Yazdır
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde 106 m² çatı piyesli daire icradan satılıktır (çoklu satış)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116641
Şehir : İstanbul / Eyüpsultan
Semt-Mahalle : SİLAHTARAĞA MAH. / EYÜP
Oda Sayısı : 2+2
: 106
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 16.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/3354 ESAS
Muhammen Bedeli
:
470,000 TL
Birinci Satış Günü
:
26.02.2020 11:15
İkinci Satış Günü
:
25.03.2020 11:15
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2019/3354 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmazlar; Eyüpsultan İlçesi, Silahtarağa Mahallesi, Karadeniz Caddesinde, tapunun 738 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı ve Karadeniz Caddesinden 83 dış kapı numarası alan 197,00m2 miktarlı arsa dahilîndeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda;8/80 arsa paylı 5.Kat (12) nolu çatı arası piyesli dairenin tamamı ile, 7/80 arsa paylı 5.kat (13) nolu çatı arası piyesli dairenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kat+ çatı katlı. B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile İnşa edilmiş olan, altı yıllık ömre sahip, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ve faal durumda olmayan asansörü mevcut, bodrum katında sığınak, kömürlük ve bir daire, zemin ve normal katlarda ikişer daireli ana bina dahilinde yer alan bağımsız bölümler;
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İli , EYÜP SULTAN İlçe , SİLAHTARAĞA Mahalle/Mevki , 738 Ada No , 3 Parsel No , 8/80 Arsa Payı , 197,00 Yüz Ölçümlü, Çatı Arası Piyesli Daire Nitelikli12 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.Özellikleri: 12nolu çatı arası piyesli daire: ana binanın 5.normal kat ve çatı katında, Karadeniz Caddesi cephesinde yer alan dairenin, onaylı mimari projesine göre 5.kat esas daire kısmı antre, salon, mutfak, İki oda, banyo-WC, dahili merdiven ile çıkılan çatı piyesinde hol, iki oda, banyo- WC ve teras mahallerinden İbaret, 106,58m2 net (süpürülebilir) alana sahip, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, daire gaz bağlantısı yapılmamış durumdadır.
Adresi: Silahtarağa Mahallesi, Karadeniz Caddesi, No:83 Daire:12 Eyüp Sultan / İSTANBUL
Kıymeti : 470.000,00 TL
KDV Oranı: %1
1. Satış Günü : 26/02/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 25/03/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , EYÜP SULTAN İlçe , SİLAHTARAĞA Mahalle/Mevki , 738 Ada No , 3 Parsel No , 7/80 Arsa Payı , 197,00 Yüz Ölçümü, Çatı Arası Piyesli Daire Nitelikli13 NumaralıBağımsız Bölümün Tamamı. Özellikleri: 13 nolu çatı arası piyesli daire; ana binanın 5.normal kat ve çatı katında, binaya Karadeniz Caddesi cephesinden bakışa göre arka cephede yer alan dairenin, onaylı mimari projesine göre 5.kat esas daire kısmı antre, salon, mutfak, İki oda, banyo-WC, dahili merdiven ile çıkılan çatı piyesinde hol, iki oda, banyo-WC ve teras mahallerinden ibaret, 103,02m2 net (süpürülebilir) alana sahip, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, daire gaz bağlantısı yapılmamış durumdadır. Taşınmazlar bulunduğu semt ve mevki İtibariyle tamamı teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır. -Adresi:Silahtarağa Mahallesi, Karadeniz Caddesi, No:83 Daire:13 Eyüp Sultan / İSTANBUL
Kıymeti : 430.000,00 TL
KD
V Oranı: %1
1. Satış Günü :26/02/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü :25/03/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

TAŞINMAZLARIN ORTAK KAYDINDAKİ ŞERHLER: Beyan hanesinde; 09/01/2013 tarih ve 488 yevmiye numarası ileyönetim planı bulunmakta olup, 22/01/2010 Tarih ve 889 yevmiye numarası ile otopark bedeline ilişkin yönetim planı bulunmaktadır. Diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir. TAŞINMAZLARIN ORTAK İMARÖZELLİKLERİ: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.07.2019 tarih, 11251 sayılı imar durum belgesine göre; Eyüpsultan, Alibeyköy Mahallesi, 738 ada, 3 parsel sayılı yer; 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında maks.Taks:0.65 yapılanmalı 6 kat (T3) Tİcaret+ Konut alanında kalmaktadır. Ayrıca söz konusu parsel Avrupa Yakası II. Kısım Atıksu Tünel Güzergahında kaldığından İSKİ görüşü olmadan uygulama yapılamaz denilmiştir.

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3354 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/01/2020 * Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.