Yazdır

ERDEMLİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00355239
Şehir : Mersin
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 20.06.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
T.C. ERDEMLİ İCRA DAİRESİ
Dosya No
:
2015/4881 ESAS
Muhammen Bedeli
:
110000 TL
Birinci Satış Günü
:
08.08.2016 10:30
İkinci Satış Günü
:
05.09.2016 10:30
Satış Yeri
:
Erdemli İcra Müd.Odası

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. ERDEMLİ İCRA DAİRESİ

2015/4881 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZ

Özellikleri :Mersin İli, Erdemli İlçesi, 216 Ada, 1 Parsel, Tömük Mahallesi, 7 nolu bağımsız bölüm mesken site içerisinde bulunmakta olup, zemin+12 katlı binanın zemin üzeri 4.katında bulunmaktadır. Konum olarak Kuzey-Güney-Batı Cephelidir. Site konum olarak yazlık sitelerin bulunduğu, sosyal çevre bakımından nezih bir yerdedir. Deniz manzarası vardır. Bina yaklaşık olarak 14-15 yaşlarındadır. Site içerisinde yüzme havuzu, oyun alanları, yürüyüş yolları, oturma grupları gibi sosyal kullanım alanları vardır. Site güvenliği ve açık otoparkı mevcuttur. Mesken iç fiziki özellikleri; brüt toplam inşaat oturum alanı 140 m2 olup, 3 adet oda, 1 adet salon, 1 adet mutfak, 1 adet banyo, 1 adet wc ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Zemin döşeme kaplaması karo mermer mozaik kaplamadır. Mutfağın alt-üst dolapları mdf ahşap doğramadır ve mermerit tezgahı mevcuttur. Antre kısmında ahşap doğramadan vestiyer dolabı yaptırılmıştır. Banyonun yerleri seramik olup duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Wc de tuvalet taşı ve lavabosu vardır. Dairenin içerisinde ikamet edilmekte olup, elektrik ve sıhhi tesisatı tam ve çalışır durumdadır. Taşınmaz D400 karayolunun güneyinde ve yaklaşık 500 m uzaklıktadır. Belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır,

Adresi :Tömük Mah. 213 Sok. Öz Cansu Tatil Sitesi A Blok, K:4 İç Kapı No:7Erdemli / MERSİN,

Yüzölçümü : 140 m2,

Arsa Payı : 16/2400,

İmar Durumu :İnşaat tarzı Belediye imar planı içerisinde konut alanı olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 110.000,00 TL,

KDV Oranı : %1,

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcut

1. Satış Günü : 08/08/2016 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 05/09/2016 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri :Erdemli İcra Müd.Odası

----------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZ

Özellikleri: Mersin İli, Erdemli İlçesi, 216 Ada, 1 Parsel, Tömük Mah. 16 Nolu bağımsız bölüm mesken site içerisinde bulunmakta olup, Kuzey-Güney cephelidir. Site konum olarak yazlık sitelerin bulunduğu bir yerde ve sosyal çevre bakımından nezih bir yerdedir. Dairenin deniz manzarası vardır. Bina yaklaşık olarak 8-10 yaşlarındadır. Site içerisinde yüzme havuzu, oyun alanları, yürüyüş yolları, oturma grupları gibi sosyal kullanım alanları vardır. site güvenliği ve açık otoparkı mevcuttur. Blokta her bir katta iki daire bulunmaktadır. Meskenin iç fiziki özellikleri; brüt toplam inşaat alanı 140 m2 olup, 3 adet oda, 1 adet salon, 1 adet mutfak, 1 adet banyo, 1 adet wc ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Giriş kapısı ahşap doğramadır. Zemin döşeme kaplaması seramik kaplamadır. Tavanlarda dekoratif amaçlı süsleme alçı kartonpiyer vardır. Mutfağın alt-üst dolapları mdf ahşap doğramadır ve mermerit tezgahı mevcuttur. Banyosunda duşakabin, lavabo, wc klozeti ve banyo dolapları bulunmaktadır. Vitrifiyeleri tamdır. Dairenin içerisinde ikamet edilmekte olup, elektrik ve sıhhi tesisatı tam ve çalışır durumdadır. Taşınmaz D400 Devlet Karayolunun güneyinde ve yaklaşık 500 m uzaklıktadır. Taşınmaz belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Tömük Mah. 213 Sok. D Blok, K:8 İç Kapı No:16 Özcansu Tatil Sitesi / Erdemli,

