Yazdır

T.C.
ŞANLIURFA 2. İCRA DAİRESİ
2019/185 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Karşıyaka Mah.2288 Ada, 2 Parselde kayıtlı, L Blok Zemin kat 2 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazdır. Satışa konu ana taşınmaz Ülgen kooperatifi sitesinin D bloğunda bulunmuktadır. Site 10 adet bloktan oluşmaktadır. Dairenin bulunduğu L blok bodrum+zemin normal kattan oluşmaktadır. Binada doğalgaz kolon tesisatı bağlanmıştır. Merdiven basamakları ve sahanlık mermer kaplamalıdır. Binanın her katında iki adet daire bulunmaktadır. Merdiven ve sahanlık duvarları boyalıdır. Binaya giriş bodrum kattan yapılmaktadır. Taşınmaz merdiven çıkışına göre sol tarafta olup kuzep- güney-doğu cephelidir. Taşınmaz kuzey yönünden sokağa cephelidir. Taşınmaz kapalı olduğundan benzer özellikteki daireden ve projesinden bakılarak özellikler alınmıştır. Buna göre dairede 3 oda 1 salon, antre, wc, mutfak, banyo ve 2 adet balkon bulunmaktadır. Dış kapısna demir panjurlu kapı yapılmıştır. Penecereler PVC imalattan yapılmış olup, dış cepheden balkon ve pencerelere korkuluk yapılmıştır. Doğalgaz bağlantısı bulunmaktadır. Daire net 100 m2 dir.
Adresi : Karşıyaka Doğu Mah. 4005. Sok. S.S. Ülgen Kooperatifi L Blok Zemin Kat. 4/2- Karaköprü / ŞANLIURFA
Yüzölçümü : 6.858,08 m2
Arsa Payı : Tam- 4/440
İmar Durumu : Taşınmaz imar planı dahilinde ayrık nizam 5 kat, Taks: 0,35 ve Kaks ; 1;75 imarlı parsel olup
Karaköprü Belediyesinin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Kıymeti : 160.000,00 TL- KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydının aynıdır.
1. Satış Günü : 09/10/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 04/11/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu)- Haliliye/Şanlıurfa
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- ( İ.İ.K.127 MAD.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez Tapu kaydında belirtilen ) alakadarlara takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/185 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.