Yazdır

T.C.
ŞANLIURFA 2. İCRA DAİRESİ


2019/16228 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Sırrın Mah. 1760 Nolu Parselde kayıtlı 406,25 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 3. Kat 8. Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Daire nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmazın bulunduğu bina tapuda kat irtifakı tesis edilmiş "Arsa" vasıflı ana taşınmazın bila onay tarihli mimari projesine göre; Bodrum + Zemin + 4 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Ana taşınmazın bodrum katında 2 adet depo ile sığınak, zemin katında 2 adet mesken ve bina girişi bulunmakta olup 4 normal katında her katta 2 adet mesken bulunmaktadır. Toplamda 6 katlı olan binada 12 adet B.B. bulunmaktadır. Bina girişi doğu cephesinden, zemin katından verilmiştir. Dış kapısı demir doğrama olup merdivenler mermer kaplama merdiven sahanlıkları mermer olarak inşa edilmiştir. Genel olarak kaliteli malzeme ve işçilik ile inşa edildiği gözlenen bina bakımlı durumdadır. Satış konusu 8 nolu bağımsız bölümün bulunduğu binanın 3. katında, güney ve doğu cepheli meskendir. Taşınmaz mimari projesine göre antre, 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc/lvb., balkon net 85,00 m2 alanlı olarak kullanıma sunulmuştur.
Adresi : İmam Bakır Mah. 703. Sokak Hakan Aprt. No:1/8 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 85,00 m2
Arsa Payı : 20/204
İmar Durumu : Blok Nizam, 5 Kat, E:1,75 imarlı olarak belirlenmiştir. Taşınmaz Haliliye Belediyesi sınırlarında yer almakta olup tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Kıymeti : 130.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 22/01/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 17/02/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Süleymaniye Mah. 618 Ada 2 Nolu Parselde kayıtlı 147,80 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde Zemin Kat 1. Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Daire nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konu taşınmazın bulunduğu bina tapuda kat irtifakı tesis edilmiş "Arsa" vasıflı ana taşınmazın bila onay tarihli mimari projesine göre; Zemin +2 Normal katlı olarak inşa edilmiştir. Ana taşınmazın zemin katında 1 adet mesken ve bina girişi bulunmakta olup, 2 normal katında her katta 1'er mesken bulunmaktadır. Toplamda 3 katlı olan binada 3 adet B.B. bulunmaktadır. Bina girişi doğu cephesinden, zemin katından verilmiştir. Dış kapısı demir doğrama olup merdivenler mermer kaplama merdiven sahanlıkları mermer olarak inşa edilmiştir. Genel olarak kaliteli malzeme ve işçilik ile inşa edildiği gözlenen bina bakımlı durumdadır. Satış konusu 1 nolu bağımsız bölümün bulunduğu binanın zemin katında, kuzey ve batı cepheli meskendir. Taşınmaz mimari projesine göre antre, 2 oda, kiler, mutfak, banyo, wc/lvb, net 97,00 m2 alanlı olarak kullanıma sunulmuştur.
Adresi : Devteyşti Mah. 2203 Sok. No:13/1 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 97,00 m2
Arsa Payı : 4/16
İmar Durumu : Bitişik Nizam, 3 Kat, Taks;0,50, Kaks;1,50 imarlı olarak belirlenmiştir. Taşınmaz Haliliye Belediyesi sınırlarında yer almakta olup tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Kıymeti : 70.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 22/01/2020 günü 13:40 - 13:45 arası
2. Satış Günü : 17/02/2020 günü 13:40 - 13:45 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/16228 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.