Yazdır

T.C.
IĞDIR
İCRA DAİRESİ
2018/248 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : TaşınmazIğdır İli Merkez İlçesi Baharlı Mahallesi 22 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan yapının 3.Kat 18 Bağımsız Bölüm Numaralı meskendir.Iğdır İli Merkez İlçesi Topçular Mahallesi Vali Konağı Yolu Caddesi Taner Apartmanı No: 5E adresinde kayıtlı 3. Kat 18 Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken 'dir.Taşınmaz Mesken için; Dosyada bulunan Iğdır Valiliği - Tapu Müdürlüğü tarafından, Sayın Müdürlüğünüze gönderilen 03.01.2019 tarih ve E.33157 sayılı yazı ekindeki Taşınmaza Ait Tapu Kaydına göre parselin ana taşınmaz niteliğinin Arsa, yüzölçümünün ?536,00 m², Arsa Pay/Paydasının 1 / 22, bağımsız bölüm niteliğinin ?Mesken? ve Hisse Pay/Paydasının "Tam" olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik hizmetinde kullanılan III. SINIF B grubu yapı sınıfına girmektedir.Kıymet takdirine konu parsel üzerindeki yapının yapı ruhsatına göre yaklaşık olarak (19) yıllık olduğu tahmin edilmektedir.taşınmazın projesi ve kat irtifakı tapu bilgileri Iğdır Tapu Sicil Müdürlüğünde incelenmiş olup, taşınmazın kat irtifakı alanına ilişkin dosyasındaki projede 3.Kat 18 Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken yaklaşık net 117,00 m² ve yaklaşık brüt 133,00 m² alanlı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz Vali Konağı Yolu Caddesi ile 100. Sokağın kesiştiği yerde olup köşe parsel olması, 100. Sokağa cephesinin olması, Merkezi konumda olması, Ulaşılabilirliğinin iyi olması,Ara katta yer alması,Orta gelir grubu ikame alanında kalması, Doğalgaz yakıtlı ve kat kaloriferli olması,Iğdır Valilik Binasına kuş uçuşu yaklaşık 470 m mesafede olması, Iğdır Belediye Başkanlık Binasına kuş uçuşu yaklaşık 330 m mesafede olması.Taşınmazın bakım ihtiyacı olması,Yapı ruhsatının süresinin dolmuş, yapı kullanma izin belgesi almamış olması olumsuz yönlerinden olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Mevcut bilgiler yukarıya derc olunmuştur
Yüzölçümü :Mevcut bilgiler yukarıya derc olunmuştur
Arsa Payı : Mevcut bilgiler yukarıya derc olunmuştur
İmar Durumu : Mevcut bilgiler yukarıya derc olunmuştur
Kıymeti : 126.690,90 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 30/07/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 27/08/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : IĞDIR ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI IĞDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/248 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/06/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.