Yazdır
ŞANLIURFA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Haliliye/Yenişehir'de 4+1 daire icradan satılıktır (çoklu satış)

ŞANLIURFA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065641
Şehir : Şanlıurfa / Haliliye
Semt-Mahalle : YENİŞEHİR MAH. / YENİŞEHİR
Oda Sayısı : 4+1
: 282
Banyo Sayısı : 3
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Binadaki Kat Sayısı : 13
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

ŞANLIURFA 12.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/47 ESAS
Muhammen Bedeli
:
680,000 TL
Birinci Satış Günü
:
28.11.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
23.12.2019 10:00
Satış Yeri
:
Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ŞANLIURFA2. İCRA DAİRESİ
2018/47 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Müdürlüğümüzce hazırlanan kıymet takdiri raporuna vaki itiraz üzerine Şanlıurfa 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 19/10/2018 tarih ve 2018/198 Esas 2018/959 Karar sayılı dosyasında yaptırılan bilirkişi raporuna istinaden aşağıda belirtilen taşınmazların belirtilen değerler üzerinden tespitine İİK. 128/A-Son, 363/1 Maddeleri gereği mahiyeti itibariyle kesin olmak üzere karar verilmiştir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 55748400/25978593600 arsa paylı, A Blok Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz A blokta zemin kat 2 numaralı dairede 1 salon, 4 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo, 2 duş, giyinme odası, 2 balkon ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı,vestiyer ve doğalgaz kombi tesisatı bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 282,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cad. A Blk. Zemin Kat, No:2 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 282,00 m2
Kıymeti : 680.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 55748400/25978593600 arsa paylı, A Blok 1. Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz A blokta 1. kat 3 numaralı dairede 1 salon, 4 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo, 2 duş, giyinme odası, 2 balkon ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı,vestiyer ve doğalgaz kombi tesisatı bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 282,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cad. A Blk. 1. Kat No:3 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 282,00 m2
Kıymeti : 720.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 55748400/25978593600 arsa paylı, A Blok 2. Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz A blokta 2. kat 6 numaralı dairede 1 salon, 4 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo, 2 duş, giyinme odası, 2 balkon ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre, ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı,vestiyer ve doğalgaz kombi tesisatı bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 282,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cad. A Blk. 2. Kat No:6 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 282,00 m2
Kıymeti : 725.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 55748400/25978593600 Arsa paylı, A Blok 3. Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz A blokta 3. kat 7 numaralı dairede 1 salon, 4 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo, 2 duş, giyinme odası, 2 balkon ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre, ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı,vestiyer ve doğalgaz kombi tesisatı bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 282,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cad. A Blk. 3. Kat No:7 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 282,00 m2
Kıymeti : 750.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 55748400/25978593600 Arsa paylı, A Blok 4. Kat 10 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz A blokta 4. kat 10 numaralı dairede 1 salon, 4 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo, 2 duş, giyinme odası, 2 balkon ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı,vestiyer ve doğalgaz kombi tesisatı bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 282,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cad. A Blk. 4. Kat No:10 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 282,00 m2
Kıymeti : 750.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 55748400/25978593600 Arsa paylı, A Blok 1. Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz A blokta 1. kat 4 numaralı dairede 1 salon, 4 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo, 2 duş, giyinme odası, 2 balkon ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre, ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı,vestiyer ve doğalgaz kombi tesisatı bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 282,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cad. A Blk. 1. Kat No:4 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 282,00 m2
