Yazdır

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/22 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 6224 Ada No , 7 Parsel No , 17/100 Arsa Payı , 70,04 Yüz Ölçümü , Konut Nitelikli 1 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Özellikleri:1 b.b. no’lu daire bodrum katta yer almaktadır. Daire giriş kapısı çeliktir. Daire tasdikli mimari projesine göre salon mutfak nişi, yatak nişi ve wc-banyo hacimlerinden oluşmakta ve net 23 m2, yaklaşık bürüt 28 m2 kullanım alanlıdır. Dairede ıslak zeminler seramik, oda ve salon zeminleri laminat parkedir. Dairede doğalgaz mevcut değildir. Binada Elektrik su ve doğalgaz bulunmakta olup, Belediye altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi:Telsizler Mahallesi Etiler Çıkmazı Sokak No:9 Daire:1 Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti: 120.000,00 TL -KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/02/2020 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 17/03/2020 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 6224 Ada No , 7 Parsel No , 33/100 Arsa Payı , 70,04 Yüz Ölçümü , Çatı Aralı Konut Nitelikli 4 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Özellikleri: 4 b.b. no’lu daire 2. katta yer almaktadır. Daire giriş kapısı çeliktir. Daire tasdikli mimari projesine göre normal katta antre-hol üzerinde oda,banyo-wc, wc, mutfak hacimlerinden oluşmakta ve net 45 m2, yaklaşık bürüt 53 m2 kullanım alanlıdır. Daire içi dahili merdivenler ile çıkılan çatı piyesi ise; antre-hol üzerinde oda, teras mahalleri bulunmakta olup net 23 m2, bürüt 25 m2 kullanım alanlıdır. Dairenin toplam kullanım alanı net 68 m2 ve bürüt 78 m2 kullanım alanlıdır. Dairede ıslak zeminler seramik, oda ve salon zeminleri laminat parkedir. Pencereler PVC dir. Binada Elektrik su ve doğalgaz bulunmakta olup, Belediye altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi: Telsizler Mahallesi Etiler Çıkmazı Sokak No:9 D:4 Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti : 360.000,00 TL-KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/02/2020 günü 15:25 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 17/03/2020 günü 15:25 - 15:30 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ:Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul bodrum, zemin, 2 normal +çekme kattan oluşmakta olup toplam 5 katlıdır. Binada 4 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Etiler Çıkmazı Sokak üzerinde konumludur. Binaya Etiler Çıkmazı Sokaktan zemin kattan girilmektedir. Bina giriş kapısı çelik kapıdır. Giriş holü ve merdivenler mermer kaplamadır. Korkuluklar alüminyum doğramadır. Binanın dış cephesi dekoratif kaplamadır. Binada asansör bulunmaktadır. Yapı 2.sınıf olarak inşaa edilmiştir.
TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU: Kâğıthane Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2017 tarih ve .. ./2107513 sayılı yazısında Kağıthane İlçesi, Telsizler Mahallesi 6224 ada 7 parsel sayılı taşınmazın; 21.07.2008 t.t. Kağıthane 6.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, Blok nizam, 3 kat, KONUT alanında kaldığı, belirtilmektedir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/22 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/11/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.