Yazdır

T.C.
ŞANLIURFA 2. İCRA DAİRESİ
2019/2146 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Sırrın Mah. 1681 Nolu Parselde kayıtlı 865,00 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde 10/160 arsa paylı, 4. Kat 14. Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Daire nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa konusu taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul 865,00 m2 yüz ölçümlü parsel üzerinde konumlanmıştır. Tapuda kat irtifakı tesis edilmiş 'Bodrumda Beş Dükkanı Bulunan Altı Katlı Onbeş Daireli Kargir Bina' vasıflı ana gayrimenkul mimari projesine göre;bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşmaktadır. Bodrum katında sığınak, kapıcı dairesi ve kömürlükler bulunmakta olup, zemin ve 4 normal katında ise her katta 3 er adet mesken bulunmaktadır. Toplamda 6 katlı olan binada 15 adet B.B. bulunmaktadır. Bina girişi doğu cephesinden, bodrum katından verilmiştir. Dış kapısı demir doğrama olup, merdiven ve merdiven sahanlıkları karo kaplama olarak inşa edilmiştir. Binada asansör ve doğalgaz tesisatı bulunmamaktadır. Satış konusu 14 bağımsız bölüm no.lu mesken bulunduğu binanın 4. katında Güney-Doğu cepheli meskendir. Taşınmaz mimari projesinde göre Antre-hol + 3 oda + 1 salon + 1 mutfak + 1 banyo + 1 wc + 1 balkon hacimlerinden oluşmakta olup, brüt ~ 110 m2, net ~ 96 m2 (balkonlar dahil) kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz keşif günü kapalı olmasından dolayı iç mekan özellikleri bilinmemektedir.
Adresi : Ulabatlı Mah. 367. Sok. Çankaya 1. Blok No: 6/14 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 110,00 m2
Arsa Payı : 10/160
İmar Durumu : Taşınmazın imar durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre “ Konut ” lejantlı olan taşınmaz için yapılaşma koşulları; İkiz Nizam, 4 Kat, Taks:0,35, Kaks:1,40 olarak belirlenmiştir. Taşınmaz Haliliye belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup, belediye hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 25/09/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 21/10/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Yenişehir Mah. 93 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 1.240,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 408/8000 arsa paylı, 3. Kat 21. Nolu Bağımsız Bölüm Numaralı Daire nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satış konusu taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul 1.240,00 m2 yüz ölçümlü parsel üzerinde konumlanmıştır. Tapuda kat irtifakı tesis edilmiş 'Arsa' vasıflı ana gayrimenkul mimari projesine göre;bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşmaktadır. Bodrum katında sığınak, 4 adet depo, 3 adet mesken bulunmakta olup, zemin ve 4 normal katında ise her katta 4 er adet mesken bulunmaktadır. Toplamda 6 katlı olan binada 27 adet B.B. bulunmaktadır. Ana yapının 2 adet bina girişi bulunmakta olup, doğu ve batı cephesinden, zemin kattan verilmiştir. Dış kapısı demir doğrama olup, merdiven ve merdiven sahanlıkları karo kaplama olduğu görülmüştür. Binanın asansörü bulunmamaktadır. Satış konusu 21 bağımsız bölüm no.lu mesken bulunduğu binanın 3. katında Kuzey-Doğu cepheli meskendir. Taşınmaz mimari projesinde göre Antre-hol + 3 oda + 1 salon + 1 mutfak + 1 banyo + 1 wc + 2 balkon hacimlerinden oluşmakta olup, brüt ~ 135 m2, net ~ 118 m2 (balkonlar dahil) kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz keşif günü kapalı olmasından dolayı iç mekan özelikleri bilinmemektedir.
Adresi : Yenişehir Mah. Yenişehir Cad. Hüsamettin Apt. No:15/21 Haliliye/Şanlıurfa
Yüzölçümü : 135,00 m2
Arsa Payı : 408/8000
İmar Durumu : Taşınmazın imar durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre “Konut ” lejantlı olan taşınmaz için yapılaşma koşulları; İkiz Nizam, 4 Kat, Taks:0,35, Kaks:1,40 olarak belirlenmiştir. Taşınmaz Haliliye belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup, belediye hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 25/09/2019 günü 13:45 - 13:50 arası
2. Satış Günü : 21/10/2019 günü 13:45 - 13:50 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) Haliliye/Şanlıurfa
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2146 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.