Yazdır

T.C.

İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Bursa ili İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi 372 ada 14 parsel sayılı taşınmaz 139,95 m² yüzölçüme sahip olup, tapu niteliği avlulu kargir evdir. Taşınmaz üzerindeki bina toplam 3 kattan ibaret olup, binanın normal 2. katının bir kısmının açık teras olarak bırakılması ve hazihazırda bu amaçla kullanılıyor olması nedeniyle normal 2. katta yer alan dairenin kapalı alanı, zemin kat ve normal 1. kattaki daireden daha küçüktür. Dış cephesi sıvalı ve boyalı, üzerinde çatısı mevcut olan binanın tüm katlarında ikamet edilmektedir. Binanın ince inşaat işlerine ait zemin kaplaması, kapı doğraması gibi yapı malzemeleri güncelliğini kaybetmiş olmakla birlikte bina bünyesinde yer olan 3 dairenin pencereleri PVC doğrama ve çift camdır. Bakım gören bina ve bünyesindeki daireler iyi durumdadır. Şehir merkezine yakın bir noktada yer alan taşınmazın, yakın çevresi içinde günlük temel ihtiyaçların temin edilebileceği işyerleri ve pazaryeri mevcuttur. Taşınmazın cephe aldığı sokak bazında Belediye alt yapı hizmetleri ile elektrik, doğalgaz şebeke sistemi tesis edilidir.
Adresi : Mahmudiye Mh. Hasan Koyuncu Sk. No:8 Ve Mahmudiye Mh. Yukarı Çayır Sk. No:2 (Taşınmazın Zemin Katı İçin Ayrı Diğer Katları İçin İse Ayrı Sokağa Cepheli Girişi Vardır.) İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 139,95 m2
İmar Durumu : 07-07-2005/98 sayılı B.M.K. İle onaylı 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama İmar Planı içerisindedir. Ticaret alanında kalmaktadır. Bitişik nizam 3 kat imarlıdır. Ruhsat aşamasında otopark şartı aranacaktır. Parsel bazında zemin etüdü yapılacaktır. 1/1000 Ölçekli İnegöl Revizyon Uygulama İmar Plan ve ilgili yönetmeliklere uyulacaktır.
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Satış Günü : 08/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : İNEGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Bursa ili İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi 390 ada 38parsel sayılı taşınmaz 2.779,00 m² yüzölçüme sahip olup tapu niteliği kavaklıktır. Taşınmazın zemini eğimsiz, yüzeyi tesfiyeli ve taşsızdır, taşınmazın yolu yoktur, fakat ulaşımı kolay olmakla özel mülke konu taşınmazlar ile çevrilidir. Taşınmaz kumlu, tınlı, süzek toprak özellikli, derin profilli ve drenaj sorunsuzdur. Taşınmaz üzerinde ekili ve dikili zirai unsur yoktur. Taşınmaz sulanır ve birinci sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmaz yerleşim alanına ve yola yakındır.
Adresi : Mahmudiye Mahallesi İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 2.779,00 m2
İmar Durumu : 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planında "Tarım Alanında" kalmaktadır. 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Plan Hükümleri geçerlidir. Parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Büyük Ova Koruma sınırları içerisinde kalmaktadır. D.S.İ.'nin görüşü alındıktan sonra geçerlidir.
Kıymeti : 97.265,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Satış Günü : 08/05/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : İNEGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Bursa ili İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesi 390 ada 47parsel sayılı taşınmaz 2.373,00 m² yüzölçüme sahip olup tapu niteliği kavaklıktır. Taşınmazın zemini eğimsiz, yüzeyi tesfiyeli ve taşsızdır, taşınmaz özel mülke konu taşınmazlar ile çevrilidir. Taşınmaz kumlu, tınlı, süzek toprak özellikli, derin profilli ve drenaj sorunsuzdur. Taşınmaz üzerinde kapama meyve bahçesi yoktur, 4 adet 25 yaşlarında ceviz ağacı, 20 yaşlarında 3 adet kiraz , 1 adet erik ağacı ile verim ömrünü tamamlamış şeftali ağaçları vardır. Taşınmaz sulanır ve birinci sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmaz yerleşim alanına ve yola yakındır.
Adresi : Mahmudiye Mahallesi İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 2.373,00 m2
İmar Durumu : 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Planında "Tarım Alanında" kalmaktadır. 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon + İlave Nazım İmar Plan Hükümleri geçerlidir. Parselin kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Büyük Ova Koruma sınırları içerisinde kalmaktadır. D.S.İ.'nin görüşü alındıktan sonra geçerlidir.
Kıymeti : 89.488,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Satış Günü : 08/05/2019 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : İNEGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İlk İhalelerin feshine sebep olan kişilerin ihaleye iştirakinde kendisine ihalenin peşin para yapılacağından, ihale bedelini yatırmak için süre verilmeyecektir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.