Yazdır

T.C.

İSTANBUL ANADOLU 14. İCRA DAİRESİ

2019/349 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, 1262 Ada, 41 Parsel, TUĞLACI BAŞI Mahalle/Köy, 14 Nolu Bağımsız Bölüm
Taşınmazın bulunduğu mahal;
Satışakonu daire; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Tuğlacıbaşı (Zühtüpaşa) Mahallesi, Yıldız Rona Sokağı ile Güleç Çıkmazı Sokağının kesiştiği köşede ve 10 kapı numarasında kalan 41 nolu parsel ve bu parselin üzerindeki Yavuz Apartmanı adlı binada 6. Kattaki 14 numaralı bağımsız bölüm olan daire olduğu anlaşılmıştır.
Tapu kaydı :
Satışakonu olan taşınmazın Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 1262 ada, 41 parsel sayılı 1.552,00 m2 alanlı kat mülkiyetli tesisli arsa üzerindeki binanın 6. Normal katındaki 12/200 arsa paylı 14 nolu bağımsız bölümdür.
İmar durumu:
Dosyasında bulunan ve Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından İstanbul Anadolu 14. İcra Müdürlüğüne gönderilen 85812958-622.03-E 238886 sayılı imar durumu bilgilerine göre Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 145 pafta, 1262 ada, 41 parsel sayılı yer 11/05/2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ve Plan Notu Tadilatlarına göre Yençok: 15 kat, max KAKS: 2,07 max TAKS: 0,35, ayrık nizam yapılanma şartlarında Konut Alanı, kısmen de yolda kalmaktadır. Konu parselde yapılacak binanın ön bahçe mesafesi min. 5,00 metre, yan ve arka bahçe mesafeleri min. 4,00 metredir. İnşaat cephesi, inşaat derinliği, kat adedi ve saçak seviyesi mimari projesinde belirlenecektir. DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir.
Taşınmazın mevcut durumu:
Satışa konu olan taşınmazın Tuğlacıbaşı (Zühtüpaşa) Mahallesi, Yıldız Rona Sokağı ile Güleç Çıkmazı Sokağının kesiştiği köşede ve 10 kapı numarasında kalan 41 nolu parsel vebu parselin üzerindeki Yavuz Apartmanı adlı binada 6. Kattaki mevcut halihazıra göresaışa konu dairesinin kapı numarası 15 olduğu anlaşılmıştır. (Daire tapu kaydı verilerinde 14 nolu bağımsız bölüm olarak tanımlıdır)
Dairenin bulunduğu bina betonarme karkas taşıyıcı sistemle inşa olunmuş yeni bir yapıdır. Bodrum kat + zemin kat + 8 normal kattan müteşekkildir. Asansörlü bir yapıdır. Zemin katta 1 adet dükkan yer almakta olup normal katlar mesken olarak kullanılmaktadır. Daire yaklaşık 115,00 m2 brüt alanlı kamuoyunda bilinen tanımı ile 3+1 şeklinde bir meskendir. Ana giriş kapsı mdf esaslı vasat kalitede çelik iç kapıları ahşap üzerine yağlı boya olup eski modeldir. Duvarları sıvalı boyalı tavanı tavan boyası ile mücehhez olup kartonpiyersizdir. Pencereleri pvc esaslı doğrama olup camları çift ısıcamdır. Antre ve koridor mermer, salon ve odalar boydan boya eski usulde yerini bulan basit halı ile kaplıdır. Mutfak ve ıslak alanlarda zemin kaplaması desenli mermerdir. Mutfağında tezgâh altı ve tezgâh üstü dolapları desenli beyaz kaplama, tezgâhı mermer malzemedir. Banyosunda yeterli vitrifiye elemanları bulunmakta klozet, duş ve kabini ile vasat bir Hilton lavabo yer almaktadır. Parselin üzerinde açık otopark alanları bulunmaktadır. Doğalgazlı olup merkezi sistem kaloriferle ısıtılmaktadır.Ulaşımı kolay olup belediye ve diğer tüm kamu kuruluşlarının hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Bölge ilçenin orta ve kısmen de olsa üst gelir düzeyli gruba dahil olunabilecek kişilerin ağırlıklı yer aldığı mahalledir.Günümüzdeki kentsel dönüşüm çalışmaları ve son zamanlarda yeni inşaatlar, alış veriş merkezleri, ulaşım ve toplu konutlardaki artış mahalleye talebi kısmen de olsa arttırmıştır. Taşınmazın değeri 800.000,00 'TL dir.
Adresi : Tuğlacıbaşı (Zühtüpaşa)Mah. Yıldız Rona Sokağıİle Güleç Çıkmazı Sokağının Kesiştiği Köşede 10 Kapı Numaralı Yavuz Apartmanı Adlı Binanın 6. Katındaki 14 Nolu Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : 115 m2
Arsa Payı : 12/200
İmar Durumu : Yukarıda belirtildiği gibi
Kıymeti : 800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Aile konutu ve haciz
1. Satış Günü : 19/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 18/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/349 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.