Yazdır
SİVAS 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire (çoklu satış)

SİVAS 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823369
Şehir : Sivas / Merkez
Semt-Mahalle : DÖRTEYLÜL MAH. / KÜMBET
Oda Sayısı : 3+1
: 108
Yayınlandığı Gazeteler

HADİSELERLE HAKİKAT 18.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/13208 ESAS
Muhammen Bedeli
:
125,000 TL
Birinci Satış Günü
:
13.08.2018 11:20
İkinci Satış Günü
:
13.09.2018 11:20
Satış Yeri
:
Sivas Adalet Sarayı 1.İcra Müdürlüğü kalemi MERKEZ SİVAS

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
SİVAS
1. İCRA DAİRESİ

2017/13208 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sivas İl, Merkez İlçe, 407 Ada, 444 Parsel, DÖRTEYLÜL Mahalle/Köy, 9 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı mesken cinsindeki ana taşınmaz taşınmaz betonarme karkas yapı tarzında,bitişik nizamda 3/B yapı sınıfında, 1 bodrum zemin 3 normal katlı ve 2 girişli olarak inşa edilmiş binalardan parselin kuzey kısmında yer alan A girişte 2.normal katında yer almaktadır.binanın bodrum katında sığınak otopark zemin katında bina girişleri A girişte 1,2,3,4 nolu bağımsız bölümler, 1.normal katında 5,6,7,8 bağımsız bölümler, 2.normal katında 9,10,11,12 nolu meskenler,3.normal katında 13,14,15,16 bağımsız bölüm nolu meskenler yer almaktadır.Binanın dış cephesi akrilik boyalı, bina giriş kapısı, demir doğrama bina giriş holü, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplama mediven holü ve sahanlık duvarları plastik boya olup bina orta bakımlı vaziyettedir.9 nolu taşınmaz binanın 2.normal katında bina giriş kapısı yönünde bakıldığında sol ön kısımda yer almaktadır.Taşınmaz 3 oda, 1 salon, antre,hol,mutfak,banyo, wc,balkon hacimlerinden meydana gelmektedir.Meskende zeminler salon ve odalarda ahşap parke, diğer hacimlerde seramik, duvarlar mutfak,banyo,wc, hacimlerinde fayans kaplama, diğer hacimlerde saten boyalı olup meskende giriş kapısı, çelik,iç hacimlere açılan kapılar ahşap pencereler pvc doğramalıdır. Mesken toplam net kullanım alanı 108 m², brüt alanı 123 m² dir.
Adresi : Dörteylül Mah,55-5 sok,No:16 Burak Apt, A blok Kat:2 D:9 Merkez SİVAS
Yüzölçümü : Mesken toplam net kullanım alanı 108 m², brüt alanı 123 m² dir.
Arsa Payı : 3584/92635
İmar Durumu : bitişik nizam, 5 kat, konut
Kıymeti : 125.000,00 TL
KDV Oranı : % 1
Kaydındaki Şerhler : 30/11/2005 tarihli yönetim planı
1. Satış Günü : 13/08/2018 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 13/09/2018 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Sivas Adalet Sarayı 1.İcra Müdürlüğü kalemi MERKEZ SİVAS
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sivas İl, Merkez İlçe,115 ada, 3 parsel, Zemin kat, AKDEĞİRMEN Mahalle/Köy, 1 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı mesken cinsindeki taşınmaz binanın zemin katında bina giriş kapısı yönünde bakıldığında sağ kısımda yer almaktadır.Taşınmaz 3 oda, 1 salon, antre, hol, mutfak, banyo, wc, balkon hacimlerinden meydana gelmektedir.meskende zeminler salon ve odalarda laminant parke,diğer hacimlerde seramik,duvarlar,mutfak, banyo ve wc hacimlerinde fayans kaplama, diğer hacimlerde saten boyalı olup, meskende giriş kapısı çelik iç hacimlere açılan kapılar paner pencereler ahşap görünümlü pvc doğramalıdır. Meskenin toplam net kullanım alanı 104 m², brüt kullanım alanı 119 m² dir.
Adresi : Akdeğirmen Mah,18-24 sok.No:1 İsmail Kaplan Apt,Zemin kat D:1 Merkez SİVAS
Yüzölçümü : Meskenin toplam net kullanım alanı 104 m², brüt kullanım alanı 119 m² dir.
Arsa Payı : 4/40
İmar Durumu : Bitişik Nizam 4 kat Konut + ticaret
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : % 1
Kaydındaki Şerhler : 09/10/2009 tarihli Yönetim Planı
1. Satış Günü : 13/08/2018 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 13/09/2018 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Sivas Adalet Sarayı 1.İcra Müdürlüğü kalemi Merkez SİVAS
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sivas İl, Merkez İlçe,115 ada, 3 parsel,3.kat, AKDEĞİRMEN Mahalle/Köy, 8 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı dubleks mesken cinsindeki taşınmaz binanın 3.normal ve çatı katında bina giriş kapısı yönünde bakıldığında sol kısımda yer almaktadır.taşınmazın alt katı 4 oda,salon, antre,hol, mutfak,banyo ve wc hacimlerinde fayans kaplama,diğer hacimlerde saten boyalı olup meskende giriş kapısı çelik iç hacimlere açılan kapılar panel pencereler ahşap görünümlü pvc doğramadır.Mesken net kullanım alanı 216 m², brüt 247 m² dir.ayrıca brüt alan hesabına dahil edilmemiş olan 32 m² teras alanı mevcuttur.
Adresi : Akdeğirmen Mah,18-24 sok.No:1 İsmail Kaplan Apt,Kat:3 D:8 Merkez SİVAS
Yüzölçümü : Mesken net kullanım alanı 216 m², brüt 247 m² dir.ayrıca brüt alan hesabına dahil edilmemiş olan 32 m² teras alanı mevcuttur.
Arsa Payı : 6/40
İmar Durumu : Bitişik nizam,4 kat,Konut+ticaret
Kıymeti : 255.000,00 TL
KDV Oranı : % 8
Kaydındaki Şerhler : 09/10/2009 tarihli yönetim planı
1. Satış Günü : 13/08/2018 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 13/09/2018 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : Sivas Adalet Sarayı 1.İcra Müdürlüğü kalemi Merkez SİVAS
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/13208 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.