Yazdır

T.C.
İSKENDERUN
İCRA DAİRESİ
2019/22384 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Hatay İl, Belen İlçe, 3011 Parsel, BELEN Mahalle/Köy, I blok zemin kat 8 nolu BB Nolu Bağımsız Bölüm Dosyamıza ibraz edilen bilirkişi raporuna göre: Bina Özellikleri: Bina betonarme karkas, blok nizam, 3 bodrum kat + zemin kat + 3 kat, toplam 7 kat olarak yapılmıştır. Bina için 07/05/2014 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır. Bina 3-4 yıllıktır. İskenderun merkezine 6 km mesafededir. BB sitenin tüm imkanlarından faydalanmaktadır. BB köşe başı daire olup 3 tarafı açıktır. Binanın cephesi sıva üzeri boyalıdır. Dairenin ön tarafında bir balkon vardır. Bina asansörlü, merdivenleri mermer kaplıdır. Dış kapı demirden yapılmıştır. Parsel üzerindeki binanın her katında iki adet daire bulunmaktadır. Binanın elektrik, su, telefon, kanalizasyon sistemi ve asansörü bulunmakta olup tüm kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Belirtilen BB özellikleri: Apartmanın zemin kat 8 nolu bağımsız bölümüdür. Salon üç oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşan dairede ebeveyn banyosu bulunmaktadır. Dairenin giriş kapısı çelik kapıdır. Dairenin sıvası yapılmış, boyanmamış, tavanda kartonpiyer süslemesi bulunmaktadır. Dairenin zemini seramik ile kaplanmış mutfak, banyo ve tuvalet komple seramik ile kaplanmıştır. Doğalgaz dairenin içerisine alınmış ve ısınma kombi ile yapılmaktadır. Kapı presli amerikan kapı ve pencereler PVC'den yapılmıştır. Mutfakta alt üst MDF'den yapılmış dolaplar bulunmaktadır. BB'ün net alanı 115,00 m2 ve 16 m2 balkonu bulunmaktadır.

Kıymeti:340.000,00 TL

Adresi : Sarımazı Fatih Mah. Su Sitesi, I Blok No:8 Belen / HATAY

Yüzölçümü : 8.792,62 m2

Arsa Payı : 107301/14885160

İmar Durumu : Belen Belediyesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26/07/2019 tarih ve 1428 sayılı yazılarına istinaden belirtilen parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ayrık nizam 4 kat konut alanı ayrılmış yerlerden olup, 07/05/2014 tarih ve 78 sayılı yapı ruhsatı alınmıştır.

Kıymeti : 340.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler :2565 S.K.'un 28. Md. Gereği yabancıların taşınmaz mal edinemeyecekleri ve izin almadıkça kiralayamayacakları bölge içerisinde kalmaktadır.


1. Satış Günü : 14/01/2020 günü 10:45 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 11/02/2020 günü 10:45 - 10:50 arası

Satış Yeri : İskenderun Adliyesi İcra Dairesi Satış Odası - İskenderun Adliyesi Zemin Kat PTT Yanı İSKENDERUN / HATAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/22384 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/11/2019

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.