Kıymeti : 720.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 37165600/25978593600 Arsa paylı, B-1 Blok 1. Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz B1-B blokta 1. kat 3 numaralı dairede 1 salon, 3 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre, ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı,vestiyer ve doğalgaz kombi bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 167,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. B-1 Blk. 1. Kat No:1B-1/3Haliliye/Ş.Urfa
Yüzölçümü : 167,00 m2
Kıymeti : 420.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 37165600/25978593600 Arsa paylı, B-1 Blok 5. Kat 12 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz B1-B blokta 5. kat 12 numaralı dairede 1 salon, 3 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı,vestiyer ve doğalgaz kombi bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 167,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. B-1 Blk. 5. Kat No:12Haliliye/Ş.Urfa
Yüzölçümü : 167,00 m2
Kıymeti : 430.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 37165600/25978593600 Arsa paylı, B-1 Blok 6. Kat 13 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz B1-B blokta 6. kat 13 numaralı dairede 1 salon, 3 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı,vestiyer ve doğalgaz kombi bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 167,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. B-1 Blk. 6. Kat No:13 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 167,00 m2
Kıymeti : 430.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 55748400/25978593600 Arsa paylı, B-1 Blok 9. Kat 30 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Dubleks Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz B1-B blokta 9. kat 30 numaralı dairenin normal katında1 salon, 3 normal oda, 1 mutfak, antre, 1 WC, 2 banyo ve hol, dubleks katında ise 2 oda ve WC bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı,vestiyer ve doğalgaz kombi tesisatı bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 274,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. B-1 Blk. 9. Kat No:30 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 274,00 m2
Kıymeti : 730.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 37165600/25978593600 Arsa paylı, B-3 Blok 1. Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz B3-B blokta 1. kat 4 numaralı dairede 1 salon, 3 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı,vestiyer ve doğalgaz kombi bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 167,00 m² olduğu tespit edilmiştir.Genel olarak kaliteli malzeme ve işçilik ile inşa edildiği gözlenen bina bakımlı durumdadır.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. B-3 Blok 1. Kat No:4 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 167,00 m2
Kıymeti : 420.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince).
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 55748400/25978593600 Arsa paylı, B-3 Blok 9. Kat 20 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Dubleks Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz B3-B blokta 9. kat 20 numaralı dairenin normal katında1 salon, 3 normal oda, 1 mutfak, antre, 1 WC, 2 banyo ve hol, dubleks katında ise 2 oda ve WC bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı,vestiyer ve doğalgaz kombi tesisatı bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı dubleks katına çıkan merdiveni demir doğramadan yapılmış olup basar plakaları yoktur. Yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 267,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. B-3 Blok 9. Kat No:20 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 267,00 m2
Kıymeti : 720.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 11:50 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 11:50 - 11:55 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 55748400/25978593600 Arsa paylı, B-3 Blok 9. Kat 19 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Dubleks Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz B3-B blokta 9. kat 19 numaralı dairenin normal katında1 salon, 3 normal oda, 1 mutfak, antre, 1 WC, 2 banyo ve hol, dubleks katında ise 2 oda ve WC bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı,vestiyer ve doğalgaz kombi tesisatı bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 267,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. B-3 Blok 9. Kat No:19 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 267,00 m2
