Yazdır

T.C. ŞANLIURFA 3. İCRA DAİRESİ

2019/79 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN Özellikleri : Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Sırrın mahallesinde kâin olup ada numarası 5041 ve parsel numarası 3 olan, 4.995,40 m² yüz ölçümüne sahip, arsa vasfındaki ana taşınmazın üzerindeki, 550000/43959520 arsa paylı ve "mesken" vasfındaki, A BLOK 6. KAT 17 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM (Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, İmambakır mahallesi, 715 sokak, A blok, No: 1A/17 adresinde bulunan taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre "konut" lejantlı olup yapılaşma koşulları ayrık nizam, 7 kat olarak belirlenmiştir. Haliliye Belediyesi sınırları dahilinde bulunan taşınmaz belediye hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Taşınmazın bulunduğu parselin üzerinde A, B, C, D olmak üzere 4 adet blok bulunmaktadır. Tapuda kat irtifakı tesis edilmiş "arsa" vasıflı ana taşınmazın kat irtifakına esas mimari projesine göre 2 bodrum + zemin + 6 normal katlı olarak proje ve inşa edilmiştir. 2. bodrum katında 2 adet mesken, 1. bodrum, zemin ve 6 normal katında ise her katta 2'şer adet mesken bulunmaktadır. Toplamda 9 katlı olan binada 18 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi ısı yalıtım malzeme kaplama olup iç kısmında asansörü bulunmaktadır. Binanın giriş demir doğrama, iç zeminleri giriş ve sahanlıklarda mermer kaplama, merdiven korkulukları ise alüminyum doğramadır. Çevre düzenlemesi tamamlanmıştır. Satışa konu A blok, 6. Kat, 17 nolu bağımsız bölüm, antre + hol + 3 oda + 1 salon + 1 mutfak + 2 banyo + 1 wc + 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Brüt 156 m², net ise 135 m² alanlıdır. Keşif günü taşınmazın kapalı olduğu görülmüş olup incelemeler mimari projesi üzerinden tamamlanmıştır.)
Kıymeti : 220.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 24/10/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 21/11/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri :
Şanlıurfa İcra Müdürlükleri Mezat Salonu
Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 204 İl Göç İdaresi Karşısı Glutensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat Konferans Salonu HALİLİYE / ŞANLIURFA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/79 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.