Yazdır
BODRUM 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık dubleks daire

BODRUM 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862981
Şehir : Muğla / Bodrum
Oda Sayısı : 2+1
: 80
Banyo Sayısı : 1
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 15.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/139 Talimat
Muhammen Bedeli
:
600,000 TL
Birinci Satış Günü
:
19.11.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
19.12.2018 11:00
Satış Yeri
:
2. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
BODRUM
2. İCRA DAİRESİ

2017/139 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli, Bodrum İlçesi Gündoğan Mah. Kışlaarası mevkii, 167 ada( yeni 549 ada) , 2 parselde ( yeni 56 parsel) kayıtlı A Blok zemin-üst kat, 2 nolu Dubleks konutun tamamı satılacak olup; Bodrum Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünden 20/04/2017 Tarih,,,,,,,9528 Sayılı yazısı ve eki ile gelen cevabi yazıda konu taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 ölçekli mevzi imar planında emsal E=0,30 yoğunlukta turizm alanında kalmakta olup, minimum ifrazın 4000 m2 olduğu belirtilmiştir. Taşınmaz Gündoğan Kızburun Caddesinin Gündoğan Otogar yol ayrımının sol tarafında bulunan Denizaltı Sitesi içerisinde bulunmaktadir. Gündoğan Otogarına , belde merkrezine ve deniz sahiline yaklaşiık 300 m, Bodrummerkezi 24 km mesafede bulunmaktadır. Sitenin ortak kullanım alanında yüzme havuzu ve girişgüvenliği bulunmaktadır. Konu bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmazın çevre ve komşu parselleri üzerinde konut amaçlı kullanılan site, müstakil konut, Kizilburun caddesi üzerinde ise turizm amaçli yapilaşmalar bulunmakta olup bu alandaki yapilaşma yoğunluğu %80-85 oranlarina ulaşmiştir. Bodrum Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ana taşinmaz, belediyenin şebeke suyu, çöp toplama hizmetleri , sokak aydinlatmasi, toplu taşima gibi belediye ve tlf, elektrik gibi mevcut diğer tüm alt yapi hizmetlerinden faydalanmaktadi. Yapilan incelemelerde konu taşinmaz dubleks konutun site girişinde sağ tarafta Açelya Sokakta yer aldiği, meskenin bulunduğu iki katli betonarme blokta iki adet dubleks mesken konumlandirilmiştir. Konu dublek mesken bloğun Kizilburun tarafinda kalmaktadir. Yapilan incelemelerde kot farkindan faydalanilarak meskenin terasinin alt tarafinin depo şeklinde düzenlendiği, bahçe tanzimlerinin eksiksiz olarak yapilmiş olduğu görülmüştür. Zemin katin salon-mutfak, küçük bir balkon, üst katinin ise 2 adet yatak odasi, 1 ıdet bonyo-wc bölümlerinden oluştuğu belirtilmiştir. Dişaridan yapilan incelemelerde konu meskenin zemin katindaki balkonun sonradan kapali alana dahil edildiği, dış kapisinin çelik kapi, doğramalarinin Pvc, balkon pergolasinin ahşap pergola, dış cephelerinin sıva üzeri boya olduğu, deniz manzarasının bulunduğu, eksiğinin olmadiği, yapı tarzı ve sınıfı olarak 3. sınıf A grubu yapı özelliklerinde imal edildiği görülmüştür. 1/54 Arsa paylı olan bağimsiz bölüme isabet eden arsa miktari 273,92 M2 olup rapor ekindeki krokiden de görüleceği gibi konu meskenin yaklaşik 80 m2 kullanim alanı bulunmaktadir.
Yüzölçümü : 14.791,63 m2
Arsa Payı : 1/541/54 ARSA
İmar Durumu : Dosyasındaki gibi
Kıymeti : 600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Krokisinde A ile gösterilen 94,00m2 lik kısımda TEDAŞ lehine irtifak hakkı
1. Satış Günü : 19/11/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 19/12/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Önü - Adalet Sarayı BODRUM / MUĞLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK. 127. Md.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satışilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/139 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.