Kıymeti : 730.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 37165600/25978593600 Arsa paylı, B-3 Blok 4. Kat 27 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz B3-A blokta 4. kat 27 numaralı dairede 1 salon, 4 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı ve vestiyer yoktur. Doğalgaz kombi tesisatı bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 214,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. B-3 Blok 4. Kat No:27 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 214,00 m2
Kıymeti : 570.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 13:00 - 13:05 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 13:00 - 13:05 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 37165600/25978593600 Arsa paylı, B-3 Blok 5. Kat 28 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz B3-A blokta 5. kat 28 numaralı dairede 1 salon, 4 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı ve vestiyer yoktur. Doğalgaz kombi tesisatı bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 214,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. B-3 Blok 5. Kat No:28 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 214,00 m2
Kıymeti : 570.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 13:10 - 13:15 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 13:10 - 13:15 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 55748400/25978593600 Arsa paylı, B-4 Blok 9. Kat 33 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Dubleks Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz B4-B blokta 9. kat 33 numaralı dairenin normal katında1 salon, 4 normal oda, 1 mutfak, antre, 1 WC, 2 banyo ve hol, dubleks katında ise 2 oda ve WC bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı ve vestiyer bulunmaktadır. Doğalgaz kombi tesisatı bulunmamaktadır. Dubleks dairenin kendi içinden bağlantısı bulunmamakta olup dubleks katının binanın 9. katından ayrı olarak verilmiştir. Daire ve dubleks katının kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 314,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. B-4 Blok 9. Kat No:33 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 314,00 m2
Kıymeti : 780.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 13:20 - 13:25 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 13:20 - 13:25 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 37165600/25978593600 Arsa paylı, B-5 Blok 1. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz B5-A blokta 1. kat 5 numaralı dairede 1 salon, 3 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı ve vestiyer yoktur. Doğalgaz kombi tesisatı bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 162,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. B-5 Blok 1. Kat No:5 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 162,00 m2
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
18 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 37165600/25978593600 Arsa paylı, B-5 Blok 3. Kat 10 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz B5-A blokta 3. kat 10 numaralı dairede 1 salon, 3 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı ve vestiyer yoktur. Doğalgaz kombi tesisatı bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 162,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. B-5 Blok 3. Kat No:10 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 162,00 m2
Kıymeti : 420.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 13:40 - 13:45 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 13:40 - 13:45 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
19 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 37165600/25978593600 Arsa paylı, B-5 Blok 7. Kat 18 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz B5-A blokta 7. kat 18 numaralı dairede 1 salon, 3 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı ve vestiyer yoktur. Doğalgaz kombi tesisatı bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 162,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. B-5 Blok 7. Kat No:18 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 162,00 m2
Kıymeti : 420.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 13:50 - 13:55 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 13:50 - 13:55 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
20 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 55748400/25978593600 Arsa paylı, B-5 Blok 9. Kat 32 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Dubleks Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz B-5 Blok 9. Kat 32. Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Dubleks Mesken numaralı daire, ana yapının 9. normal katında güney-batı-doğu cepheli onaylı mimari projesine göre normal katı 214 m2 (balkonlar dahil), dubleks katı 100 m² olmak üzere toplam 314 m² kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın normal katı Antre-hol,4 oda, 1 salon, 1 mutfak, 2 banyo, 1 wc, 2 balkon, 1 giyinme, Dubleks katı ise 2 oda hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapı, salon ve odalarda yerler ahşap parke kaplama, antre, mutfak ve ıslak zemin yer döşemeleri seramik kaplama olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın duvarları kağıt kaplama, pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende kaliteli mutfak dolabı ve vestiyer bulunmaktadır. Doğalgaz kombi tesisatı bulunmamaktadır. Dubleks dairenin kendi içinden bağlantısı bulunmamakta olup dubleks katının binanın 9. katından ayrı olarak verilmiştir. Daire ve dubleks katının kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 314,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. B-5 Blok 9. Kat No:32 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 314,00 m2
