Yazdır

T.C.
ANTALYA
13. İCRA DAİRESİ

2017/11190 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN TAPU KAYIT BİLGİLERİ : Antalya ili, Aksu ilçesi, Kemerağzı mahallesi2484 ada 1 parsel , Ana taşınmaz yüz ölçümü 139.107,00m² , Ana taşınmaz niteliği A1 İla A20, B1 İla B31,C1 İla C22 Bloklardan oluşan Betonarme DubleksKonutlar ile D Bloktan Oluşan Betonarme , satışı yapılacak taşınmaz C blok , Zemin + 1. kat , 23 nolu bağımsız bölümdedir. Bağımsız bölüm niteliği Dubleks Mesken , zemin tipi kat mülkiyeti, cilt / sayfa 42/ 4096, arsa pay / payda 343/43936, borçla hisse pay/ payda 1/1 dir.
TAŞINMAZIN İMAR DURUMU:Dosya İçinde Bulunan 1 / 1000 Ölçekli İmar Planı Fotokopisine GöreAntalya İli, Aksu İlçesi, Kemerağzı Mahallesi, 2484 Ada, 1 nolu parsel, Ayrık Nizam, E = 0.50 EmsalliMax h : 6.50mt Konut Alanı Olarak Görülmektedir.Parsele 11.06.2007 Tarih ve 07 / 63 Nolu Ruhsat İle İnşaat Müsaadesi Verilmiştir. Parsel Üzerine Binalar Yapılmıştır.
Bağımsız Bölüm Adresi , Konumu : Kemerağzı Mahallesi, 5.Cadde, No : 2 Adresindeki Lara Hill Villa C.Bloğun olduğu yerdir. Antalya – Kemerağzı asfalt yolunun kuzeyinde bulunmaktadır. Asfalt yola mesafesi yaklaşık 800mt dir. Bulunduğu yere asfalt yoldan gidilmektedir. Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir. Ulaşımı kolaydır.
LARA HİLL VİLLA C.BLOKTAKİ 23 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN VASIF VE ÖZELLİKLERİ: SatışaKonu 23 Nolu Bağımsız Bölüm:Antalya İli, Aksu İlçesi, Kemerağzı Mahallesi,2484 Ada, 1nolu parsel üzerinde, betonarme karkas yapı tarzında ( İkiz Dubleks Konut ) Zemin Kat + 1.Kat olarak inşa edilmiş, Lara Hill Villa C.Blok Apartmanının, Zemin Kat + 1.Katında,Kuzey – Güney – Doğu Cepheli Dubleks Bir Dairedir. Meskendir. Brüt 343m2 Net 284m2 alana sahiptir. Zemin Katta:Giriş Terası, Hol, Salon, Yemek Bölümü, Mutfak, WC İle, Terası Vardır.Zemin Kattan, 1.Kata ( Üst Kata ) Beton Merdivenle Çıkılmaktadır. 1.Katta:Hol, Koridor, 3 Yatak Odası, Ebeveyn Yatak Odası, Ebeveyn Banyosu, Elbise Odası, Çamaşır Odası, Banyo bölümü ile, 1 adet balkonu Vardır.
23 Nolu Bağımsız Bölüm ( Kıymet Takdiri Tarihinde ) ;1.) İç hacimlerin yapılmamış olduğu, iç hacimlerin kaba inşaat halinde olduğu,2.) Dış cephe doğramalarının ve camlarının takılmış olduğu, dış cephe boyalarının yapılmış olduğu, çatısının yapılmış olduğu, 3.) Sıhhi tesisatla ilgili ankastre, pis su ve temiz su borularının döşenmiş olduğu, 4.) Elektrik tesisatı ile ilgili boru ve kablolarının çekilmiş olduğu, 5.) Seramik ve fayans işlerinin yapılmamış olduğu, 6.) İç kapıların takılmamış olduğu,7.) Mutfak tezgahı ile dolaplarının yapılmamış olduğu, 8.) İç hacimlerin taban kaplamalarının yapılmamış olduğu, ( kıymet takdiri tarihindedurumundadır. ) 9.) Sıhhi tesisatla ilgili armatürlerin ( Lavabo, Musluk Batarya v.s ) takılmamış olduğu, 10.) Elektrik tesisatı ile ilgili Armatürlerin takılmamış olduğu, 11.) İç duvar boyalarının yapılmamış olduğu, 12.) Bağımsız bölümün bulunduğu sitede, peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılmış olup, futbol sahası, tenis kort,basketbol sahası, yüzme havuzu, sosyal tesis, açık otopark ve güvenlik vardır.
BİLİRKİŞİ İNCELEMELER IŞIĞINDA BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE:23 nolu bağımsız bölümün hali hazırda TAMAMLANMAMIŞ durumda olduğu bilirkişi tarafından tespit edilmiştir. 23 nolu bağımsız bölümün yaklaşık % 70 Lik kısmı bitirilmiş, diğer kısımları ( % 30 Luk kısmı ) Bitirilmemiştir.Dosya İçinde Bulunan İpotek Belgesinde:139107m2 Lik Arsada 343 / 43936 Arsa Paylı Kat İrtifaklı ( Tapu Kaydına Göre C.Blokta Zemin + 1.Katta ) 23 nolu bağımsız bölüm Dubleks Mesken olarak tescillidir.Satışakonu teşkil eden Antalya İli, Aksu İlçesi, Kemerağzı Mahallesi, 2484 Ada, 1 nolu parsel 23 nolu bağımsız bölümün bulunduğu mevkii, konumu, imar durumu, vasıfları, Villa Tipi Dubleks Daire Olması ( Hali Hazırdaki % 70 Lik Kısmının ) Hali Hazır Durumu İle Birlikte Alım Satım Rayiçleri Dikkate AlındığındaDeğeri( 343 / 43936 Arsa Payı Dahil ) 2.100.000,00 ( İkiMilyonYüzBinTürkLirası )olarak bilirkişi tarafından kıymet takdir edilmiş olup bu bedel aynı zamanda satış muhammen değeridir.
Yüzölçümü : 139.107,00 m2
Arsa Payı : 343/43936
Kıymeti : 2.100.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyamız AlacaklısıBankanın ipoteği , İcra dairesi haczi BEYANLAR: 1- Yönetim planı 03/11/2017, 2- AT Bu gayrimenkul mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir.
1. Satış Günü : 29/11/2018 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 25/12/2018 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Antalya Adalet Sarayı 1. Kat 13,14,15 ve 16. İcra Daireleri Müzayede Salonu Meltem Mah./Muratpaşa/Antalya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale Damga vergisi(%05,69), %18 KDV,1/2 tapu harcı ileteslim ve tescil masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler (alacakları renihli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır . Gümrük resmi ve Akar vergisi gibi devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması gereklik gelen resim ve vergi , rehinli alacaklardan sonra gelir ) ile satıcıya ait olan ½ tapu satım harcısatış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/11190 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/10/2018

.