Yazdır
İSTANBUL ANADOLU 14. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Kadıköy'de 3+1 daire icradan satılıktır

İSTANBUL ANADOLU 14. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111710
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Semt-Mahalle : ZÜHTÜPAŞA MAH. / FENERYOLU
Oda Sayısı : 3+1
: 115
Isıtma : Merkezi Sistem
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE DAMGA 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/349 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
800,000 TL
Birinci Satış Günü
:
19.02.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
18.03.2020 11:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.

İSTANBUL ANADOLU 14. İCRA DAİRESİ

2019/349 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, 1262 Ada, 41 Parsel, TUĞLACI BAŞI Mahalle/Köy, 14 Nolu Bağımsız Bölüm
Taşınmazın bulunduğu mahal;
Satışakonu daire; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Tuğlacıbaşı (Zühtüpaşa) Mahallesi, Yıldız Rona Sokağı ile Güleç Çıkmazı Sokağının kesiştiği köşede ve 10 kapı numarasında kalan 41 nolu parsel ve bu parselin üzerindeki Yavuz Apartmanı adlı binada 6. Kattaki 14 numaralı bağımsız bölüm olan daire olduğu anlaşılmıştır.
Tapu kaydı :
Satışakonu olan taşınmazın Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 1262 ada, 41 parsel sayılı 1.552,00 m2 alanlı kat mülkiyetli tesisli arsa üzerindeki binanın 6. Normal katındaki 12/200 arsa paylı 14 nolu bağımsız bölümdür.
İmar durumu:
Dosyasında bulunan ve Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından İstanbul Anadolu 14. İcra Müdürlüğüne gönderilen 85812958-622.03-E 238886 sayılı imar durumu bilgilerine göre Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 145 pafta, 1262 ada, 41 parsel sayılı yer 11/05/2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ve Plan Notu Tadilatlarına göre Yençok: 15 kat, max KAKS: 2,07 max TAKS: 0,35, ayrık nizam yapılanma şartlarında Konut Alanı, kısmen de yolda kalmaktadır. Konu parselde yapılacak binanın ön bahçe mesafesi min. 5,00 metre, yan ve arka bahçe mesafeleri min. 4,00 metredir. İnşaat cephesi, inşaat derinliği, kat adedi ve saçak seviyesi mimari projesinde belirlenecektir. DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir.
Taşınmazın mevcut durumu:
Satışa konu olan taşınmazın Tuğlacıbaşı (Zühtüpaşa) Mahallesi, Yıldız Rona Sokağı ile Güleç Çıkmazı Sokağının kesiştiği köşede ve 10 kapı numarasında kalan 41 nolu parsel vebu parselin üzerindeki Yavuz Apartmanı adlı binada 6. Kattaki mevcut halihazıra göresaışa konu dairesinin kapı numarası 15 olduğu anlaşılmıştır. (Daire tapu kaydı verilerinde 14 nolu bağımsız bölüm olarak tanımlıdır)
Dairenin bulunduğu bina betonarme karkas taşıyıcı sistemle inşa olunmuş yeni bir yapıdır. Bodrum kat + zemin kat + 8 normal kattan müteşekkildir. Asansörlü bir yapıdır. Zemin katta 1 adet dükkan yer almakta olup normal katlar mesken olarak kullanılmaktadır. Daire yaklaşık 115,00 m2 brüt alanlı kamuoyunda bilinen tanımı ile 3+1 şeklinde bir meskendir. Ana giriş kapsı mdf esaslı vasat kalitede çelik iç kapıları ahşap üzerine yağlı boya olup eski modeldir. Duvarları sıvalı boyalı tavanı tavan boyası ile mücehhez olup kartonpiyersizdir. Pencereleri pvc esaslı doğrama olup camları çift ısıcamdır. Antre ve koridor mermer, salon ve odalar boydan boya eski usulde yerini bulan basit halı ile kaplıdır. Mutfak ve ıslak alanlarda zemin kaplaması desenli mermerdir. Mutfağında tezgâh altı ve tezgâh üstü dolapları desenli beyaz kaplama, tezgâhı mermer malzemedir. Banyosunda yeterli vitrifiye elemanları bulunmakta klozet, duş ve kabini ile vasat bir Hilton lavabo yer almaktadır. Parselin üzerinde açık otopark alanları bulunmaktadır. Doğalgazlı olup merkezi sistem kaloriferle ısıtılmaktadır.Ulaşımı kolay olup belediye ve diğer tüm kamu kuruluşlarının hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Bölge ilçenin orta ve kısmen de olsa üst gelir düzeyli gruba dahil olunabilecek kişilerin ağırlıklı yer aldığı mahalledir.Günümüzdeki kentsel dönüşüm çalışmaları ve son zamanlarda yeni inşaatlar, alış veriş merkezleri, ulaşım ve toplu konutlardaki artış mahalleye talebi kısmen de olsa arttırmıştır. Taşınmazın değeri 800.000,00 'TL dir.
Adresi : Tuğlacıbaşı (Zühtüpaşa)Mah. Yıldız Rona Sokağıİle Güleç Çıkmazı Sokağının Kesiştiği Köşede 10 Kapı Numaralı Yavuz Apartmanı Adlı Binanın 6. Katındaki 14 Nolu Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : 115 m2
Arsa Payı : 12/200
İmar Durumu : Yukarıda belirtildiği gibi
Kıymeti : 800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Aile konutu ve haciz
1. Satış Günü : 19/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 18/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/349 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.