Yazdır

T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2019/19189 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN özellikleri : Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Atakent MAH. 2057 ADA 2 Parsel 9/1167 arsa paylıD blok Kat:2 Bağımsız bölüm:6 olan taşınmaz; Yapı betonarme karkas olarak yapılmış, her katta 3 daire bulunmaktadır. Taşınmaz 120 m2 alana sahiptir. 3 oda salon,mutfak, banyo ve tuvalet ve 2 balkondan oluşmaktadır. Meskenin oda tabanları ve ıslak zeminler karo duvarları ince sıva üzeri yağlı boyalıdır. İç Kapılar ahşap doğrama olup boyalıdır. Elektrik, suyu, bulunmakta olup bireysel doğalgaz kalorifer ile ısıtılmaktadır. Asansörü yoktur. Yapı yaklaşık 30 yıllık olup yıpranma payı %30 alınacaktır. Yakın çevresinde okul,cami,park ve çeşitli konut siteleri bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın yol, su, elektirk, kanalizasyon, telefon, internet, doğalgaz v.s gib alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.
İmar Durumu : Dosyasında bulunan Şehitkamil belediyesi plan proje müdürlüğünün 11/02/2019 tarih ve E.4443 Sayılı yazısında Atakent mah. 2057 ada 2 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ; ayrık nizam 3 katlı konut yapı adasına geldiği belirtilmiştir.
Kıymeti : 176.811,84 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/10/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 12/11/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/19189 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.