Yazdır

T.C.GEBZE 4. İCRA DAİRESİ
2019/9809 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Bilirkişi Raporuna Göre: Kocaeli ili Gebze İlçesi Mustafapaşa mah. 3320 ada 27 parsel 510,00 m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde 47/510 pay 1.normal kat. 7 nolu mesken vasıflı ve tam hisseli Remziye Güngör adına kayıtlı taşınmazdır. Gaziler dağı rekrasyon alanının karşısında 1790 sokağa cepheli 30 dış kapı numaralı betonarme - karkas türünde üzerinde Keser inşaat yazan, inşaat işleri tamamlanmış yeni inşaat binanın, 1.normal katında, merdiven çıkışının sağında kalan doğalgazlı çelik kapılı 7 nolu dairedir. 2+1 şeklinde, hol, salon, mutfak , wc, banyo iki oda ve bir balkondan ibaret, net kullanım alanı 83,00 m² brüt inşaat alanının: 88,00 m² 'dir. Taşınmaz ilçe ticaret merkezine , Resmi dairelere ve bankalara yakın, genellikle çok katlı apartman türü yapılaşmanın yaygın olduğu konut talebi olan bir bölgede bulunmakta olup,alım - satım kabiliyeti bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. ulaşım imkanları çok iyidir.
Yüzölçümü : 510,00 m2
Arsa Payı : 47/510
İmar Durumu : 1/1000ölçekli imar planına göre Gebze ilçesi Mustafapaşa mah. 3320 ada 27 parsel, konut alanında kalmakta olup ayrık nizam 3 kattır.
Kıymeti : 200.480,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 12/03/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 10/04/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Gebze Adliyesi B blok 1.kat. 116 nolu mezat salonu Gebze / Kocaeli
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/9809 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. *** İş bu satış gazete ilanı tebliğ yapılamayan tüm ilgililere ve taraflara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.