Kıymeti : 780.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
21 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 55748400/25978593600 Arsa paylı, A Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz A blokta zemin kat 1 numaralı dairede 1 salon, 4 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo, 2 duş, giyinme odası, 2 balkon ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı,vestiyer ve doğalgaz kombi tesisatı bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 282,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. A Blok Zemin Kat No:1 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 282,00 m2
Kıymeti : 680.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
22 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 37165600/25978593600 Arsa paylı, B-1 Blok 1. Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz B1-B blokta 1. kat 4 numaralı dairede 1 salon, 3 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı,vestiyer ve doğalgaz kombi bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 167,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. B-1 Blok 1. Kat No:4 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 167,00 m2
Kıymeti : 420.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
23 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 37165600/25978593600 Arsa paylı, B-3 Blok 2. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz B3-B blokta 2. kat 5 numaralı dairede 1 salon, 3 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı ve vestiyer yoktur. Doğalgaz kombi tesisatı bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 167,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. B-3 Blok 2. Kat No:5 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 167,00 m2
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
24 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 1606 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 14.242,65 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 37165600/25978593600 Arsa paylı, B-5 Blok Zemin Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz B5-A blokta zemin kat 4 numaralı dairede 1 salon, 3 normal oda, mutfak, antre, WC, banyo ve hol bulunmaktadır. Yer kaplamaları odalarda lamine parke, mutfak, antre,ıslak zeminler ve holde granit seramik kaplamalıdır. Duvarlar duvar kağıdı kaplamalıdır. Islak zemin duvarları tavana kadar seramik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu meskenin pencereleri PVC doğrama olup, pres iç kapılar kaliteli malzemeden üretilmiştir. Meskende mutfak dolabı ve vestiyer yoktur. Doğalgaz kombi tesisatı bulunmaktadır. Dairenin kapısı çelik kapılı olup yapılan ölçümler sonucunda dairenin brüt 162,00 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Selahaddin Eyyübi Mh. Güvenlik Cd. B-5 Blok Zemin Kat No:4 Haliliye/Ş.Urfa
Yüzölçümü : 162,00 m2
Kıymeti : 380.000,00 TL
KDV Oranı : %8(21/03/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 20/03/2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden 48 ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
TÜM TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU: Taşınmazların İmar durumu 1 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre “Konut Alanı” lejantlı olan taşınmaz için yapılaşma koşulları ayrık nizam, 10 kat, TAKS:0,20, tüm çekme mesafeleri tüm cephelerden 5 metre olarak belirlenmiştir. Taşınmazlar Haliliye belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup, belediye hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
