Yazdır

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2019/3354 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmazlar; Eyüpsultan İlçesi, Silahtarağa Mahallesi, Karadeniz Caddesinde, tapunun 738 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı ve Karadeniz Caddesinden 83 dış kapı numarası alan 197,00m2 miktarlı arsa dahilîndeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda;8/80 arsa paylı 5.Kat (12) nolu çatı arası piyesli dairenin tamamı ile, 7/80 arsa paylı 5.kat (13) nolu çatı arası piyesli dairenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kat+ çatı katlı. B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile İnşa edilmiş olan, altı yıllık ömre sahip, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ve faal durumda olmayan asansörü mevcut, bodrum katında sığınak, kömürlük ve bir daire, zemin ve normal katlarda ikişer daireli ana bina dahilinde yer alan bağımsız bölümler;
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İli , EYÜP SULTAN İlçe , SİLAHTARAĞA Mahalle/Mevki , 738 Ada No , 3 Parsel No , 8/80 Arsa Payı , 197,00 Yüz Ölçümlü, Çatı Arası Piyesli Daire Nitelikli12 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.Özellikleri: 12nolu çatı arası piyesli daire: ana binanın 5.normal kat ve çatı katında, Karadeniz Caddesi cephesinde yer alan dairenin, onaylı mimari projesine göre 5.kat esas daire kısmı antre, salon, mutfak, İki oda, banyo-WC, dahili merdiven ile çıkılan çatı piyesinde hol, iki oda, banyo- WC ve teras mahallerinden İbaret, 106,58m2 net (süpürülebilir) alana sahip, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, daire gaz bağlantısı yapılmamış durumdadır.
Adresi: Silahtarağa Mahallesi, Karadeniz Caddesi, No:83 Daire:12 Eyüp Sultan / İSTANBUL
Kıymeti : 470.000,00 TL
KDV Oranı: %1
1. Satış Günü : 26/02/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 25/03/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , EYÜP SULTAN İlçe , SİLAHTARAĞA Mahalle/Mevki , 738 Ada No , 3 Parsel No , 7/80 Arsa Payı , 197,00 Yüz Ölçümü, Çatı Arası Piyesli Daire Nitelikli13 NumaralıBağımsız Bölümün Tamamı. Özellikleri: 13 nolu çatı arası piyesli daire; ana binanın 5.normal kat ve çatı katında, binaya Karadeniz Caddesi cephesinden bakışa göre arka cephede yer alan dairenin, onaylı mimari projesine göre 5.kat esas daire kısmı antre, salon, mutfak, İki oda, banyo-WC, dahili merdiven ile çıkılan çatı piyesinde hol, iki oda, banyo-WC ve teras mahallerinden ibaret, 103,02m2 net (süpürülebilir) alana sahip, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, daire gaz bağlantısı yapılmamış durumdadır. Taşınmazlar bulunduğu semt ve mevki İtibariyle tamamı teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır. -Adresi:Silahtarağa Mahallesi, Karadeniz Caddesi, No:83 Daire:13 Eyüp Sultan / İSTANBUL
Kıymeti : 430.000,00 TL
KD
V Oranı: %1
1. Satış Günü :26/02/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü :25/03/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

TAŞINMAZLARIN ORTAK KAYDINDAKİ ŞERHLER: Beyan hanesinde; 09/01/2013 tarih ve 488 yevmiye numarası ileyönetim planı bulunmakta olup, 22/01/2010 Tarih ve 889 yevmiye numarası ile otopark bedeline ilişkin yönetim planı bulunmaktadır. Diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir. TAŞINMAZLARIN ORTAK İMARÖZELLİKLERİ: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.07.2019 tarih, 11251 sayılı imar durum belgesine göre; Eyüpsultan, Alibeyköy Mahallesi, 738 ada, 3 parsel sayılı yer; 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında maks.Taks:0.65 yapılanmalı 6 kat (T3) Tİcaret+ Konut alanında kalmaktadır. Ayrıca söz konusu parsel Avrupa Yakası II. Kısım Atıksu Tünel Güzergahında kaldığından İSKİ görüşü olmadan uygulama yapılamaz denilmiştir.

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3354 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/01/2020 * Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.