Yazdır
ŞANLIURFA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karaköprü'de 148 m2 daire icradan satılıktır

ŞANLIURFA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00892688
Şehir : Şanlıurfa / Karaköprü
Oda Sayısı : 3+1
: 148
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Binadaki Kat Sayısı : 8
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 10.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/202 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
170,000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.12.2018 10:30
İkinci Satış Günü
:
28.01.2019 10:30
Satış Yeri
:
Şanlıurfa adliyesi ek hizmet binası 3.icra müdürlüğü önü

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ŞANLIURFA 3. İCRA DAİRESİ
2018/202 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Şanlıurfa ili Karaköprü ilçe Karaköprü mahallesi 2769 ada 13 parselde kain 1707,61 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde kurulu bina ayrık nizam tarzında yaklaşık 11 yıllık binadır.Bina bodrum + zemin + 8 normal kat olarak inşa edilmiştir.Ana yapının bodrum katında sığınak kazan dairesi, kapıcı dairesi 7 normal katında 2 şer adet mesken bulunmaktadır.Satışı istenen zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm binanın sağ tarafında yer almakta olup,Kuzey-doğu-Batı cepheli mesken olduğu görülmüştür.Taşınmaz mimarı projesine göre 3 oda,1 salon,antre,hol, banyo wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Brüt 148 m2 alana sahiptir. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda acıklanmıştır.
Yüzölçümü : 1.707,61 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 170.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 27/12/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 28/01/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Şanlıurfa adliyesi ek hizmet binası 3.icra müdürlüğü önü

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Şanlıurfa ili Haliliye ilçe Sırrın mahallesi 2109 parselde kain 5.292,58 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde kurulu bina ayrık nizam 8 kat olduğu görülmüştür.Satışa konu taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde A,B.C.D. olmak üzere 4 adet blok bulunmaktadır.Taşımazın bulunduğu A BLOKParselin güney cephesinde konumlandırılmıştır.Bina bodrum + zemin + 7 normal katlı olarak inşa edilmiştir.Satışa konuA BLOK 5.KAT 10 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMkat irtifakına göre sal tarafta yeralmakta olup,güney-doğu-Batı cepheli mesken olduğu tesbit edilmiştir.Taşınmaz mimarı projesine göre 3 oda salon,antre,hol,2 banyo,wc ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Brüt 191 m2 alana sahiptir.Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişiraporunda acıklanmıştır.
Yüzölçümü : 5.292,58 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 27/12/2018 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 28/01/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Şanlıurfa adliyes ek hizmet binası 3.icra müdürlüğü önü

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Şanlıurfa Haliliye ilçe Yenişehir Mahallesi 1022 ada 7 parselde kain 885,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde kurulu bina ayrık nizam tarzında 5 kat imarlı olduğu görülmüştür.Bina betonarme karkas yapı tarzında 21 yıllık binadır.Bina bodrum + zemin +4 normal kattan oluşmaktadır.Bodrum katında sığınak 5 adet dükkan ,zemin ve 4 normalkatında ise her katta 2 şer daire mevcuttur.Satışı istenen 3.kat 8 nolu bağımsız bölümbina girişine göre sağ tarafta yer almaktadır.mimari projesine göre 3 oda salon,antre,hol,banyo wc mutfak ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.Brüt 180 m2 alana sahiptir.Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda acıklanmıştır.
Yüzölçümü : 885 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 280.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 27/12/2018 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 28/01/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Şanlıurfa adliyes ek hizmet binası 3.icra müdürlüğü önü

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Şanlıurfa ili Karaköprü ilçe Karaköprü mahallesi 3045 ada 15 parselde kain 1.175,21 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde kurulu bina ayrık nizam tarzında yaklaşık 2 yıllık binadır.Bodrum +zemin +6 normal katlı olarak inşa edilmiştir.Bodrum katında 2 adet eklenti depo,zemin katında 2 adet asma katlı dükkan bulunmakta olup,6 normal katında ise her katta 2 şer adet mesken bulunmaktadır.Satışa konu 4.kat 7 nolu bağımsız bölüm meskenin kat irtifakına esas mimarı projesine göre sağ tarafta yer almakta olup,Kuzey-Doğu-Batı cepheli mesken olduğu tesbit edilmiştir.Taşınmaz 2 odasalon,kiler,antre,banyo wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.brüt 151 m2 alana sahiptir.Gayrimenkulun geniş evsafı dosayda mevcut bilirkişi raporunda acıklanmıştır.
Yüzölçümü : 1.175,21 m2
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 27/12/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 28/01/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Şanlıurfa adliyesi ek hizmet binası 3.icra müdürlüğü önü

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/202 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.