Yüzölçümü : 140 m2,

Arsa Payı : 16/2400,

İmar Durumu :İnşaat tarzı Belediye imar planı içerisinde konut alanı olup, yapı ruhsatı almıştır.

Kıymeti : 140.000,00 TL,

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcut.

Satış Yeri : Erdemli İcra Müd.Odası

1. Satış Günü : 08/08/2016 günü 10:50 - 10:55 arası

2. Satış Günü : 05/09/2016 günü 10:50 - 10:55 arası

---------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZ

Özellikleri : Mersin İli, Erdemli İlçesi, 216 Ada, 1 Parsel, Tömük Mah. 13 nolu bağımsız bölüm site içerisinde bulunmakta olup; zemin+12 katlı binanın zemin üzeri 7.katında bulunmaktadır. Konum olarak Kuzey-Güney cephelidir. Site konum olarak yazlık sitelerin bulunduğu bir yerde ve sosyal çevre bakımından nezih bir yerdedir. Dairenin deniz manzarası vardır. Bina yaklaşık olarak 14-15 yaşlarındadır. Site içerisinde yüzme havuzu, oyun alanları, yürüyüş yolları, oturma grupları gibi sosyal kullanım alanları vardır. Site güvenliği ve açık otoparkı mevcuttur. Dairenin bürüt inşaat oturum alanı 140 m2 olup,3 adet oda, 1 adet salon, 1 adet mutfak, 1 adet banyo, 1 adet wc ve 2 adet balkondan oluşmaktadır.Giriş kapısı çelik doğramadır. Zemin döşeme kaplaması ıslak hacimler mermer ve odalar ise ahşap parke kaplamadır. Tavanda dekoratif amaçlı süsleme amaçlı alçı kartonpiyer vardır. Mutfağın alt-üst dolpaları mdf ahşap doğramadır ve granit tezgahı mevcuttur. Taşınmaz D-400Devlet Karayolunun güneyinde ve yaklaşık 500 m uzaklıktadır. Belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Adresi : Tömük Mah. 213 Sok. B Blok, Kat:7, İçkapıno:13 Öz Cansu Tatil Sitesi Erdemli / MERSİN,

Yüzölçümü : 140 m2,

Arsa Payı : 16/2400,

İmar Durumu :İnşaat tarzı Belediye imar planı içerisinde konut alanı olup, yapı ruhsatı almıştır.

