Yazdır
ESKİŞEHİR 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Eskişehir/Tepebaşı'nda 70 m² dubleks daire icradan satılıktır

ESKİŞEHİR 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063093
Şehir : Eskişehir / Tepebaşı
Semt-Mahalle : ŞİRİNTEPE MAH. / YEŞİLTEPE
Oda Sayısı : 1+1
: 70
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 07.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/1616 ESAS
Muhammen Bedeli
:
85,000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.11.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
25.12.2019 10:30
Satış Yeri
:
3 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.ESKİŞEHİR3. İCRA DAİRESİ

2019/1616 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN Özellikleri : Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 8789 ada, 25 parselde kayıtlı, 808,00 m2 Yüzölçümlü, 360/12928 arsa paylı, "A,b,c ve d bloklardan oluşan üçer katlı betonarme apartman ve arsası" vasfındaki taşınmazda bulunan, 2. kat + Çatı kat 17 nolu dubleks mesken satışa konu edilmektedir. Taşınmazın tamamı tapuda borçlu adına kayıtlıdır. Mahallinde keşif yapılan yerin, yukarıda tapu kaydı arz edilmiş olan satışa konu taşınmaz olduğu; pafta ve krokilerin zemine uyduğu tespit edilmiştir. Satışa konu bağımsız bölümün posta adresinin, Şirintepe Mahallesi, Cihangirler Sokak, Demir Apartmanı D blok, No:17, 2. Kat No: 17 Tepebaşı/ESKİŞEHİR olduğu anlaşılmıştır. Taşınmaz ile bulunduğu bina ve çevresinde yapılan incelemeler sonucunda: Bağımsız bölümün; bodrum kat + zemin kat + 2 normal kat + çatı kat tan oluşan, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup binaya ait 26.04.2011-494 tarih ve numaralı yapı ruhsatı mevcuttur. Taşınmazın Tepebaşı Tapu Kadastro Müdürlüğünde Yapılan araştırmada, bila tarihli projesi incelenmiş olup binanın bordum katında; sığınak, kapalı otopark ve bina girişi, zemin katta; 7 adet mesken, 1. normal katta 7 adet mesken, 2. Normal katta 4 adet mesken, 2. Normal kat + çatı katında 3 adet dubleks mesken olmak üzere binada 21 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. D blok girişi, doğu cephe bodrum kattan demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Bina dış cepheleri akrilik boyalıdır. Bina giriş holü ve merdivenleri mermer kaplı, korkulukları alüminyum doğramadır. Binanın ısınması doğalgazlı kombi ile sağlanmaktadır. Her türlü alt yapısı mevcut olan bina bakımlı durumdadır. Satışa konu 17 b.b. nolu taşınmaz; Blok girişine göre sol orta tarafında, 2. kat + Çatı katında yer alan 17 bağımsız bölüm numaralı dubleks meskendir. Taşınmaz binanın orta kısmında konumlanmış olup apartman boşluğuna bakmaktadır. Taşınmazın mahallinde ve ilgili kurumlarda yapılan araştırmalarda dubleks alt katında; oda-mutfak + wc ve dubleks merdiveni bölümlerinden, dubleks üst katı; oda + 1 banyo + antre bölümlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 70 m2 alanlıdır. Daire giriş kapısı çelik kapı olup dairenin ısınması doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Meskenin içerisine girilmemiş olup kıymet takdiri onaylı mimari projesi üzerinden standart daire kabulü ile yapılmıştır. Taşınmaz; Tepebaşı yerleşim alanının genellikle orta ve yüksek gelirli kesimin konut + apart amaçlı kullandığı bir bölge olduğu, Mahallenin Tepebaşı merkezine yakın konumda bulunduğu, taşınmazın yakın çevresinde temel ihtiyaçların karşılanabileceği alışveriş yerleri - okul - cami vb sosyal donatılara yakın olduğu, elektrik - su - yol - kanalizasyon - doğalgaz vb. kamu hizmetlerinden yararlanma imkanı bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıntılı bilgi dosyamızdaki bilirkişi raporunda mevcuttur.
İmar Durumu : Taşınmazın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 3 kat, konut alanı içinde kaldığı, yapılan araştırmalar sonucunda anlaşılmıştır.
Kıymeti : 85.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 27/11/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 25/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : 3 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1616 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/09/2019
İş bu ilan tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaimdir.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.