Yazdır
İZNİK İCRA DAİRESİ

İznik/Selçuk'ta 110 m² dubleks mesken icradan satılıktır (çoklu satış)

İZNİK İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01096580
Şehir : Bursa / İznik
Semt-Mahalle : SELÇUK MAH. / İZNİK
Oda Sayısı : 3+1
: 110
Banyo Sayısı : 2
Binadaki Kat Sayısı : 2
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Kullanım Durumu : Mülk Sahibi
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 06.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/406 ESAS
Muhammen Bedeli
:
350,000 TL
Birinci Satış Günü
:
30.01.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
27.02.2020 14:00
Satış Yeri
:
İZNİK BELEDİYESİ İZZET PEŞTE SU SPORLARI VE KAMP EĞİTİM MERKEZİ (KAYIKHANE)MÜZAYEDE SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. İZNİK İCRA DAİRESİ
2019/406 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:Bursa İli, İznik İlçesi, Selçuk Mahallesi, Hançerli Mevkii, 243 Ada, 56 Parsel, üzeride kat irtifakı kurulu D Blok Zemin 1 No'lu Bağımsız Bölüm, 2/56 Arsa paylı ''Mesken-Dubleks'' vasıflı tam hisseli taşınmazdır. Ana taşınmaz ''Arsa'' vasıflı ve 6783,37m2'dir.
Özellikleri :İlçenin İznik surları dışında yeni yerleşim alanında bulunan ana taşınmaz mevcut imar yollarına üç istikametten cephelidir. İznik sahil göl yoluna 100m iznik gölüne 120m ilçe merkezine 2300m mesafede olup mevcut durum itibariyle blokları tam teşekkül etmemiş site içerisindedir. Civarında muhtelif müstakil ve site şeklinde yapılaşma devam etmektedir. Tespite konu bağımsız bölüm halen i,çinde oturulan zemin inşaat alanı 42.00m2 olan betonarme karkas yapıdır. Binanın dışı sıvalı ve boyalı, yalıtımlı, pencereleri PVC'dir. Bölüm zemin+1 olarak tabir edilen dubleks mesken olup, üzerinde yarım çatı katı ve çatı terası mevcuttur. Zemin katta yaşama bölümü, mutfak, iki adet veranda, bir balkon ve üst kata çıkış merdiveni üst katta 3 oda, hol, banyo-tuvalet, iki adet balkon ve çatı katına çıkış merdiveni vardır. Bina doğalgaz ısıtılmakta, toplam alanmı 110.00m2 ve yeni binadır. Sitede ortak alanlarda düzenleme olmayıp genel olarak her bağımsız bölüm kendine ait meskenin civarını tanzim ederek duvar ile sınırlamıştır. Tespite konu bağımsız bölümde bahçe düzenlemesini yapmış durumdadır.
Yüzölçümü : 6.783,37 m2
Arsa Payı : 2/56
İmar Durumu : Dosyasında mevcut, İznik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09/04/2019 tarihli yazısına göre; Selçuk Mahallesi, 243 ada 56nolu Parsel konut alanında kalmakta olup, ayrık nizam hmaax=9.50m yüksekliğinde 3 (üç) kat izni vardır. Emsal:0.90dır. ÖÖn bahçe mesafesi 5metre, yan bahçe mesafesi 3 metre, arka bahçe mesafesi h/2 olacak şekilde inşaat izni vardır. İznik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 18/04/2019 tarihli yazısı ile taşınmazın 2019 m2 arsa rayiç değeri 152TL'dir.
Kıymeti : 350.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 30/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 27/02/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : İznik Belediyesi Mezat Salonu - İzzet Peşte Su Sporları ve Kamp Eğitim Merkezi (Kayıkhane) Müzayede Salonu İZNİK / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: Bursa ili, İznik İlçesi, Hocaköy Mahallesi, Köprübaşı Mevki, 97 parsel 4.975,00m2 alanlı olarak ''Bağ ve Zeytinlik'' vasfı ile tam hisseli taşınmazdır.
Özellikleri : Taşınmaz ilçenin güneydoğusunda bulunan ve ilçeye 5 km mesafede bulunan Hocaköy mahallesi sınırları içerisinde olup, mahalle merkezine 1.500m İznik-Adapazarı asfaltına 500m ve DSİ sulama kanalına 70m mesafededir. Tapu kaydında cinsi Bağ ve Zeytinlik olarak kayıtlı olan taşınmaz, halihazır durumda, 3 yaşlarında yeni tesis edilmiş Nektarin Bahçesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz düz,sulama imkanı ve kadastral yolu bulunan, ulaşım imkanları yeterli, arazi kullanım kabiliyeti olarak birinci sınıf tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 4.975,00 m2
İmar Durumu : Dosyasında mevcut, İznik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09/04/2019 tarihli yazısına göre; Hocaköy Mahallesi, 97nolu Parsel Bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni planının 6.2.2 Kırsal Yerleşme Alanında; Hocaköy mahallesi Köy yerleşik alanı dışında kalmakta olup, tarım alanında kalmaktadır. İznik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 18/04/2019 tarihli yazısı ile 97 parselde kain bağ ve zeytinlik niteliğindeki taşınmazsın 2019 m2 arsa rayiç değeri 2,51TL'dir.
Kıymeti : 248.750,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 30/01/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 27/02/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : İznik Belediyesi Mezat Salonu - İzzet Peşte Su Sporları ve Kamp Eğitim Merkezi (Kayıkhane) Müzayede Salonu İZNİK / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve tebligat yapılamayan ilgililere İİK.127 uyarınca gazete ilanı tebliğ yerine sayılacaktır.

6- Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı 6352 Sayılı Kanun İle Değiştirilen İcra ve İflâs Kanununun Uygulanması konulu yazısı doğrultusunda "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; icra ve iflâs dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile ya da anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra ve iflâs dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılması; bu itibarla %20 nakit teminatın TR04 0001 0002 6909 1784 9450 01 IBAN nolu müdürlüğümüzün T.C.Ziraat Bankası İznik Şubesi "Emanet Kasa Hesabı"na veya TR86 0001 5001 5800 7300 5875 76 IBAN nolu müdürlüğümüzün Vakıfbank Orhangazi Şubesi'ndeki "Emanet Kasa Hesabı"naihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir. Katılımcıların ihale sırasında banka dekontunu ibraz etmeleri zorunludur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/406 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.