Yazdır

T.C.İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ

2019/29646 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 10090 ada, 1 parsel sayılı, 12.002,18 m² arsa miktarlı ve arsa vasıflı ana taşınmazın üzerindeki binalardan, A blok, 11. normal kat, 170 no’lu, 190/133478 arsa paylı ve mesken nitelikli bağımsız bölümünün 1/1 (TAM) hissesi. A blok, 11. normal kat, 170 no’lu ve mesken nitelikli bağımsız bölümü boş olup, projesinden alınan bilgiye göre bağımsız bölümün net alanı; 57.05m2+34.42m2 2 adet balkon ve brüt alanı yaklaşık 105.00m2’dir. Dairenin satılabilir brüt alanı ise 135.00m2’dir. Projesine göre A bloğun güney ucunda ve mevcutta C blok olarak adlandırılan kısmında, 1104 no’lu dairedir. Bağımsız bölüm projesine göre, 2 oda, salon+ açık mutfak, banyo, antre ve 2 adet balkon mekanlarından oluşmaktadır. Dairenin ana giriş kapısı çelik kapıdır. Keşif tarihinde yapılan incelemede emsal olarak gezilen dairede, oda zeminleri lamine parke ve ıslak zeminler seramiktir. Mutfak dolapları yerleştirilmemiştir. Banyoda duş alanı ve kabini, klozet ve dolaplı lavabo mevcuttur. Duvarlar saten boyalıdır. Pencereler pvc profillidir. Söz konusu 170 no’lu daire, mevcutta C bloğun 11. katında ve güney cephesindeki köşe dairedir. Söz konusu olan, A blok, 11. katta bulunan 170 no’lu ve mesken nitelikli bağımsız bölümün 190/133478 arsa payının arsa üzerindeki karşılığı 17,08m2’dir.
Adresi : Kartal İlçesi, Hürriyet (Yakacık) Mahallesi, Ulus cad., Erler Sok. No:4, Metsan Nexus Sitesi
Yüzölçümü :
Arsa Payı : 190/133478
İmar Durumu : Kartal Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.10.2019 tarih ve 37169365-310.05-E.18293 sayılı imar durumu yazısından; Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 115 pafta, 10090 ada, 1 parselsayılı ana taşınmazın “1/1000 ölçekli, 19.04.2013 T.T’li Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 18.04.2017 T.T.’li 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon uygulama İmar Plan Değişikliği kapsamında, Yençok:36 kat, TAKSmin-max:0.20-0.40, KAKS:2.00 yapılanma şartlarında KONUT+TİCARET ALANInda kalmakta iken, 18.04.2017 T.T.’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yönelik İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 15.03.2019 tarih ve 2017/1427 esas nolu kararı ile dava konusu 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yürütmeyi durdurma kararı verildiği” anlaşılmıştır.
Kıymeti : 880.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 04/03/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 30/03/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/29646 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.