Yazdır

T.C.
İNEGÖL
İCRA DAİRESİ
2019/103 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Yeniceköy mahallesi 281 ada 1 parsel B blok 4. kat 19 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazdır. Taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Mahallinde yapılan incelemede taşınmazın tapu kaydına uygun olduğu, daire kapısı çelik kapı olan ve katı yakıtlı soba ile ısıtılan meskenin mimari özellikleri ruhsata ait onaylı projeden tetkik edildiğinde giriş sofa, 2 oda, mutfak ,banyo-Wc ile balkon kısımlarından ibaret olduğu ve ruhsattaki 66m2 alan bilgisi ile örtüştüğü tespitleri yapılmıştır. Satışa konu olan meskenin yine ruhsat bilgilerine uygun olarak 8 bloktan ibaret 500 evler sitesi içinde yer aldığı,cephe aldığı yollar bazında Belediye alt yapı hizmetleri ile beraber elektrik,telefon ve doğalgaz alt yapı şebekesinin tesis edildiği,toplu taşım güzergah ve duraklarına çok yakın bir noktada bulunduğu,yakın çevresinde benzer nitelikte blok yapılaşmaların bulunduğu tespiti yapılan diğer özellikleri olarak not edilmiştir. Satışa konu taşınmaza bilirkişice 90.000,00-TL kıymet takdir edilmiştir.
Adresi : Yeniceköy Mahallesi 500 Evler Sokak Okçular Sitesi No:17 D:19 İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 66 m2Arsa Payı : 1/160 İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Yenice revizyon uygulama imar plan sınırları içinde olupkonut alanı lejantlıdır. Taşınmaz üzerinde yapılaşma için K.A.S.K :1,25 kaydının bulunduğu görülmüştür.
Kıymeti : 90.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 17/12/2019 günü 10:20 - 10:25 arası 2. Satış Günü : 17/01/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.Mezat salonunda pey sürecek ihale katılımcıları minimum 500,00 TL katlarını tamamlayacak ve üzerinde olacak şekilde arttırmak suretiyle teklif verebileceklerdir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin%20 olan pey akçesini müdürlüğümüze ait TR95 0001 5001 5800 7306 0172 80 nolu hesaba açıklama kısmına iştirak edecek kişinin T.C.kimlik nosu ve dosya numarası ile birlikte yatırarak ihale esnasında dekontu elinde bulundurması, Vakıfbank bankomat kartı bulunanlar müdürlüğümüzde bulunan Vakıfbank POS cihazından teminatı yatırabileceği veya milli bir bankanın (kesin ve süresiz) teminat mektubunu tevdi etmeleri, lazımdır. NAKİT PARA İLE TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir. Satış bedelinin rüçhan alacakları karşılamaması halinde aynından doğan vergi borcunun 6183 S.Y. 21/2 maddesi uyarınca ihale bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK'nun 127.md uyarınca iş bu ilan tapudaki ilgililerden adresi tespit edilemeyen ilgililere tebligat yerine geçer.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/103 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.