TÜM TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ: Satış konusu taşınmazlar Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mahallesinde olup İlçe Merkezi konumludur. Taşınmazların bulunduğu bölgede konut tarzı yapılaşma yoğunluktadır. Çevresinde 5-14 katlı binalar, Sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, okul, cami park, market, sağlık ocağı v.b. sosyal ihtiyaçlar yakın mesafelerden karşılanabilmektedir. Taşınmazların bulunduğu bölgede altyapı çalışmaları bitmiş olup elektrik, su, telefon, atık su gibi altyapı hizmetlerinden yararlanıldığı anlaşılmıştır. Satış konusu dairelerin bulunduğu siteler ayrık nizamda betonarme tarzında inşa edilmiş, A,B1,B2,B3,B4,B5,C,D1,D2,D3,D4 ve D5 bloklar olmak üzere 12 adet bloktan oluşmaktadır. Bahse konu taşınmazların bulunduğu sitede özel güvenlik, sosyal yaşam alanları (Kapalı Yüzme Havuzu, Çocuk Oyun Parkları, Peyzaj alanları, Kapalı otopark, açık otopark, Çocuk Kreşi vb. gibi) alanlar mevcuttur. Genel olarak bina ve meskenlerin yapı kalitesi iyi olduğu görülmüş, Genel olarak kaliteli malzeme ve işçilik ile inşa edildiği gözlenen binalar bakımlı durumdadır. Satış konusu taşınmazların bulunduğu A Blok bina 3 bodrum+zemin+9 normal kat olmak üzere 13 kattan oluşmaktadır. Bina girişi 1. bodrum katından verilmiştir. Bahse konu binanın 3. bodrum katında kapalı otopark, 2. bodrum katında 1. bodrum kata ait depo alanı, 2 adet bina girişi, 3 adet dükkan, zemin katında 2 adet daire, 1. ila 9. normal katlarında 2'Şer adet daire bulunmakta olup ana gayrimenkulde toplam 25 adet B.B. Bulunmaktadır. Binanın dış giriş kapısının alüminyum doğrama camekan kapı, merdiven basamakları ve sahanlıkları mermer kaplama olup duvarları yarıya kadar mermer kaplamalı olduğu tespit edilmiştir. Bina asansörlü olup dış cephesinin ısı yalıtımlı ve doğalgaz tesisatı çekili olduğu tespit edilmiştir. Satış konusu taşınmazların bulunduğu B1 Blok bina 3 bodrum+zemin+9 normal kat ve çatı katı olmak üzere 14 kattan oluşmaktadır. Bina girişi 1. bodrum katından verilmiştir. Bahse konu binanın 3. bodrum katında kapalı otopark, 2. bodrum katında 1. bodrum kata ait depo alanı, 2 adet bina girişi, 2 adet dükkan ve 2 adet daire, zemin katında 3 adet daire, 1. ila 8. normal katlarında 3'er adet daire 9. normal ve çatı katında ise dubleks olarak 3 adet mesken bulunmakta olup ana gayrimenkulde toplam 34 adet B.B. bulunmaktadır. Binanın dış giriş kapısının alüminyum doğrama camekan kapı, merdiven basamakları ve sahanlıkları mermer kaplama olup duvarları yarıya kadar mermer kaplamalı olduğu tespit edilmiştir. Bina asansörlü olup dış cephesinin ısı yalıtımlı ve doğalgaz tesisatı çekili olduğu tespit edilmiştir. B1-B blokta her katta karşılıklı iki daire bulunmaktadır. Satış konusu taşınmazların bulunduğu B3 Blok bina 3 bodrum+zemin+9 normal kat ve çatı katı olmak üzere 14 kattan oluşmaktadır. Bina girişi 1. bodrum katından verilmiştir. Bahse konu binanın 3. bodrum katında kapalı otopark, 2. bodrum katında 1. bodrum kata ait depo alanı,2 adet bina girişi, 2 adet dükkan ve 2 adet daire, zemin katında 3 adet daire, 1. ila 8. normal katlarında 3er adet daire 9. normal ve çatı katında ise dubleks olarak 3 adet mesken bulunmakta olup ana gayrimenkulde toplam 34 adet B.B. Bulunmaktadır. Binanın dış giriş kapısının alüminyum doğrama camekan kapı, merdiven basamakları ve sahanlıkları mermer kaplama olup duvarları yarıya kadar mermer kaplamalı olduğu tespit edilmiştir. Bina asansörlü olup dış cephesinin ısı yalıtımlı ve doğalgaz tesisatı çekili olduğu tespit edilmiştir. B3-A blokta her katta tek daire, B3-B blokta her katta iki daire bulunmaktadır. Satış konusu taşınmazların bulunduğu B4 Blok bina 3 bodrum+zemin+9 normal kat ve çatı katı olmak üzere 14 kattan oluşmaktadır. Bina girişi 1. bodrum katından verilmiştir. Bahse konu binanın 3. bodrum katında kapalı otopark, 2. bodrum katında 1. bodrum kata ait depo alanı,2 adet bina girişi, 2 adet dükkan ve 3 adet daire, zemin katında 3 adet daire, 1. ila 8. normal katlarında 3'er adet daire 9. normal ve çatı katında ise dubleks olarak 3 adet mesken bulunmakta olup ana gayrimenkulde toplam 35 adet B.B. bulunmaktadır. Binanın dış giriş kapısının alüminyum doğrama camekan kapı, merdiven basamakları ve sahanlıkları mermer kaplama olup duvarları yarıya kadar mermer kaplamalı olduğu tespit edilmiştir. Bina asansörlü olup dış cephesinin ısı yalıtımlı ve doğalgaz tesisatı çekili olduğu tespit edilmiştir. B4-B blokta her katta tek daire bulunmaktadır. Satış konusu taşınmazların bulunduğu B5 Blok bina 3 bodrum+zemin+9 normal kat ve çatı katı olmak üzere 14 kattan oluşmaktadır. Bina girişi 1. bodrum katından verilmiştir. Bahse konu binanın 3. bodrum katında kapalı otopark, 2. bodrum katında 1. bodrum kata ait depo alanı,2 adet bina girişi, 1 adet dükkan ve 2 adet daire, zemin katında 3 adet daire, 1. ila 8. normal katlarında 3er adet daire 9. normal ve çatı katında ise dubleks olarak 3 adet mesken bulunmakta olup ana gayrimenkulde toplam 33 adet B.B. bulunmaktadır. Binanın dış giriş kapısının alüminyum doğrama camekan kapı, merdiven basamakları ve sahanlıkları mermer kaplama olup duvarları yarıya kadar mermer kaplamalı olduğu tespit edilmiştir. Bina asansörlü olup dış cephesinin ısı yalıtımlı ve doğalgaz tesisatı çekili olduğu tespit edilmiştir. B5-A blokta her katta iki daire bulunmaktadır.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/47 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.