Kıymeti : 160.000,00 TL,

KDV Oranı : %1,

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcut

1. Satış Günü : 08/08/2016 günü 11:10 - 11:15 arası

2. Satış Günü : 05/09/2016 günü 11:10 - 11:15 arası

Satış Yeri : Erdemli İcra Müdürlüğü Odası

----------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZ

Özellikleri : Mersin İli, Erdemli İlçesi, 2 Ada, 326 Parsel, Tapur mevkii, 15 nolu bağımsız bölüm taşınmaz, her ne kadar dükkan ise de depo amacıyla kullanılmaktadır. Dükkan, zemin+7 katlı binanın zemin katında bulunmaktadır. Konum olarak Batı cephelidir. Bina konum olarak eskiden belde olan mahallenin merkezindedir. Bina yaklaşık olarak 15-17 yaşlarındadır. D-400 Devlet Karayolunun kuzeyinde ve yaklaşık 100 m uzaklıktadır. Belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın brüt toplam inşaat oturum alanı tapu kayıtlarına göre 30 m2 olup tek göz odadan ibarettir. Kapı pencere doğramaları yapılmıştır. Zemin döşeme kaplaması granit seramik kaplamadır. Elektrik ve sıhhi tesisatı tam ve çalışır durumdadır. Bağımsız bölümün onaylı projesinde ki bölme duvarları fiiliyatta yapılmamıştır ve depo amacı ile pastanenin imalathanesi olarak kullanılmaktadır. Zemin katta bulunan diğer dükkanlarında projesine uygun olarak bölümlere ayrılmadığı görülmektedir. Yollara bakan cephesi bakımından konumu iyi değildir.

Adresi : Kargıpınarı Mah. M.Günaydın Cad. Zemin Kat, Dış Kapı No:7 Erdemli / MERSİN,

Yüzölçümü : 30 m2,

Arsa Payı : 4/64,

İmar Durumu :İnşaat tarzı Belediye imar planı içerisinde ticaret alanı olup yapı ruhsatı almıştır.

Kıymeti : 20.000,00 TL,

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur.

Satış Yeri : Erdemli İcra Müdürlüğü Odası

1. Satış Günü : 08/08/2016 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü : 05/09/2016 günü 11:30 - 11:35 arası

------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZ

Özellikleri : Mersin İli, Erdemli İlçesi, 2 Ada, 313 Parsel, Kargıpınarı Mah. Köyiçi Mevkii, 1 nolu bağımsız bölüm; kullanım şekli apartman dairesi olan yapıda bulunan mesken; zemin+7 katlı binanın zemin üzeri 1.katındadır. Konum olarak Kuzey-Güney cephelidir. Bina konum olarak eski kasaba şimdi mahalle olan semtin merkezinde bir yerdedir. Bina yaklaşık olarak 13-14 yaşlarındadır.Meskenin iç fiziki özellikleri; Brüt toplam inşaat alanı 130 m2 olup, 3 adet oda, 1 adet salon, 1 adet mutfak, 1 adet banyo+wcve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Zemin döşeme kaplaması granit seramik ve ahşap parke kaplamadır. Tavanlarda dekoratif süsleme amaçlı kartonpiyer vardır. Mutfağın alt üst dolapları mdf ahşap doğramadır ve mermer tezgahı mevcuttur. Alt ve üst mutfak dolapları arası tezgah üstü duvarlar fayans kaplamadır, ayrıca mutfağın bütün dufvarları boydan boya fayans kaplama yapılmıştlılr. Salon ve mutfak kısmını ayıran bir banko mevcuttur. Antre kısmında ahşap doğramadan vestiyer dolabı yapılmıştır. Banyosunda duşakabin, lavabo, wc klozeti ve banyo dalapları bulunmaktadır. Vitrifiyeleri tamdır. Banyonun yerleri seramik olup duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Dairenin içerisinde ikamet edilmekte olup elektrik ve sıhhi tesisatı tam ve çalışır durumdadır. Ulaşım sorunu yoktur. D-400 karayolunun kuzeyinde ve yaklaşık 100 m uzaklıktadır. Belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Adresi: Kargıpınarı Mah. Tömük (Yeni) Sok, K:1, İç Kapı No:1Erdemli

Yüzölçümü: 130 m2,

Arsa Payı : 22/400,

İmar Durumu : İnşaat tarzı Belediye imar planı içerisinde ticaret alanı olup, 8 kata imarlıdır. Yapı ruhsatı almıştır.

Kıymeti : 90.000,00 TL

KDV Oranı:%1,

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur. Satış Yeri: Erdemli İcra Müd.Odası

1. Satış Günü : 08/08/2016 günü 11:45 - 11:50 arası

2. Satış Günü : 05/09/2016 günü 11:45 - 11:50 arası

------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/4881 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/06/2016