Yazdır

T.C.
KARS
1. İCRA DAİRESİ
2019/137 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kars İli, Merkez Yenimahalle Mahallesi 218 Ada, 39 Parsel,3. Kat 12 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz; Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre ; Kars İli Merkez İlçesi Yeni Mahalle 218 ada 39 parsel sayılı yer üzerinde bulunan bodrum + zemin+ 3 normal kattan oluşan betonarme binanın 3. kat 12 numaralı bağımsız bölümüdür. Taşınmazın açık adresi, yeni Mahalle Harman Sokak No:12 K:3 D:12 Merkez/ Kars tır. Taşınmazın bulunduğu bina yaklaşık 6-10 yaş arasında olup onaylı mimari projesine göre binanın bodrum katında otopark, sığınak, depo, zemin ve diğer tüm katları konut olarak kullanılmaktadır. Çatısı ahşap oturtma çatı, çatı örtüsü galvanizli sacdır. Binanın ısınma doğalgaz kombidir. Bina asansörlüdür. Binanın dış cephe yalıtımı (mantolama) yapılmıştır.Binanın bulunduğu parsel Harman Sokak üzerindedir. Bağımsız bölüm güney cephelidir. Yakın çevresinde Halit Paşa İlk Okulu (150 m) ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (290 m), PTT Cumhuriyet Şubesi (290 m) bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgenin teknik alt yapısı tamamlanmış olup gerek belediye gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden faydalanmaktadır. Söz konusu yer şehrin yapılaşmasının yoğun olduğu bir bölgede bulunmaktadır. Taşınmaz civarında genelde çok katlı binalar bulunmakta olup konut sayısı çoktur. Taşınmaz şehir merkezine yakın olup ulaşım kolay ve çok yönlüdür. Toplu taşıma araçları ile ulaşım Cumhuriyet Caddesi Üzerinde işleyen dolmuş hattı ile sağlanmaktadır. Tapu kaydında 218 ada 39 parsel sayılı yerin alanı 657,98 m2, bağımsız bölümün niteliği konut olup arsa payı oranı 9/100 dür. Taşınmaz 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam dört kata müsait konut bölgesinde bulunduğu kalmaktadır. Bağımsız bölümün kat irtifakı işlemleri tamamlanmış olup mülkiyet işlemleri henüz yapılmamıştır.Onaylı mimari projesine göre bağımsız bölüm, mutfak (19,52 m2), balkon (5,55 m2), oda (17,91 m2), oda (15,12 m2), salon (32,20 m2), oda (20,42 m2),duş (2,53 m2), banyo (7,28m2), wc (2,53 m2), giriş holü (17,35 m2), mahallerinden oluşmakta olup net kullanım alanı yaklaşık 140,41 m2 dir. Banyo ve tuvaletin yer ve duvar kaplamaları seramik, diğer mahallerin döşeme kaplamaları laminat parke, duvar kaplaması saten alçı üzeri boyadır.Bağımsız bölümün iç kapıları ahşap kapı, dış ahşap kapı, pencere doğramaları beyaz renkli PVC dir. Banyo ve wc nin vitrifiye montajları yapılmış, mutfak dolabı mevcuttur.
Yüzölçümü : 657,98 m2
Arsa Payı : 9/100
İmar Durumu : Yukarıda belirtilmiştir.
Kıymeti : 185.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : --
1. Satış Günü : 12/05/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 09/06/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Kars Adliyesi 1. İcra Müdürlüğü İcra Kalemi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin muhammen bedelin %20'si oranında nakit veya banka teminat mektubu vermeleri gerektiği, " İ.İ.K.9.MADDE: İcra ve İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır, hükmü gereğince teminat banka hesabına yatırılması gerektiğinden, hesaplanan teminat tutarının ihale saatinden önce müdürlüğümüze ait olan Vakıflar Bankası TR 650001500158007290516832 İBAN nolu hesaba, dosya numarası ve ihale katılımcısının adı-soyadı ve T.C .kimlik numarası yazılarak yatırılması ve dekonttan bir suretin ibraz edilmesi lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/137 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/02/2020