Yazdır

T.C.
ANTALYA
6. İCRA DAİRESİ

2017/1166 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Kepez İlçe, 1419 Ada, 5 Parsel, Varsak Mahalle/Köy, 3 Nolu Bağımsız Bölüm, arsa üzerinde betonarme karkas yapı tarzında, zemin kat + 2 normal kat olarak inşa edilmiş Aydın Apartmanının 1.Katında, Kuzey ? Doğu ? Batı Cepheli Bir Dairedir. Meskendir. Brüt 109m2 Net 90m2 alana sahiptir. ( 3 nolu bağımsız bölümün alanı ilgili belediyesindeki?Kepez Belediyesindeki? 10.06.2010 Tarih ve 10 / 42 Nolu Genel İskan Belgesinden Alındı. )İçinde:1 Salon, 3 Oda, Mutfak, Hol, Koridor, Banyo ve WC bölümü ile, 2 adet balkonu vardır.İç ve dış duvarları sıvalı ve boyalıdır. Salon ve oda tabanları laminant kaplıdır. Tavan ve duvarları plastik boyadır. Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır. İç kapılar amerikan panel kapıdır. Pencereler ve balkon kapıları pvc doğramadır. Hol ve koridor tabanı seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları plastik boyadır. Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır. Islak zeminler seramik kaplıdır. Mutfak tezgahı granit mermer olup, tezgah altında ve üstünde mdf mutfak dolapları vardır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Yer aldığı apartmanda asansör yoktur. Elektrik ve su tesisatlıdır.keşif esnasında 3 nolu bağımsız bölümde kiracı olduğu anlaşıldı.
Adresi : Karşıyaka Mahallesi, 1548.Sokak, No : 27 Adresindeki Aydın Apartmanının Olduğu Yerdir. Kepez / ANTALYA
Yüzölçümü : 548 m2
Arsa Payı : 104/548
İmar Durumu : İnşaat tarzı Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Tapulamalı1419 Ada, 5 nolu parsel, 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planında, Ayrık Nizam, Max 7 Katlı, E = 0.95 Emsalli Konut Alanı Olarak Planlıdır
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Yoktur
1. Satış Günü : 13/08/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 07/09/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : 6. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1166 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 7- Ayrıca satış ile ilgili ihalenin feshi davası açan kişi ve kurumların dava açtıklarına dair belgeyi satış sonrası yasal süre olan 7 gün içerisinde müdürlüğümüz dosyasına ibraz etmeleri, aksi takdirde doğacak zarardan kendileri sorumlu olacaklardır. İşbu ilan, tebligat yapılamayan ilgililere tebliği niteliğinde olup, bila iade tebligatlar hakkında gazete ilanı ile yetinilecektir.12/06/2018