Yazdır

T.C.BÜYÜKÇEKMECE1. İCRA DAİRESİ

2019/2758 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Özellikleri : Satışa konu çatı arası piyesli mesken nitelikli taşınmaz tapunun Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı (Beylikdüzü) Mahallesi, Yeldeğirmeni Altı Mevkii, 417 ada, 18 parsel numarasında kayıtlı, 548,00 m2 yüzölçümlü, “Dört Katlı Betonarme Bina Ve Arsası” nitelikli ana taşınmazı üzerindeki yanda fotoğrafı görülen zeminde “Barış Apartmanı” olarak adlandırılmış, 19 dış kapı numaralı binada, 2. normal katta yer almakta olup taşınmaz 25/250 arsa paylı ve 10 bağımsız bölüm numaralıdır. Taşınmazın yer aldığı bina adres olarak Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesinde, Batı Trakya Bulvarı ile bağlantılı Ayazma Caddesi üzerinde yer almaktadır.Bina ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Toplu taşım araçlarıyla ulaşım imkanına sahiptir. Binanın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verilmektedir. Çarşı, pazara, alışveriş ve ibadet yerlerine, okul ve sağlık tesislerine nispi uzaklıkta bulunan binanın yakın çevresinde az katlı konut ve ticaret + konut nitelikli yapılar ile boş arsa nitelikli yapılar, Kavaklı İlk Ve Orta Okulu, Mahmut Efendi Camii bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina betonarme karkas tarzda inşa edilmiş olup bodrum, zemin ile 2 adet normal kattan oluşmaktadır. Son katı çatı arası piyeslidir. Yerinde yapılan incelemede, binanın ortak merdiven mahallerinin mermer kaplı olduğu, merdiven korkuluklarının mevcut ve krom malzemeden olduğu, binada tek asansör bulunduğu belirlenmiştir. Binanın yapılış tarzı, yapım işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi ve kalitesi nazara alındığında 2. sınıf inşaat olduğu kanaatine varılmıştır.İnceleme günü taşınmazın gerek alt gerekse üst kısımlarında yer alan yanda fotoğrafları görülen dış çelik kapılar çalınmakla beraber kapıları açan olmadığından kullanılan malzeme yönünden emsal 9 numaralı taşınmaz, mimari şekil ve büyüklük yönünden ise ilgili Belediye’deki mimari projesi incelenmiştir. Buna göre, taşınmazın alt kısmında; hol, salon, mutfak, 1 adet oda, wc bölümleri gerek içten ahşap merdivenle gerekse ayrı kapısından ulaşılan üst kısmında ise; hol, 2 adet oda, banyo+ wc ile teras bölümleri bulunmaktadır. Taşınmaz projesine göre teras dahil net 83,39 m2, teras hariç 72,39 m2 dir. Taşınmazda ıslak zeminler seramik/fayans, kuru zeminler ise laminant parke kaplıdır. İç kapıları ahşap pres olan taşınmazın pencere doğramaları pvc den mamul olup çift camlıdır. Tavan ve duvar yüzeyleri boyalı olan taşınmazda vitrifiye ve armatürler, anahtar, priz ve sigortalar, tezgah ve dolaplar, radyatörler tamdır. Taşınmazda doğalgaz bağlantısı mevcuttur.
Yüzölçümü : 548 m2
Arsa Payı : 25/250
İmar Durumu : Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.07.2019 tarihli yazısında;Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 417 ada, 8 parsel numaralı taşınmaza ait imar durum belgesi yer aldığından ilgili Belediye’nin internet sitesinde yapılan araştırmada taşınmazın onaylı uygulama imar planında ayrık nizam - 3 kat - TAKS:0,30 - konut alanı olarak ayrıldığı belirlenmiştir.
Kıymeti : 260.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 06/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 03/02/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri :Adliye ek binası yanı Ekinoba mah.mezat Salonu Büyükçekmece/İstanbul
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2758 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.