Yazdır
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Beyoğlu'nda 2+1 daire icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01134170
Şehir : İstanbul
Oda Sayısı : 2+1
: 60
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 19.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/450 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
330,000 TL
Birinci Satış Günü
:
11.05.2020 16:05
İkinci Satış Günü
:
08.06.2020 16:05
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2019/450 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İli , BEYOĞLU İlçesi , KADIMEHMET Mahalle/Mevki , 1417 Ada No , 51 Parsel No , 45/3540 Arsa Payı , 843,00 Yüz Ölçümü , Mesken Nitelikli A BLOK-1 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.
Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kadımehmet (Kulaksız) Mahallesi, Kulaksız Caddesi’nde kain 1417 ada 51 parsel sayılı kayden “Kargir Apartman” vasıflı ana taşınmazdaki mahallen 32 kapı numaralı A Blok betonarme apartmanın tapu kaydmda 4.bodrum kattaki; fiiliyatta 2.bodrum kattaki 1 kapı nolu 45/3540 arsa paylı Bağımsız bölüm 1 nolu MESKENin TAM hissesidir. Satış konusu “Mesken” nitelikli taşınmazın bulunduğu Emek Apartmanı isimli ana taşınmaz bitişik nizamdaki 32 kapı nolu betonarme binanın 40 yaş civarında olduğu düşünülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapım kriterlerine göre 3.sınıf (B) grubu yapılar sınıfındandır. 2 bodrum+ zemin kat+ 6 normal katı olmak üzere toplam 9 katlı olarak inşa edilmiştir. Toplam 1 dükkan, 31 daire bulunmaktadır. Dış cephesi sıvalı, boyalıdır. Asansörsüzdür. Satışa konu taşmmaz; tapu kaydında 4.bodrum katta ve fiiliyatta apartman girişinden itibaren 2.bodrum kattadır. İç kapı numarası l’dir. Apartman girişi kapısı demirdendir. Merdiven basamakları mermer, sahanlıklar eski tip mozaik, korkulukları ahşap tutamaçlıdır. Cadde cephelidir.
Konut olarak kullanılmaktadır. Malzeme ve işçiliği 2.sınıf kalitededir. Brüt alanı yaklaşık 75,00 m2, net kullanım alanı yaklaşık 60,00 m2 olan alan; salon, 2 oda, antre, mutfak, banyo+wc’den teşkildir. Mutfak dolapları MDF, tezgahı laminedir. Daire kapısı çelik, iç kapılar Amerikan kapıdır. Yaşam mahallerinde zeminler ahşap parke; antre zemini, ıslak hacimler ve mutfak duvarları fayanstandır. Ismma sistemi kombi-doğalgazdır. Klozet vardır. Duvarlar saten boyalıdır. Yer yer kartonpiyer uygulaması yapılmıştır. Pencereler PVC’dir.Taşınmaz, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda olup, okul, alışveriş alanları, camii, hastane, park, banka şubesi gibi hizmet ve sosyal donatı alanlarına yakın mesafede, merkezidir. Bölgede teknik ve sosyal altyapı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Kulaksız Mahallesi, Kulaksız Caddesi, Emek Apartmanı No:32 A Blok 2.bodrum kat D:1 Beyoğlu-İstanbul adresli taşınmaz; Taksim Meydanı’na 1.670 m, Piyalepaşa Ortaokulu’na 180 m, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Hizmet Binası’na 300 m, Kasımpaşa Vapur İskelesi’ne 600 m, Şişhane Metro İstasyonu’na 1.000 m, D-100 Otoyolu’na 2.000m takribi kuş uçuşu mesafededir.
Adresi: Kulaksız Mahallesi, Kulaksız Caddesi No:32 Daire: A blok-1Beyoğlu / İSTANBUL
İmar Durumu:Beyoğlu İmar-Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.01.2019 tarih, 4863 sayılı yazısında; “Beyoğlu, Kulaksız Mahallesi, Kulaksız Caddesi 1417 ada 51 parsel sayılı yer; 28.11.2002 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi Uygulama İmar Planı’nda istikamet kesintili, 02.02.2013 tasdik tarihli plan notu tadilatına göre H:4K (bina yüksekliği 14,50 m’yi aşamaz) irtifalı, bitişik nizam Konut alanında kalmaktadır. Posta adresi 1417 ada 51 parsel A Blok 1 nolu bağımsız bölümün isabet ettiği yer Kulaksız Mahallesi Kulaksız Caddesi No:32 kapı numaralıdır. Söz konusu yere ait imar işlem dosyasmda yapılan incelemede; bahsi geçen yere öncelikli 11.09.1980 tarih ve 80/4286 sayılı yapı kullanma izin belgesi buna ek olarak 2981 sayılı yasa kapsamında 04.11.1986 tarih 986 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlendiği görülmüştür.
A Blok 4.bodrum kat 1 nolu bağımsız bölüm meskenin alanı 56,00 m2 olduğu, 01.01.2013 tarihinden itibaren parsele ilişkin herhangi bir tadilat ruhsatına rastlanılmadığı belirtilmiştir. Tapu kaydı ve 1 /1000 ölçekli çap (plan örneği) mahalline tatbik edildi, çapının zeminine ve arza uygun olduğu, parselin tapu kaydmda belirtilen tüm sahası 843,00 m2dir.
Kıymeti : 330.000,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan hanesinde 14/11/1979 tarihle yönetim planı bulunmaktadır. Diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 11/05/2020 günü 16:05 - 16:10 arası
2. Satış Günü : 08/06/2020 günü 16:05 - 16:10 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/450 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/01/2020 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.