Yazdır

T.C. ESKİŞEHİR 3. İCRA DAİRESİ

2015/8351 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İhalesi yapılacak taşınmazın ;
A-Posta Adresi ;
Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi Çankaya mahallesi şht Adnan Çiftçi sokak, Şht Osman Genç sokak, Şht Haydar Kara sokak ve Mustafa ÖZEL bulvarı arasında ve Mustafa özel bulvarı no 66 adresinde kayıtlı parseldeki binada F blok 4. kat 22 nolu bağımsız bölümdür. .
B-Tapu kaydı ;
Taşınmaz tapuda Eskişehir ili Odunpazarı ilçesi Karapınar mahallesi 1785 ada 142 parselde kayıtlı binada 470 / 69120 arsa paylı F Blok 4. Kat 22 nolu bağımsız bölümdür.
Taşınmaz tapuda mesken olarak tescil edilmiştir. Taşınmaz arsanın toplam alanı 7593,25 m2 dir. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.
C- Taşınmazın özellikleri;
Kıymet takdiri yapılan bağımsız bölümün bulunduğu bina betonarme karkas sistemde yapılmıştır.. Daire 60,00 m2 alanlıdır. Meskende keşif anında borçlunun ikamet etmekte olduğu görüldü.
Daire giriş holü, salon mutfak 2 adet oda ve banyodan ibarettir. Salon ve oda zeminleri ahşap laminant parke görünümlü pvc esaslı malzeme ile kaplanmıştır. Banyo zemini ve duvarları seramik kaplanmıştır. Mutfakta tezgah ve dolaplar mevcuttur.Kapıları ahşap pres doğrama, pencereleri pvc doğrama yapılmıştır. Giriş kapısı çelik kapıdır. Daire iç duvarları sıva üzeri plastik boya yapılmıştır. Banyoda klozet lavabo ve duş mevcuttur. Daireler kalorifer ile ısıtılmaktadır.
Bina çevre ve şehircilik bakanlığınca yayınlanan inşaat m2 maliyetlerini gösterir cetvele göre III sınıf B gurubu yapılardandır. Binanın yaşı 26 olup yaşı ve genel durumu dikkate alındığında yıpranma oranının% 25 olduğu kanaatine varılmıştır.
D-Taşınmazın bulunduğu bölge özellikleri;
Bina şehir merkezine (valiliğe) kuş uçuşu yaklaşık 2850 m mesafede bulunmaktadır. Tramvay ring hattına yakın mesafededir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ticari alanlara uzak mesafededir.ulaşım toplu taşın araçları ile sağlanmaktadır.
E- İmar planı;
Kıymet takdiri yapılan 1785 ada 142 parsel 1/1000 ölçekli imar planında KAKS:1, h: 15,50 uygulamasına sahip mesken alanına isabet etmektedir.
F-Emlak vergi değeri;
Taşınmazın bulunduğu sokağın 2018 yılı itibarı ile arsa asgari emlak vergi değeri 430,00 TL/m2 dir. Ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur . İş bu ilan tebliğ yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaimdir.
Arsa Payı : 470/69120
İmar Durumu : Dosyada mevcut.
Kıymeti : 95.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 19/12/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 14/01/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : 3 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/8351 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.