, 8 nolu, bağımsız bölüm mesken. TAM HİSSELİ.
Adresi: 6029 Sokak,Kerim Gültekin Apt. No; 30, K:2, D:8 Karşıyaka/İZMİR
İmar Durumu : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Dedebaşı Mahallesi 25716 ada, 3 parsel sayılı gayrimenkul iki yola cepheli Köşe parsel konumunda olup, yollardan 3.00’er m. bahçe, mesafeli, Bitişik Nizam 5 kat, gabarili konut adasına isabet etmektedir.
Hali Hazır Durumu : Daire 1 salon, 3 oda, 1 mutfak, 1 banyo, 1 duş, 1 hol, 1 kömürlük ve 1 balkondan ibarettir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre brüt alanı 143m2, net alanı 107,90m2 dir. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Daire doğalgaz ısıtmalıdır. Salon ve 3 odasının yer döşemeleri ahşap laminant parke kaplıdır. Dairenin iç kapıları amerikan panel kapı, pencere doğramaları pvc çift cam doğramadır. Daire duvarları alçı sıvalı üzeri plastik badana boyalıdır. Tavan kenarları karton piyerlidir. Mutfakta mermer tezgah altı ve üstü asma ahşap dolapları mevcut olup yer döşemeleri seramik kaplıdır.Banyosunda küvet+kabini, klozet ve hilton lavabosu mevcut olup yerler seramik duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. Ebeveyn banyosunda duş yeri+kabini, klozet ve lavabosu mevcut olup yerler seramik duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. Dairenin 2 odası ışıklığa bakmaktadır. Daire kuzey olmak üzere bir cephelidir. Bina 13-01-2003 tarihli ruhsatlıdır. Dairenin 28-07-2004 tarihli yapı kullanma izin belgesi mevcuttur. Yapı sınıfı 3/B dir. Bina 15 yıllık bir binadır. 11-15 yıllık betonarme binaların aşınma payı oranı %15 dir. Daireye düşen arsa payı; 578,00 m2 x 163/2400 = 39,25m2 dir. Taşınmaz Girne Bulvarlarına 140 m yürüme mesafesindedir.
Kıymeti : 480.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyamızda bulunan tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/01/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 15/02/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Caddesi Vakıf İş Hanı No:82/C 4.Kat Satış Odası Karşıyaka İzmir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü'nde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR) açık artırma sûretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsa rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önce ibraz etmeleri veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri,
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.
3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.
4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/20 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.
7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur. 31/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.